» » » Про призначення матеріально – відповідальних осіб

Про призначення матеріально – відповідальних осіб

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

20 січня 2023 року                       м. Сновськ                                          11

 

Про призначення матеріально – відповідальних осіб

 

Для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей а також враховуючи вимоги Наказу Міністерства  фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» та Положення «Про інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.02014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській  міській раді, з о б о в ’ я з у ю :

  1. Призначити Павліченка Сергія Юрійовича головного спеціаліста відділу благоустрою та господарського забезпечення матеріально-відповідальною особою за збереженням матеріальних цінностей (комп’ютерної техніки та оргтехніки), які знаходяться на балансі Сновської міської ради.
  2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради, згідно чинного законодавства укласти з Павліченко Сергієм Юрійовичем відповідний договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

Міський голова                                                                                                               Олександр МЕДВЕДЬОВ