» » » Про створення матеріальних резервів для запобігання і  ліквідації надзвичайних ситуацій

Про створення матеріальних резервів для запобігання і  ліквідації надзвичайних ситуацій

УКРАЇНА

        СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

         Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  

3 лютого   2022 року                     м. Сновськ                                            №  14

Про створення матеріальних резервівдля запобігання і  ліквідації надзвичайних ситуацій

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2016 року № 146  «Про затвердження Положення про порядок створення, зберігання та використання регіонального матеріального резерву» та на виконання вимог Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради 26 січня 2021 року №15-2/VIII, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 січня 2022 року № 13 «Про створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій»,   з о б о в ’ я з у ю:

  1. Затвердити Номенклатуру та обсяги накопичення матеріально-технічних ресурсів місцевого рівня на 2022 рік для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Сновської територіальної громади згідно з додатком.
  2. Методичне керівництво, контроль за створенням, зберіганням, використанням місцевих та об’єктових матеріальних резервів покласти на сектор  з питань праці та надзвичайних ситуацій Сновської міської ради.
  3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 29 січня 2018 року № 183 «Про створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 Міський голова                                                           Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

                                 Додаток

                         до розпорядження

                  03 лютого  2022 року № 14

 

 Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей  місцевого матеріального резерву у 2022  році

з/п

Номенклатура

матеріально-технічних

ресурсів

Одиниця

виміру

Обсяги запасів в наявності Вартість,

тис. грн

Планується закупити у 2022році Вартість,

тис. грн

1. Паливо-мастильні матеріали:

·         дизельне паливо

·         бензин

л

л

780 19801,5 500 15,00
2. Шифер 8-ми хвильовий штук 50 10,00
Усього тис. грн 19801,50 15,00

Завідувач сектору

з питань праці та надзвичайних ситуацій                           Марія ЄФИМЕНКО