» » Чернігівська філія ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ” заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря

Чернігівська філія ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ” заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря

Чернігівська філія ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ” заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єктів, розташованих за адресою: 15201, Чернігівська обл., Корюківський район, м. Сновськ, вул. Незалежності, буд. 104Б

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється  технологічне обладнання виробництва тепла в котлах, дизельні(бензинові) електрогенератори, ремонтні служби та ін. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, ангідрид сірчистий, неметанові леткі органічні сполуки, оксиди заліза, марганцю, кремнію та титану, фториди, парникові гази:  метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять 37,282 т/рік.

Адміністрація Чернігівської філії ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об’єктів підприємства не створюють в приземному шарі перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони..

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволів на викиди Чернігівською філією ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ”  звертатися за адресою:  Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, буд.68 .

Із зауваженнями або запереченням щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  Чернігівською філією ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ”  звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ     

 

Адміністрація Чернігівської філії ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ”