Звіт про виконання бюджетних програм місцевого бюджету за 2020 рік

011 3104   Запезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку похилим віком, хворобою, інвалідністю

1 2