» » ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  

-> сесія | 0

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

постійної депутатської комісії Сновської міської ради

 з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я,

соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики щодо регуляторного впливу

проєкту регуляторного акта – рішення Сновської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів» 

 

Відповідальна комісія – постійна депутатська комісія Сновської міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (надалі – Постійна комісія), керуючись статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проєкт рішення Сновської міської ради «Про місцеві податки і збори» та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є виконавчий комітет Сновської міської ради. Проєкт рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

 

 1. Проєкт регуляторного акта – рішення Сновської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеними у ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

 

Принцип державної регуляторної політики Яким чином забезпечено дотримання принципу під час розробки проекту регуляторного акту
Доцільність обґрунтована Дотримання принципу доцільності забезпечено шляхом визначення та аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта та надана оцінка важливості проблеми, яка ним вирішується.
Адекватність – обґрунтована Дотримання принципу адекватності забезпечено шляхом становлення регуляторним актом адекватних ставок та податків, на території Сновської міської територіальної  громади, що відповідають рівню соціально-економічного розвитку та запровадження яких відповідає вимогам у вирішенні існуючої проблеми.
Ефективність – обґрунтована Дотримання принципу ефектності забезпечено шляхом запровадження регулювання, що дозволить отримати максимально можливі позитивні результати за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів фізичних та юридичних осіб, органу місцевого самоврядування та мешканців Сновської територіальної громади.
Збалансованість – дотримано Дотримання принципу збалансованості забезпечено шляхом розробки проекту регуляторного акта, який забезпечує баланс інтересів юридичних, фізичних осіб, громадян та держави:

 

1) юридичним особам – право здійснювати господарську діяльність на території  Сновської міської територіальної  громади;

2) мешканцям громади – покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих умов для розвитку населеного пункту;

3) міській раді – отримання надходжень від сплати податків на розвиток громади.

Передбачуваність – дотримано Принцип передбачуваності забезпечено шляхом дотримання норм державного законодавства у сфері регуляторної діяльності та своєчасного внесення змін до плану регуляторної діяльності міської ради щодо внесення до нього проєкту регуляторного акта –– рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів».
Прозорість та  врахування громадської думки дотримано Відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій Сновської міської ради, як регуляторного органу, на всіх етапах його регуляторної діяльності; обов’язковий розгляд регуляторним органом ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями; обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань; інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

 

 1. Проєкт регуляторного акта – рішення Сновської міської ради «Про встановлення місцевих податків  і зборів» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з:
 • визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми;
 • обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;
 • обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;
 • визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;
 • визначення цілі державного регулювання;
 • визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
 • аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;
 • опису механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави;
 • обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
 • оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
 • оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,
 • обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;
 • визначення показників результативності регуляторного акта;
 • визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

 

 1. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проєкт регуляторного акта, Постійна комісія міської ради вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення Сновської міської ради «Про місцеві  податки і збори» та аналіз його регуляторного впливу відповідають  вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Вказаний проєкт регуляторного акта може бути винесений на розгляд сесії міської ради, реалізація якого надасть можливість:

 • для Сновської міської ради – забезпечити приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативних актів міської ради щодо встановлення ставок податків і зборів на території Сновської міської ради, створення позитивного іміджу влади та забезпечення інтересів Сновської територіальної громади;
 • для органів державної фіскальної служби та платників податків і зборів – застосовування у роботі нормативних актів міської ради з питань оподаткування, які відповідають вимогам чинного законодавства.

 

 

Голова постійної депутатської комісії

Сновської міської  ради з питань законності,

освіти, культури, охорони здоров’я,

соціального захисту населення, молоді,

спорту, депутатської діяльності та етики                                           Володимир КАРПЕНКО