» » » » Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Сновської міської ради

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Сновської міської ради

«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської

міської територіальної громади

та пропорції її розподілу»

 

І. Визначення проблеми

 На сьогодні відносини оренди державного та комунального майна регулюються Законом України від 03.10.2019 № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), частиною 2 ст. 17 якого передбачається, що у разі передачі в оренду майна (комунального майна) без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується представницьким органом місцевого самоврядування. У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику, застосовується затверджена Кабінетом Міністрів України. Крім цього, Законом передбачається наявність окремих нормативних актів, зокрема – Методики, а також – рішення представницького органу місцевого самоврядування про розподіл орендної плати.

На теперішній час на території Сновської міської територіальної громади діє Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу, затверджена рішенням міської ради від 24.10.2017 року №4-12/VІІІ, яка не зовсім відповідає вимогам чинного законодавства. Тому постала потреба в розробленні відповідного нормативного акта, оскільки законодавчо не передбачено методику розрахунку орендної плати для комунального майна та пропорції розподілу орендної плати.

Передача в оренду комунального майна є ефективним і перспективним управлінським рішенням, що не лише дає змогу зберегти майно територіальної громади, а й сприяє розвитку підприємництва і є джерелом наповнення місцевого бюджету.

Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області (надалі – Сновська міська рада) розроблено проєкт рішення Сновської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу» (надалі – проєкт акта, рішення), яким визначатимуться:

 • формули розрахунку місячної орендної плати;
 • чітка методологія розрахунку погодинної/добової орендної плати;
 • форма розрахунку орендної плати;
 • орендні ставки для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;
 • орендні ставки для орендарів, які мають право на продовження договору оренди відповідно до законодавства.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Сновська міська територіальна громада +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки відповідно до п.2 ст. 17 Закону у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата щодо комунального майна визначається представницькими органами місцевого самоврядування.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, в т.ч. і діючої методики, в зв’язку з їх невідповідністю чинному законодавству з питань оренди державного та комунального майна, а також відсутністю в них механізмів регулювання орендних відносин.

Отже, для вирішення проблеми необхідно розробити відповідний нормативно-правовий акт, а саме: рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу».

 

ІІ. Цілі регулювання

 

Основними цілями регулювання є:

 • створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря, орендодавця, балансоутримувача) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної/місячної, добової, погодинної) відповідно до орендних ставок та цільового призначення для орендарів, які мають право на укладання договорів оренди (продовження) без аукціону;
 • врегулювання правових та економічних відносини між потенційними орендарями та органами місцевого самоврядування;
 • приведення у відповідність до вимог чинного законодавства процедури розрахунку орендної плати за оренду майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади;
 • забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна.

 

 1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Прийняття рішення

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити існуючі проблеми щодо розрахунку орендної плати для орендарів, визначених ст.15 Закону, визначення орендної плати для бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, а також орендарям, що продовжують договори оренди вперше. Приведення діючого механізму врегулювання орендних відносин у  відповідність до вимог Закону.
Альтернатива 2

Залишити чинний регуляторний акт

Методика розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу,  затверджена рішенням міської  ради від 24.10.2017 року № 4-12/VІІІ, не в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03 жовтня 2019 року №157-ІХ.

 

 

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

2.1 Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 –  забезпечить реалізацію Закону;

–  забезпечить орендарів, які мають право на укладання договору оренди без проведення аукціону, чітким механізмом розрахунку орендної плати в залежності від цільового використання;

–  приведення нормативного акту

місцевого самоврядування у відповідність до чинного законодавства України;

–                                                                                                    забезпечення оренди комунального майна для розміщення бюджетних установ (організацій) громади, та економії коштів на їх утримання.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

(облік СПД-орендарів, розгляд документів, підготовка проєкту рішення. Детально розрахунок наведено в М-Тест.

Альтернатива 2 Не передбачається, оскільки Методика розрахунку орендної плати за державне майно, яка могла б бути використана та застосована на території міської територіальної громади, не передбачає можливість оренди майна органами місцевого самоврядування за 1 грн. на рік.

