» » Додаток до рішення № 8-11/VIII

Додаток до рішення № 8-11/VIII

-> сесія | 0
            Додаток
до рішення Сновської міської ради від 28.10.2021 року № 8-11/VIII
,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської  територіальної громади за 9 місяців 2021 року”
25510000000
(код бюджету)
Виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року
(грн.)
Код  Назва  Уточ.план на 2021 рік  Уточ.план за 9 місяців 2021 року Виконано % вик. до річ. % вик. до звітн. періоду
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДИ
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 108144869,00 79790869,00 81618909,32 75,5 102,3
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 62106069,00 45727969,00 46344387,62 74,6 101,3
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 51688400,00 37729900,00 38287834,91 74,1 101,5
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4526600,00 3331300,00 3088519,80 68,2 92,7
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 5447669,00 4365369,00 4376251,39 80,3 100,2
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 443400,00 301400,00 591781,52 133,5 в/100
11020000 Податок на прибуток підприємств 26700,00 25100,00 27551,00 103,2 109,8
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 6505100,00 4774000,00 3715947,81 57,1 77,8
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 6505100,00 4774000,00 3705123,64 57,0 77,6
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 10824,17
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3164100,00 2730800,00 2843146,03 89,9 104,1
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 300000,00 300000,00 311341,55 103,8 103,8
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1050000,00 1050000,00 1057374,82 100,7 100,7
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1814100,00 1380800,00 1474429,66 81,3 106,8
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються  (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 36342900,00 26533000,00 28687876,86 78,9 108,1
18010000 Податок на майно 22667700,00 17283100,00 18058058,46 79,7 104,5
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 24400,00 19100,00 4370,24 17,9 22,9
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37500,00 28300,00 49338,44 131,6 в/100
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 281200,00 262400,00 316314,01 112,5 120,5
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2117300,00 1551000,00 1942271,95 91,7 125,2
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 6493500,00 4897500,00 5029589,10 77,5 102,7
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 11583100,00 8655800,00 8998405,51 77,7 104,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 746300,00 624400,00 494623,35 66,3 79,2
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1284400,00 1157100,00 1191895,86 92,8 103,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 100000,00 87500,00 31250,00 31,3 35,7
18030000 Туристичний збір 5800,00 3800,00 9109,19 в/100 в/100
18050000 Єдиний податок 13669400,00 9246100,00 10620709,21 77,7 114,9
20000000 Неподаткові надходження 1261100,00 1021100,00 1288299,46 102,2 126,2
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 4100,00 3800,00 627,00 15,3 16,5
21080000 Інші надходження 109000,00 105200,00 90556,70 83,1 86,1
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 908000,00 749800,00 953047,05 105,0 127,1
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 8000,00 8000,00 86157,46 в/100 в/100
22090000 Державне мито 31600,00 21800,00 26011,98 82,3 119,3
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 6000,00 6000,00 6700,69 111,7 111,7
24060000 Інші надходження 194400,00 126500,00 125198,58 64,4 99,0
Разом доходів (без урахування трансфертів) 109405969,00 80811969,00 82907208,78 75,8 102,6
40000000 Офіційні трансферти 78167603,70 56295347,70 56295347,70 72,0 100,0
41020000 Дотації 11340000,00 8505000,00 8505000,00 75,0 100,0
41020100 Базова дотація 11340000,00 8505000,00 8505000,00 75,0 100,0
41030000 Субвенції 63433240,00 45811182,00 45811182,00 72,2 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61461300,00 45219600,00 45219600,00 73,6 100,0
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 1971940,00 591582,00 591582,00 30,0 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1346200,00 86550,00 86550,00 6,4 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1346200,00 86550,00 86550,00 6,4 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2048163,70 1892615,70 1892615,70 92,4 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 278140,00 169592,00 169592,00 61,0 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 835623,70 835623,70 835623,70 100,0 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 149000,00 102000,00 102000,00 68,5 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 785400,00 785400,00 785400,00 100,0 100,0
Разом доходів загального фонду 187573572,70 137107316,70 139202556,48 74,2 101,5
Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 71500,00 51700,00 50630,80 70,8 97,9
19010000 Екологічний податок 71500,00 51700,00 50630,80 70,8 97,9
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 41500,00 29800,00 34158,29 82,3 114,6
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 5900,00 3900,00 5712,17 96,8 146,5
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 24100,00 18000,00 10760,34 44,6 59,8
20000000 Неподаткові надходження 5767400,00 4325825,00 4061357,67 70,4 93,9
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 3100,00 2600,00 25492,05 в/100 в/100
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5764300,00 4323225,00 4035865,62 70,0 93,4
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 3662300,00 2746725,00 1761680,94 48,1 64,1
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 2102000,00 1576500,00 2274184,68 108,2 144,3
30000000 Доходи від операцій з капіталом 228706,00 228706,00 136315,56 59,6 59,6
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 100000,00 100000,00 7609,40 7,6 7,6
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 128706,00 128706,00 128706,16 100,0 100,0
42030300 Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 472675,00 472675,00 472675,00 100,0 100,0
50000000 Цільові фонди 0,00 0,00 318305,00
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 318305,00
Разом доходів спеціального фонду 6540281,00 5078906,00 5039284,03 77,0 99,2
РАЗОМ ДОХОДІВ 194113853,70 142186222,70 144241840,51 74,3 101,4
(грн.)
