» » Інформація про намір зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» м.Сновськ

Інформація про намір зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» м.Сновськ

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої постановою Верховної Ради від 04 жовтня 2019 року №188-IX, одним із напрямів реалізації цілі щодо надання якісних комунальних послуг є передача повноважень з регулювання діяльності підприємств теплопостачання – погодження інвестиційних програм і встановлення тарифів – з державного рівня на рівень місцевих органів влади.

На виконання ініціатив уряду та підтримуючи відповідні позиції Міністерства розвитку громад та територій України, місцевих органів влади, асоціацій та громадських організацій щодо децентралізації влади, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання, зокрема АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” (далі – АТ “ОТКЕ”, Товариство, підприємство), з державного на місцевий рівень прийняв постанову НКРЕКП “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” на відкритому засіданні 7 липня 2021 року.

Для виконання прийнятих рішень, в АТ “ОТКЕ”, керуючись Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року
№ 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги” (далі – Постанова-869), розраховано розмір тарифів на послугу з постачання теплової енергії для споживачів м.Сновськ.

Враховуючи те, що у відповідності до ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,  АТ «ОТКЕ» надає відповідну структуру тарифу на послугу з постачання теплової енергії.

Проєкт структури тарифів на послугу з постачання теплової енергії

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”

м. Cновськ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів (крім населення)
1 2 3 4 5
І Структура тарифів на теплову енергію, послугу з постачаня теплової енергії, грн/Гкал
1 Тариф на послугу з постачання теплової енергії, з ПДВ 3 273,04 4 797,90 5 086,29
1.1 Тариф на теплову енергію без ПДВ 2 727,53 3 998,25 4 238,57
1.2 Податок на додану вартість 20% 545,51 799,65 847,71
2 Тариф на теплову енергію, у тому числі без ПДВ: 2 727,53 3 998,25 4 238,57
2.1 Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ 2 130,42 3 403,30 3 400,03
2.2 Тариф на транспортування теплової енергії власним споживачам без ПДВ 574,16 572,00 815,60
2.3 Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ 22,95 22,95 22,95
ІІ Структура витрат на теплову енергію, тис грн на рік без ПДВ
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 3 565,06 9 953,68 498,01
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2 065,78 7 291,54 365,42
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 1 943,00 7 067,95 354,55
1.1.2 сумарна вартість виробництва теплової енергії власними ТЕЦ, ТЕС, КГУ та установками з використанням альтернативних джерел енергії 0,00 0,00 0,00
1.1.3 експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00
1.1.4 витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00
1.1.5 витрати на електричну енергію для технологічних потреб 116,64 212,47 10,32
1.1.6 витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення 4,08 7,49 0,36
1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 2,06 3,63 0,18
1.2 прямі витрати на оплату праці 1 160,18 2 060,45 102,60
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 331,38 588,00 29,31
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 255,24 453,30 22,57
1.3.2 амортизаційні відрахування 25,60 45,17 2,26
1.3.3 внески на регулювання 0,00 0,00 0,00
1.3.4 інші прямі витрати 50,55 89,53 4,47
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 7,71 13,70 0,68
1.4.1 витрати на оплату праці 0,41 0,73 0,04
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,09 0,16 0,01
1.4.3 амортизаційні відрахування 0,08 0,14 0,01
1.4.4 інші витрати 7,14 12,67 0,63
2 Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі: 64,57 114,67 5,71
2.1 витрати на оплату праці 46,46 82,51 4,11
2.2 відрахування на соціальні заходи 10,22 18,15 0,90
2.3 амортизаційні відрахування 1,51 2,69 0,13
2.4 інші витрати 6,37 11,32 0,56
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00
5 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00
6 Коригування витрат 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі: 296,05 713,82 36,54
7.1 податок на прибуток 53,29 128,49 6,58
7.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00
7.3 інше використання прибутку 242,76 585,33 29,96
8 Загальна вартість теплової енергії 3 925,67 10 782,17 540,26
9 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 1 439,28 2 696,72 127,46

