» » » ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі : Утримання доріг комунальної власності (придбання кам’яної солі) (Код ДК 021:2015 : 14410000-8 Кам`яна сіль), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі : Утримання доріг комунальної власності (придбання кам’яної солі) (Код ДК 021:2015 : 14410000-8 Кам`яна сіль), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 15200, Україна, Чернігівська область, м.Сновськ, вул. Незалежності, 19 04061932; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 – 14410000-8, Кам’яна сіль: Сіль – 70 тонн.

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2023-10-10-012945-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 240 000 грн. 00коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Розмір бюджетного призначення: 240000 грн. 00коп.

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — до 05.11.2023 року з дати укладення Договору, за адресою: 15200, Україна, Чернігівська область, м.Сновськ, вул. Незалежності, 19 04061932;

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

  1. Детальний опис предмета закупівлі

3.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, та які передбачені цією тендерною документацією.

3.2. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники товару повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ 4246:2003.

3.3. Технічна специфікація щодо предмету закупівлі:

Вимога замовника Показник згідно вимоги
1. Найменування та тип товару Сіль кам’яна, технічна
2. Гатунок Вищий
3. Крупність 3 (помел 3)
4. Кількість 30 тонн
5. Відповідність ДСТУ ДСТУ 4246:2003

3.4. Доставка товару та його розвантаження на складському майданчику замовника здійснюється учасником за його рахунок та його власними силами за адресою: 15200, Україна, Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Незалежності, 19. Учасник здійснює транспортування товару відповідно до вимог діючих ДСТУ.

3.5. Строк поставки – до 05.11.2023р.

3.6. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки та охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», діючих ДСТУ, тощо.

3.7. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

3.8. Поставка партії товару повинна здійснюватися не пізніше 5 робочих днів з моменту одержання відповідної заявки замовника.

3.9. Поставка здійснюється в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби. Партія товарів формується за письмовою заявкою замовника, яка направляється учаснику швидкодіючими електронними засобами зв’язку (факс, електронна пошта). Товар вважається поставленим учасником і прийнятим замовником тільки після підписання Сторонами видаткової накладної. Партія товару повинна супроводжуватись документом (паспортом якості, сертифікатом відповідності, тощо), що засвідчує її відповідність вимогам відповідного ДСТУ, при цьому засвідчена учасником копія такого документу передається замовнику одночасно з поставкою товару. Якщо якість товарів у партії згідно паспорту (або іншого документу, що підтверджує якісні показники товару) відповідає умовам якості встановленим договором, то сторонами складається та підписується видаткова накладна. У випадку постачання товарів, якісні показники яких перевищують гранично допустимий рівень, встановлений договором, замовник має право відмовитися від прийняття та оплати таких товарів, та в такому випадку витрати на повернення, заміну товару на відповідний належної якості, тощо, покладаються на постачальника.

3.11. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції якісним, технічним та кількісним характеристикам предмету закупівлі учасник надає у складі тендерної пропозиції технічну специфікацію, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних, якісних та технічних показників товарів, що передбачені згідно п. 3.3. цього розділу.

3.12. Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

Примітка: будь-яке посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в цій закупівлі застосовується із виразом «або еквівалент».

 

 

Завідувач сектору з публічних закупівель

відділу бухгалтерського обліку та звітності

Сновської міської ради, уповноважена особа                                       Тетяна ШИЛО