 

Можливе зменшення кількості потенційних орендарів, які мають бажання орендувати комунальне майно, у зв’язку із невідповідністю орендних ставок до можливих витрат, понесених орендарями. Збільшення навантаження на бюджетні установи, що фінансуються з місцевого бюджету, пов’язане з орендою комунального майна.

 

 

2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Збільшення   надходження

орендної плати до місцевого бюджету, що дозволить вирішувати нагальні питання соціального розвитку громади.

Відсутні.
Альтернатива 2 Не передбачається. Відсутні.

 

 

 

2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Оцінку впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання здійснено з урахуванням діючих договорів оренди комунального майна.

 

Припущено, що кількість суб’єктів господарювання (орендарів комунального майна), що мають виконати вимоги регулювання, становитиме 11.

Показник Великі Середні Малі Мікро Всього
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 17 17
Питома вага     100%   100%

 

 

 

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Збереження кількості орендарів; забезпечення прозорого механізму визначення орендної плати та передачі майна в оренду. В грошовому еквіваленті прогнозні витрати суб’єктів малого підприємництва становлять: всього 36003,31 грн. на рік, в т.ч.:

–  адміністративні – 13902,35 грн.

–  прямі 8000,00 грн.

Детально розрахунок наведено в М-Тест.

Альтернатива 2 Відсутні Незабезпечення виконання договірних умов, визначення прав та обов’язків сторін на місцевому рівні.

 

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не розраховуються, оскільки дане рішення не розповсюджує свою дію на зазначену категорію суб’єктів.

 

ІІІ. Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 4 У разі прийняття акта  повною мірою забезпечується досягнення поставленої мети у сфері орендних відносин. Альтернатива є найбільш оптимальною.
Альтернатива 2 1 При застосуванні даної альтернативи не буде досягнута ціль, відбудеться поступове зниження інвестиційної активності  з огляду на невідповідність чинної Методики законодавству України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

результати

вності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 –  виконання вимог чинного

законодавства з питань

оренди комунального майна;

–  забезпечення надходження до місцевого бюджету коштів від оренди комунального майна;

–  збереження комунального майна;

–  вирішення соціальних питань громади;

–   дотримання прав фізичних та юридичних осіб – потенційних орендарів, передбачених законодавством, у разі продовження договірних відносин.

У разі прийняття рішення витрати  органів місцевого самоврядування  становитимуть 198,61 грн. на рік.

Витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого

регулювання становитимуть 36003,31 грн. на рік, з них:

–       прямі витрати – 8000,00 грн.;

–  адміністративні – 13902,35 грн.

Розробка проєкту рішення є єдиним оптимальним способом у досягненні визначених цілей, оскільки такий спосіб дозволить належним чином дотриматись вимог законодавства у сфері оренди.
Альтернатива 2 Не передбачаються, оскільки на даний час Методика

розрахунку

орендної плати                  не відповідає чинному законодавству, а державна методика не врегулює питання, які виникають в ході орендних відносин, як із суб’єктами  господарювання, так і органами державної влади та іншими установами, підприємствами, організаціями, закладами, що орендують комунальне майно без проведення аукціонів.

Відсутність пільгової орендної плати для місцевих бюджетних установ,  що збільшить навантаження в зв’язку з їх утриманням.

Зменшення кількості

орендарів, у разі не збереження права на продовження договорів на тих же умовах при першій пролонгації.

Зменшення надходжень від оренди майна, у разі відмови орендарів, які підпадають під регулювання акта, від продовження            діючих

договорів оренди.

Не може                   бути застосований, оскільки на даний час діюча методика не відповідає чинному законодавству,  а

державна методика, не вирішує проблему,

визначену цим аналізом регуляторного впливу.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка                      ризику                       зовнішніх

чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива

1

Розроблення та прийняття проєкту рішення є єдиним оптимальним способом у досягненні визначених цілей, оскільки такий спосіб дозволить забезпечити дотримання передбачених законодавством вимог щодо оренди майна та врахувати місцеві особливості у сфері оренди комунального майна. Оцінка можливостей запровадження рішення та дотримання суб’єктами господарювання його положень – висока, оскільки запровадження такого регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
Альтернатива

2

Не може бути застосований, оскільки застосування державної методики не вирішує поставлених завдань у сфері оренди комунального майна. Х

 

 

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм дії регуляторного акта.