Код  Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін Виконано за 9 місяців 2021 року % до уточнених річних призначень
1 2 3 4 5
ВИДАТКИ
Загальний фонд
0100 Державне управління 23414974,96 19966402,43 85,3%
1000 Освiта 116763960,27 87464302,29 74,9%
2000 Охорона здоров`я 8356716,81 5192268,69 62,1%
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 11299427,00 9453218,43 83,7%
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 80000,00 28424,00 35,5%
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 29000,00 19012,04 65,6%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 8119467,00 7132714,93 87,8%
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 15000,00 2244,00 15,0%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 902900,00 786460,12 87,1%
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1150000,00 1027758,71 89,4%
3180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 13600,00 8948,03 65,8%
3192 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 138000,00 100053,73 72,5%
3210 Організація та проведення громадських робіт 400000,00 115475,87 28,9%
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 451460,00 232127,00 51,4%
4000 Культура i мистецтво 11105450,00 8771850,39 79,0%
5000 Фiзична культура i спорт 3196352,04 2702000,06 84,5%
6000 Житлово-комунальне господарство 5789553,00 3438704,40 59,4%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 45000,00 23000,00 51,1%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2600000,00 1398130,25 53,8%
7540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 1971940,00 0,00 0,0%
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 25000,00 2000,00 8,0%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 15000,00 0,00 0,0%
7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 60000,00 0,00 0,0%
8000 Інша діяльність 155000,00 21205,00 13,7%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 15000,00 0,00 0,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 100000,00 21205,00 21,2%
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 40000,00 0,00 0,0%
900201 Усього видатків загального фонду, без урахування міжбюджетних трансфертів 184798374,08 138433081,94 74,9%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 64160,00 64160,00 100,0%
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 349500,00 330000,00 94,4%
900203 Усього видатків загального фонду 185212034,08 138827241,94 75,0%
Кредитування загального фонду 171000,00 28500,00 16,7%
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 171000,00 28500,00 16,7%
Спеціальний фонд
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 370636,00 470123,08 126,8%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах 30000,00 30000,00 100,0%
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 167541,00 0,00 0,0%
1010 Надання дошкільної освіти 616600,00 254307,40 41,2%
1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 3211000,00 2376864,50 74,0%
1060 Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) 1014990,72 407672,00 40,2%
1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 391200,00 21422,66 5,5%
1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 115050,00 109244,20 95,0%
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 51200,00 6301,23 12,3%
1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 48471,00 17520,00 36,1%
1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 436239,00 157680,00 36,1%
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 83880,00 0,00 0,0%
1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 3500,00 0,00 0,0%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 317500,00 292294,00 92,1%
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 17000,00 13700,00 80,6%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1091636,00 574863,82 52,7%
3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 4392,00
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 50000,00 59814,44 119,6%
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 3000,00 1442,00 48,1%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 234000,00 206966,22 88,4%
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 152007,00 152007,00 100,0%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1954962,00 1851090,00 94,7%
6082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 198999,00 198999,00 100,0%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 97708,00 3350,00 3,4%
7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 149750,00 0,00 0,0%
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1415097,86 176086,26 12,4%
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 150000,00 99654,00 66,4%
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 264069,42 15000,00 5,7%
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого  самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 40591,16 0,00 0,0%
7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 472675,00 196251,00 41,5%
8313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 78273,71 24439,71 31,2%
900203 Усього видатків спеціального фонду 13227576,87 7721484,52 58,4%
Кредитування спеціального фонду 0,00 0,00
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 14480,00 10860,00 75,0%
8832 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі -14480,00 -10860,00 75,0%
УСЬОГО ВИДАТКІВ 198439610,95 146548726,46 73,9%
УСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 171000,00 28500,00 16,7%
ФІНАНСУВАННЯ
Загальний фонд 2190538,62 346814,54
Дефіцит (-) / профіцит (+) 2190538,62 346814,54
Спеціальний фонд -6687295,87 -2682200,49
Дефіцит (-) / профіцит (+) -6687295,87 -2682200,49
Начальник фінансового відділу Сновської міської ради Ліна САВЧЕНКО