» » № 49  Про заходи щодо збалансування  бюджету Сновської  міської  територіальної громади  у 2021 році в процесі його виконання

№ 49  Про заходи щодо збалансування  бюджету Сновської  міської  територіальної громади  у 2021 році в процесі його виконання

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

   КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

22 квітня 2021 року                                 м.Сновськ                                            № 49

 

 Про заходи щодо збалансування  бюджету Сновської  міської  територіальної громади  у 2021 році в процесі його виконання

 

З метою підвищення рівня фінансової спроможності бюджету Сновської міської територіальної громади, керуючись положеннями статті 78 Бюджетного кодексу України та на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 квітня 2021 року № 396 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання», керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

 1. Затвердити План заходів щодо наповнення бюджету Сновської міської  територіальної громади (далі – міської ТГ), вишукання додаткових джерел надходжень до нього, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2021 році (далі – План), що додається.

 

 1. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, передбачених зазначеним Планом заходів.

 

 1. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                           Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Сновської міської ради

22 квітня 2021 року  № 49

 

План заходів

щодо наповнення бюджету Сновської міської  територіальної громади, вишукання додаткових джерел надходжень до нього, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2021 році

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін

виконання

 1.  

Забезпечити результативність роботи з координації дій органів влади на місцях, спрямованих на забезпечення надходжень доходів до бюджету міської ТГ  у запланованих обсягах.

Апарат міської ради, фінансовий відділ міської ради

Упродовж року

 1.  

Продовжувати системну роз’яснювальну та організаційну роботу з учасниками бюджетного процесу з питань безумовного дотримання бюджетного та податкового законодавства, впровадження змін до них.

Фінансовий відділ міської ради

Упродовж року

 1.  

Посилити роботу стосовно дотримання суб’єктами господарювання усіх форм власності законодавства про працю, перерахування до бюджету міської ТГ податку на доходи фізичних осіб, належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками (легалізація зайнятості), додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо повноти та своєчасності виплати заробітної плати.

Головний спеціаліст-інспектор з праці Сновської міської ради, Сновська ДПІ  ГУ ДПС у Чернігівській області

Упродовж року

 1.  

Вживати заходи із забезпечення протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів.

Сновська ДПІ  ГУ ДПС у Чернігівській області

Упродовж року

 1.  

Активізувати роботу стосовно посилення контролю за сплатою нарахованих податків і платежів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та зменшення податкового боргу за платежами до бюджету міської ТГ.

Сновська ДПІ  ГУ ДПС у Чернігівській області

Упродовж року

 1.  

Переглянути рішення міської ради в частині доцільності надання пільг зі сплати податків і зборів до бюджету з урахуванням наявності достатніх економічних обґрунтувань та цільового спрямування коштів, що залишилися в розпорядженні підприємств.

Апарат міської ради

Упродовж року

 1.  

Органам, які реалізують політику у сфері лісового господарства, спільно з державними податковими органами, з метою забезпечення виконання запланованих обсягів за доходами, проводити роботу щодо зарахування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частини деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування відповідно до вимог чинного законодавства.

Сновська ДПІ  ГУ ДПС у Чернігівській області, фінансовий відділ Сновської міської ради 

Упродовж року

 1.  

Активізувати роботу:

щодо збільшення надходжень плати за землю, забезпечивши безумовне дотримання земельного законодавства, зокрема в частині встановлення порядку набуття і реалізації права на землю, дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок, передачі земель у власність (користування, оренда, викуп тощо), оформлення правовстановлюючих документів;

щодо  проведення аналізу договорів оренди земельних ділянок, що належать до державної і комунальної власності, нормативно – грошової оцінки, забезпечення встановлення розміру орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства, інвентаризації земельних ділянок, забезпечивши внесення відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру та реєстрацію речових прав у Державному реєстрі речових прав. 

 

 

Відділ земельних відносин та агропромислового розвитку  міської ради, апарат міської ради

Упродовж року

 1.  

