» » Інформація про намір передачі в оренду майна

Інформація про намір передачі в оренду майна

Сновська міська рада має намір передати в оренду майно – цілісний майновий комплекс (водопостачання та водовідведення)

 

№ з/п Найменування основних засобів Кількість,           шт.
1 Будівля контори 1
2 Ємність 1
3      1 Котел

 

1
4      і Автомобіль ВАЗ 21213 1
5 Дозиметр 1
6      І Насос СМ 80-50-200 1
7      І Компресор 1
8 Плуг 1
9      1 Лічильник газовий 1
10     і Артсвердловина 1
11 Паркан бетонний 181
12 Станція насосна 1
13 Башня водонапірна 1
14 Артсвердловина 1
15 Артсвердловина 1
16 Артсвердловина 1
17 Колодязь 1
18 Водопроводи 24,3
19 Пожгідрант 33
20 Автомашина ГАЗ -53 1
21 Колонки 44
22 Водолічильник Д-150 1
23 Водолічильник Д-100 1
24 Екскаватор ЮМЗ -6 1
25 Електроталь 1
26 Зварювальний агрегат 1
27 Дизель-генератор 1
28 Насос ЕЦВ 1
29 Насос ЕЦВ 8-25-150 1
ЗО Насос ЕЦВ 10-63-150 1
31 Насос ЕЦВ 8-25-150 1
32 Насос ЕЦВ 8-25-150 1
33 Електростанція пересувна 0,5
34 Станція управління ТК -112 1
35 Насос ЕЦВ 8-40-90 1
36 Насос ЕЦВ 8-40-90 1
37 Насос ЕЦВ 8 1
38 Колектор 7,5
39 Насосна станція №1 1
40 Самотічний колектор 0,8
41 Насосна станція №2 1
42 Компактна установка 3
43 Терези ВЛР – 200 1
44 Кабель ВВГ 4×6 51
45 Насос 3
46 Електростанція пересувна 0,5
47 Піч “Булер” 1
48 РН – метр 1
49 Електрофотоколориметр 1
50 Котел 1
51 Трансформатор ТМ-63 2
52 Насос фекальний 6
53 Електродвигун 1
54 Установка знезараження води 1
55 Компресор 4
56 Компресор 1
57 Щит- ЩО 2
58 Ячейки КСУ- 266 1
59 Насос фекальний DTRT 1
60 Очисні споруди  
  виробничі приміщення  
  каналізаційна насосна станція 1
  мулові майданчиики 1
  біоставки 3
  пісколовки 1
  насосна станція 1
  зовнішні мережі електропостачання  
  елементи благоустрою  
  трансформаторна підстанція 1
61 Шафа У-Н 1.22 (станція управління насосами) 2
62 Шафа У-Н 1.22 (станція управління насосами) 1

 

Умови конкурсу:

–  стартовий розмір орендної плати становить 74 449,95 грн. на місяць;

–   орендна ставка за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної ставки за попередній місяць на індекс інфляції на наступний місяць;

– цільове використання майна – послуги по водопостачанню та водовідведенню.

Конкурс відбудеться 18 лютого 2019 року о 12.00 за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19. Заяви від претендентів про намір взяття майна в оренду приймаються за тією ж адресою до 15 лютого 2018 року включно.

Заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також наступні документи:

  • копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);
  • інформацію про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
  • погодження органу охоронної культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);
  • копію ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

Додатково можна звертатись до відділу ЖКГ та транспорту міської ради за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19, або за тел. 0(254) 2-29-00.

                                                                                     Відділ житлово-комунального господарства

та транспорту міської ради                                           

 

Leave a Reply