» » » »  АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Сновської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів»

 АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Сновської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, єдиного податку, туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до бюджету міської територіальної громади  та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету міської територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів».

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані  програми, прийняті сесією міської ради (станом на 01.05.21 діє 47 програм), серед яких програми, що стосуються:

– розвитку медичної галузі;

– соціального захисту населення громади;

– дитячого харчування;

– благоустрою громади;

– забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади;

– тощо.

 

Аналіз втрат по бюджету Сновської міської територіальної громади

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори Відхилен-ня, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень за перший рік, тис.грн. Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.
1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

0,1-1,5

 

2600,0  

0

 

0  

2600,0

 

2

 

Туристичний збір 0,25 7,5  

0

 

0  

7,5

 

3 Плата за землю

(ставка земельного податку)

0,05-5,0 7500,0 0,3 1500,0 6000,0
4 Єдиний податок

 

10,0 – 20,0 15900,0 0 0 15900,0
5 Орендна плата за землю 1-12 13000,0 0 0 13000,0
  РАЗОМ

(втрати бюджету)

Х Х Х Х 37507,5

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення бюджету міської територіальної громади та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

Враховуючи вищевикладене, Сновською міською  радою розробляється проєкт рішення „Про місцеві податки і збори ” та буде опублікований в засобах масової інформації.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні
Громадяни так
Держава так
Суб’єкти господарювання так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

– здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету Сновської міської територіальної громади;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до бюджету міської територіальної громади, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

– забезпечити своєчасне надходження до бюджету Сновської міської територіальної громади місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про місцеві податки і збори»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету міської територіальної громади в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету міської територіальної громади в результаті неприйняття  рішення «Про місцеві податки і збори» складатимуть: за перший рік – 37507,5 тис.грн., за 5 років – 187537,5 тис.грн.

Це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення бюджету міської територіальної громади. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде за перший рік – 37507,5 тис.грн., за 5 років – 187537,5 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади (в т. ч. дошкільні навчальні), благоустрій та інші соціальні програми.
Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до бюджету за перший рік – 17600,0 тис.грн., в тому числі:

–          земельний податок – 15000,0 тис.грн.

–          на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2600,0 тис.грн.

З одного боку будуть додаткові надходження до дохідної частини бюджету. Але така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів Сновської міської територіальної громади. Тому, що значне  податкове навантаженням на платників податків призведе до виникнення заборгованість зі спати податків та зборів, нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і, як наслідок, масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення. А  це, в свою чергу, призведе до втрат бюджету.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету міської територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.
Альтернатива 3 1.Максимальні надходження коштів до бюджету.

2.Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі: 1500,0 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 39007,5 тис.грн.
Альтернатива 3 Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету Сновської міської територіальної громади Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Разом
всього в тому числі мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 0 9 637 637 646
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 1,4% 98,6% 98,6% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі : 1500,0 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 1,2 до цього АРВ.
Альтернатива 3 Відсутні За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати  за перший рік-17600,0 тис.грн., в тому числі:

–                  земельний податок –   15000,0 тис.грн.

–                  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2600,0 тис.грн.

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади, зменшення кількості робочих місць.

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до  аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

1500000,00
Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

39007500,00
Альтернатива 3

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

36101400,00

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету міської територіальної громади в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету міської територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» складатимуть: 37507,5 тис.грн. за перший рік.

Це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2 3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення бюджету міської територіальної громади.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 37507,5тис. грн. за перший рік, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади, заходи з благоустрою та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто баланс інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3 2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету міської територіальної громади, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава: – надходження додаткових коштів до бюджету;  спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни:

сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками; встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками; запровадження корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

сплата податків за встановленими ставками.

Суб’єкти господарювання: сплата податків за запропонованими ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ. Сумарні витрати, грн.,: 39007500,00

Наповнення бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.
Альтернатива 3 Держава: максимальні надходження коштів до бюджету міської територіальної громади; спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни: вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету міської територіальної громади.