Забезпечити взаємодію з органами державної реєстрації прав щодо визначення об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, з метою виявлення платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке підлягає оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України.

Сновська ДПІ  ГУ ДПС у Чернігівській області, апарат міської ради

Упродовж року

 1.  

Забезпечити взаємодію з органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, для визначення об’єктів оподаткування транспортним податком.

 

Сновська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області, апарат міської ради

Упродовж року

 1.  

Вжити заходів щодо укладення додаткових угод до договорів оренди водних об’єктів в частині зміни орендодавця та перерахунку орендної плати згідно з Методикою визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 №236, посилити роботу з надання в оренду водних об’єктів, які є перспективними для передачі в оренду, забезпечити своєчасні та в повному обсязі надходження плати за надані в оренду водні об”єкти.

 

 

Відділ земельних відносин та агропромислового розвитку  міської ради, апарат міської ради

Упродовж року

 1.  

Забезпечити проведення робіт з охоплення орендними відносинами земель запасу, резерву та інших ділянок, проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до вимог статті 18 Закону України „Про оцінку земель”, перегляд ставок за оренду землі відповідно до ринкових умов.

Відділ земельних відносин та агропромислового розвитку  міської ради, апарат міської ради

Упродовж року

 1.  

Для визначення резервів надходжень до бюджету міської ТГ, з метою забезпечення виконання запланованих обсягів за доходами у бюджеті, контролюючим органам відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України, наказу Міністерства фінансів України від 23.11.2020 №723 забезпечити подання органам місцевого самоврядування передбаченої законодавством звітності через ITC <<Електронний кабінет>>.

Сновська ДПІ  ГУ ДПС у Чернігівській області

Упродовж року

 1.  

Забезпечити ефективне управління об’єктами, які належать до комунальної власності. Вжити невідкладних заходів для ліквідації заборгованості за надані в оренду об’єкти комунальної власності.

Відділ житлово-комунального господарства,архітектури,містобудування

та транспорту міської ради

Упродовж року

 1.  

Забезпечити цільове, ефективне та стовідсоткове використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Головні розпорядники коштів бюджету міської ТГ, фінансовий відділ міської ради

Упродовж року

 1.  

Дотримуючись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, в першочерговому порядку максимально забезпечити асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати та на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами.

Головні розпорядники коштів бюджету міської ТГ, фінансовий відділ міської ради

Упродовж року

 1.  

Забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за комунальні послуги  та енергоносії, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованості з таких виплат.

Головні розпорядники коштів бюджету міської ТГ, фінансовий відділ міської ради

Упродовж року

 1.  

Забезпечити виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо необхідності утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

Головні розпорядники коштів, керівники бюджетних установ

Упродовж року

 1.  

Продовжити роботу з оптимізації мережі бюджетних установ.

Головні розпорядники коштів, керівники бюджетних установ

Упродовж року

 1.  

Забезпечити роз’яснювальну роботу та постійний контроль за дотриманням суворої фінансово-бюджетної та платіжної дисципліни при витрачанні бюджетних ресурсів, першочергового фінансування захищених статей видатків, не допускаючи заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами бюджету, запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна.

Головні розпорядники коштів, керівники бюджетних установ,

фінансовий відділ міської ради

Постійно

 1.  

Керівникам бюджетних установ забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

Головні розпорядники коштів, керівники бюджетних установ

До 1 квітня 2021  року

 1.  

Інформувати фінансовий відділ міської ради про стан виконання Плану заходів за формами, що будуть доведені фінансовим  відділом.

Сновська ДПІ  ГУ ДПС у Чернігівській області, відділ земельних відносин та агропромислового розвитку  міської ради,  головні розпорядники коштів бюджету міської ТГ.

Щокварталу до 04 числа місяця, що настає за звітним

Начальник фінансового відділу міської ради Ліна САВЧЕНКО