» » » Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади  на 2023 рік

Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади  на 2023 рік

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  20 січня  2023 року                   м. Сновськ                                                № 10

 

Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету

Сновської міської територіальної громади  на 2023 рік

 

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р.         № 1103/25880 (зі змінами), рішення 20 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2022 р. № 18-20/VIIІ ,,Про  бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік”,   з о б о в’ я з у ю:

  1. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади на 2023 рік :

  КПКВК                           Назва бюджетної програми

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0113210 Організація та проведення громадських робіт
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
0116030 Організація благоустрою населених пунктів
0116082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
0117130 Здійснення заходів із землеустрою
0117310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0117610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