» » Допомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Допомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Одним із видів матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є допомога на поховання (ст.20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-ХІV (Далі Закон України 1105).

У відповідності до статті 27 Закону України 1105 допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні: дружини (чоловіка); дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років; батька, матері; діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (отримували заробітну плату, пенсію тощо).

Згідно зі ст. 28 Закону України 1105 допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Розмір допомоги на поховання, що виплачується за рахунок Фонду соціального страхування, з 1 березня 2017 року становить 4100 грн відповідно до постанови Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 08.02.2017 р. № 17.

Допомога на поховання надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Призначити допомогу на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, має право комісія із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть чи довідки виданої для отримання допомоги на поховання, копії свідоцтва про смерть, а також заяви особи, яка буде отримувати зазначену допомогу.

За роз’ясненнями та консультаціями просимо звертатись за телефонами: у  м. Корюківка – 3-12-36, 3-12-38; у м. Сновськ – 2-18-64 та у м. Городня – 2-75-18.

 

Єрмоленко Т.О., директор Корюківської міжрайонної виконавчої дирекції обласного відділення Фонду

Leave a Reply