Суб’єкти господарювання: відсутні

Держава:

витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ. Громадяни: надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території міської ради. Сумарні витрати, грн.,: 36101400,00

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання.
Альтернатива 1 Держава:

відсутні.

Громадяни:

сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Суб’єкти господарювання: сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Держава:

відсутні.

Громадяни:

Відсутні.

Суб’єкти господарювання:

сумарні витрати, грн. 1500000,00

Зменшення надходжень до бюджету територіальної громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проєкту рішення про встановлення місцевих податків і зборів будуть досягнуті майже у повній мірі. До бюджету міської територіальної громади надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто баланс інтересів

громади і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

–                  Податкового кодексу України;

–                  Бюджетного кодексу України;

–                  Земельного кодексу України;

–          та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету міської територіальної громади. Балансу інтересів досягнути неможливо. Зміни до чинного законодавства:

–                  Податкового кодексу України;

–                  Бюджетного кодексу України;

–                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною. Зміни до чинного законодавства:

–                  Податкового кодексу України;

–                  Бюджетного кодексу України;

–                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Сновської міської ради.

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Сновської міської територіальної громади, інформації фінансово відділу, відділу економічного розвитку та інвестиції, відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  

 • Розробка проєкту рішення Сновської міської ради “Про встановлення місцевих податків і зборів” та АРВ до нього.
 • Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.
 • Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
 • Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 • Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 • Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.
 • Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
 • Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

необмежений

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти  необмежений термін.

 

VIII.  Визначення показників результативності

дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності акта є:

 • забезпечення відповідних надходжень до бюджету від сплати місцевих податків і зборів;
 • створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується.

з/п

Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори
Ставка,

%

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.
2022 2023 2024  2025 2026
1 Разом надходжень до бюджету, в тому числі: Х 39007,5 39007,5 39007,5 39007,5 39007,5
  – Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,1-1,5 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0
  – Туристичний збір  

0,25

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
  – Плата за землю

(ставка земельного податку)

0,05-5,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0
  – Єдиний податок 10;20 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0
  -Орендна плата за землю 1-12 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0
  – Збір за місця для паркування транспортних засобів 0,05
2 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один. 646
3 Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн. 39007500
4 Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб. 2
5 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

– на офіційному сайті Сновської міської ради;

– на стенді Сновської міської ради:

– в місцевій газеті «Промінь», тираж 2816 од.

 60%

 

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Сновської міської ради.

 

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№ Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 0 0
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 55884,52 279422,6
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 288,88 1444,4
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0 0
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 77,36 386,8
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 100 500
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0 0
8 Інше (уточнити), гривень 1 год*36,11 грн=36,11 0
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 56386,87 281934,35
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 9 9
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 507481,83 2537409,15

 

 

Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень За п’ять років, гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 35644207,69 178221038
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 46004,14 230020,7
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання  35690211,83 178451059
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 35690211,83 178451059

 

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансово-економічним відділом виконавчого комітету Сновської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування  Корегуючий механізм
Х Х

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 35690211,83 178451059
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва 0 0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 лютого 2021 р. по 01 березня 2021 р.

 

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1

Дата 04.02.2021р.- 25.02.2021 р.

Робочі наради та зустрічі (опитування) 15 Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на рівні діючих ставок
2

Дата:  02.02.2021р.-  24.02.2021р.

Консультації у телефонному та усному режимі, інтернет-консультації 27 Отримана інформація про  місцеві податки і збори, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на рівні діючих ставок

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 646 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  98,6 (відсотків).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік провадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

55884,52 55884,52 279422,6
6 Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

55956,37 55956,37 279781,85
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 637
8 Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’ єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

35644207,69 35644207,69 178221038
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1987 годин (норми тривалості робочого часу на 2022 рік. Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 № 11535/0/14- 16/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік»)

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000 грн. та у погодинному розмірі 36,11 грн. (ст.8 Закону України від 15.12.2020 № 1082 «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 1 год*36,11 грн= 36,11 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності 1 год*36,11 грн= 36,11 0 0
11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури Х Х Х
  не передбачено 0 Х 0
14 Разом, гривень 72,22 Х 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 637
16 Сумарно, гривень 46004,14 Х 0