» » » Про затвердження висновків про вартість майна

Про затвердження висновків про вартість майна

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26 січня 2022 року                         м. Сновськ                                                         № 11

Про затвердження висновків про вартість майна

З метою визначення вартості майна для цілей приватизації, відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно звіту про оцінку, наданого приватним підприємством «Аксіома», рецензії на звіт про оцінку майна, наданої рецензентом Рудницькою І.В., керуючись статтями 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:

  1. Затвердити висновок про вартість майна – транспортного засобу марки ВАЗ 2121, реєстраційний номер СВ9698ЕВ, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Незалежності, 19 та перебуває на балансі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, дата оцінки якого 20.12.2021 року, дата складання – 22.12.2021 року.
  2. Затвердити висновок про вартість майна – транспортного засобу марки ВАЗ 2121, реєстраційний номер СВ9766ЕВ, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Незалежності, 19 та перебуває на балансі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, дата оцінки якого 20.12.2021 року, дата складання – 22.12.2021 року.
  3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради здійснити заходи, пов’язані з переоцінкою майна, зазначеного в пунктах 1-2 даного розпорядження.
  4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