» » » Генеральний план міста Сновськ

Генеральний план міста Сновськ

Пояснювальна записка
1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення
2. План існуючого використання території поєднаний з планом червоних ліній

частина 1 

частина 2

3. Схема існуючих планувальних обмежень

частина 1

частина 2

4. Генеральний план м.Сновськ (основне креслення)
частина 1

частина 2

5. Схема проектних планувальних обмежень

частина 1

частина 2

6. Схема вулично-дорожньої мережі міського та зовнішнього транспорту

частина 1

частина 2

7. Схема інженерної підготовки та захисту території

частина 1

частина 2

8. Схема розташування населеного пункту в системі розселення

частина 1

частина 2