Таким чином, на підставі вимог Постанови-869 з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 року за
№ 1172/32624 “Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення”, для встановлення тарифу на послугу з постачання теплової енергії АТ “ОТКЕ” подає на розгляд виконавчого комітету Сновської міської ради заяву про встановлення тарифів на  послугу з постачання теплової енергії для споживачів Сновської територіальної громади для потреб населення, бюджетних організацій, установ та інших споживачів на рівні:

ЗАПРОПОНОВАНІ ТАРИФИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
м. Cновськ

Населення Бюджетні установи Інші споживачі
Діючий Проєкт % відхилення Діючий Проєкт % відхилення Діючий Проєкт % відхи-лення
Тариф на послугу  з постачання теплової енергії, грн/Гкал, з ПДВ 2 125,18 3 273,04 54,01 1 946,77 4 797,90 146,45 1 930,16 5 086,29 163,52

При формуванні розрахунків тарифів по статті “Паливо котелень” врахована вартість на природний газ згідно діючого договору з ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”. Згідно додаткової угоди до договору вартість природного газу становить 6 183,33 грн/тис.м3 (без ПДВ) для населення і 14 250,19 грн/тис.м3 (без ПДВ) для бюджетних установ  та інших споживачів, вартість транспортування природного газу врахована в розмірі 136,58 грн/тис. м3 (без ПДВ) та за розподіл природного газу – 1,62 грн/м3. Ціна активної електроенергії (для технологічних потреб) врахована як середньо-арифметична за період з лютого по липень 2021 року в розмірі – 1,710874 грн за 1 кВт*год та за розподіл – 1188,69 грн за 1 МВт*год.

Фонд оплати праці розраховано відповідно до Бюджету України на 2021 рік з середньозваженим річним мінімальним прожитковим мінімумом для працездатних осіб у розмірі 2464 грн.: з 01.10.2021 року – 2 379 грн., з 01.12.2021 року по 30.09.2022 року – 2 481грн., згідно Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об’єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки та Колективного договору підприємства.

“Інші прямі витрати ”, які враховані в діючих тарифах, встановлених з 01 грудня 2020 року пораховані на базі фактичних витрат підприємства за 2017-2018 роки. В проєктних тарифах ці витрати сформовані на базі фактичних витрат 2020 року, діючих договорів 2021 року тощо.

Причиною зміни тарифів є невідповідність діючих тарифів на послугу з постачання теплової енергії реальним затратам пов’язаним з її наданням. Тарифи на послугу з постачання теплової енергії затверджені постановою НКРЕКП від 30.11.2020 року за № 2254, але згідно чинного законодавства підприємство не мало можливості застосовувати ці тарифи для категорії споживачів – населення, для цієї категорії споживачів застосовувався тариф згідно постанови НКРЕКП від 10.12.2018 року №1766.

За час дії тарифів зростали витрати на виробництво теплової енергії, які не залежать від господарської діяльності товариства. Зокрема : вартість природного газу зросла на 165,10% для бюджетних установ, транспортування природного газу на 10,00%, тариф на розподіл природного газу на 72,34%, у тарифах, які застосовані в розрахунку, в порівнянні до діючих тарифів на послугу з постачання теплової енергії. Заробітна плата зросла на 29,35% у зв’язку  з тим, що середньозважений мінімальний прожитковий мінімум, закладений у діючому тарифі, становив 2270,00 грн з коефіцієнтами Галузевої угоди, а у проєктних тарифах – 2464,00 грн з коефіцієнтами Галузевої угоди. На такий же відсоток зросли відповідно і витрати на сплату до бюджету нарахувань на заробітну плату.

Відсоток відшкодування тарифом, який застосовується, собівартості послуги з постачання теплової енергії за 2020 рік становив 88,6%, за 6 місяців 2021 року – 80,1%.

Зауваження та пропозиції по суті порушеного питання від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань, приймаються за адресами:

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» info@teplo.cn.ua, office.otke@ukr.net, або засобами поштового зв’язку на адресу м. Чернігів, вул. Реміснича,  55-Б.

Сновської міської ради: м. Сновськ вул. Незалежності, буд. 19.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня оприлюднення цієї  інформації на офіційному сайті підприємства, а саме:

з 27 вересня 2021 року по 10 жовтня 2021 року включно.