Запропонований проєкт рішення:

 • передбачає механізм розрахунку орендної плати з урахуванням незалежної оцінки майна та відповідної орендної ставки;
 • забезпечує гарантоване право на оренду для пільгової категорії орендарів відповідно до ст. 15 Закону;
 • гарантує територіальній громаді збереження комунального майна та його ефективне використання.

Відповідно до Закону передача державного та комунального майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів мають право на укладення договору оренди без аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до Методики.

Проєктом рішення пропонується Методика розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної ставки (в залежності від мети використання/орендаря), при цьому бюджетним установам, які повністю фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також іншим організаціям буде встановлено річну орендну плату 1 грн./рік.

Також іншим орендарям, які мають відповідно до ст.15 Закону право оренди без аукціону, і які не утримуються/фінансуються з державного або місцевого бюджету, будуть встановлені диференційовані орендні ставки.

Проєктом акта також передбачається врегулювати порядок індексації орендної плати.

Чинну Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна та пропорції її розподілу, затверджену рішенням міської ради від 24.10.2017 року № 4-12/VІІІ, буде визнано такою, що втратила чинність.

 

Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію:

 • Забезпечення інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання.
 • Розробка проєкту рішення та АРВ до нього.
 • Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 • Отримання пропозицій щодо удосконалення проєкту рішення від Державної регуляторної служби України.
 • Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.
 • Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
 • Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Враховуючи, що питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається).

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном – постійний, оскільки його прийняття необхідне для постійного дотримання орендодавцями комунального майна, суб’єктами господарювання при передачі комунального майна Сновської міської територіальної громади в оренду.

Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв’язку зі змінами в законодавстві.

Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін, здійснюватиметься відповідно до вимог законодавства України.

 

 • Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

 • розмір надходжень орендної плати;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

 

 • Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Стосовно регуляторного акта Сновською міською радою буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Олександр  МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

 1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 липня 2021 року по 30 липня 2021 року.
Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Розробником проведено консультації з представниками малого підприємництва 2 Отримано інформацію щодо витрат суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання
2. Телефонні розмови 3 Отримано інформацію щодо витрат суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 11 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 8 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 72,73 (відсотків).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі місцевого самоврядування  

 

 

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 8000,00 8000,00 40000,00
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  

8000,00

 

8000,00

 

40000,00

5 Інші процедури (уточнити)
6 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

8000,00 8000,00 40000,00
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 11
8 Сумарно, гривень 8000,00 8000,00 40000,00  
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 2 год. х 36,11 грн. = 72,22 грн. 72,22 грн. 361,10 грн.
10 Процедури організації виконання вимог регулювання

 

6 год. х 36,11 грн. = 216,66 грн. 216,66 грн. 1083,30 грн.

 

11 Процедури офіційного звітування

 

3 год. х 36,11 грн. = 108,33 грн. 108,33 грн. 541,65 грн.
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 2 год. х 12 міс. х 36,11 грн. = 866,64 грн. 866,64 грн. 4333,20 грн.
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень 1263,85 грн. 1263,85 6319,25 грн.
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 11
16 Сумарно, гривень

 

1263,85 грн. х 11 = 13902,35 грн. 13902,35 69511,75 грн.

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2021 рік при 40-годинному робочому тижні становить 1994 години (Лист Міністерства соціальної політики України від 12.08.2020 р. № 3501-06/219 Про розрахунок тривалості робочого часу на 2021 рік).

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2021 становить: 6000,00 грн. та 36,11 грн. у погодинному розмірі.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади чи місцевого самоврядування відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що пере-буває у сфері регулювання 0,5 36,11 1 11 0,5 х 36,11 х 1 х 11 = 198,61 грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання         0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання         0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання         0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання         0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання         0
Разом за рік Х Х Х Х 198,61 грн.
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 993,02 грн.

 

Використовується місячний посадовий оклад, який становить: 6000,00 грн. та 36,11 грн. у погодинному розмірі.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 8000,00 40000,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 13902,35 69511,75
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 13902,35 69511,75
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 198,61 993,02
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 36003,31 180016,50

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

 

 

Міський голова                                                                            Олександр  МЕДВЕДЬОВ