» » Оголошується конкурс на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області  

Оголошується конкурс на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області  

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Сновського міського голови  від 07.09.2021 № 326-к  «Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ», розпорядження Сновського міського голови від 23 вересня 2021 року №340-к «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області»

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Сновська ЦРЛ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 15200, Україна, Чернігівська область, місто Сновськ, вул. Спортивна, будинок 21.

Основні напрями його діяльності: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України.

Статут  Комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, затверджений рішенням 37 сесії Сновської міської ради VII скликання від 23 липня 2019 року №11-37/VII (додаток 1).

Структура закладу: додаток 2.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу: на 2021 рік складають 39 млн. 870 тис. грн., де з бюджету територіальної громади – 9 млн. 800 тис. грн. та з  Національної служби здоров’я України – 30 млн. 70 тис. грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 
з 25.09.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 
до 10.10.2021 року.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 15200, Чернігівська область, місто Сновськ, вулиця Незалежності, 19 (кабінет 11).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 
тел. (04654) 2-13-32.

е-mаіl: msnovsk_post@cg.gov.ua (тема: Конкурс на керівника Сновської ЦРЛ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додаток 3);
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додаток 4);
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додаток 5);
 11. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додаток 6);
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та ін.).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи – 5 років на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок  укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурсна пропозиція повинна бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту і подана в паперовій та електронній формі.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці керівника закладу визначаються:
ст. 97 КЗпП України, ст. 15, 16 Закону про оплату праці, Законом України «Про колективні договори і угоди», відповідними галузевими та регіональними угодами, постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 (з наступними змінами і доповненнями).

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Дата проведення конкурсу:

12.10.2021 року о 14.30 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

19.10.2021 року о 14.30 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

        Місце проведення конкурсу та адреса: адміністративна будівля Сновської міської ради,  15200, Чернігівська область, місто Сновськ, вулиця Незалежності, б.19.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Протокол № 1  засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області від 24 вересня 2021 року