» » » План (Програма) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

План (Програма) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

РІШЕННЯ

27  травня 2021 року                     м. Сновськ                                        № ­­­2-7/VIІI

 

Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023  роки

 

З метою створення сприятливих умов для економічного розвитку громади; керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити План (Програму) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (додається).

 

 1. З метою запобігання порушенням конкуренційного законодавства, керуючись Законом України «Про антимонопольний комітет України», виконавцям Плану (Програми) погоджувати з органами Антимонопольного комітету України рішення, що мають вплив на конкуренцію (відповідно до п. 2 Положення про порядок погодження з органами Комітету рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженого розпорядженням Комітету від 01.04.1994 №4-р).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та внесенні змін до нього передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

 

Міський голова                                                                   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (7 сесія 8 скликання)

     від 27 травня 2021 р. № 2-7/VІІІ

 

 

 

План (Програма) соціально-економічного  розвитку

Сновської міської територіальної громади  на 2021-2023 роки

 

 

 

м. Сновськ

2021

 

 

 

Зміст

Вступ  
1.    Аналіз соціально-економічного стану міської територіальної

громади

 
1.1.             Загальна характеристика

1.2.             Характеристика соціальної сфери

1.3.             Характеристика фінансово-економічної сфери

 

 

 

2.    Цілі та пріоритети  розвитку  міської територіальної  громади  
3.    Основні завдання та механізми реалізації Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної  громади   на 2021-2023 роки (далі Плану)  
4.   Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану  

 

Додаток 1. Завдання та заходи реалізації Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної  громади   на 2021-2023 роки

 

Додаток 2. Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги у 2021-2023 роках

 

 

Вступ

 

До складу Сновської міської територіальної громади (далі Сновська МТГ) входить м.Сновськ та 56 сільських населених пунктів у складі 19 старостинських округів.

Адміністративним центром територіальної громади є місто Сновськ. Юридичною основою та представницьким органом громади є Сновська міська рада, що діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Необхідність розроблення Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної  громади на 2021-2023 роки обумовлена:

 • об’єднанням в її складі територіальних громад 57 населених пунктів;
 • нагальною потребою розбудови і модернізації інфраструктури громади;
 • потребою забезпечити збалансований соціальний, економічний і культурний розвиток громади як єдиного цілісного адміністративно-територіального організму;
 • необхідністю визначення пріоритетів, цілей, завдань і заходів, а також проєктів, реалізація яких сприятиме розвитку громади.

План (Програма) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної  громади на 2021-2023 роки (далі – План) розроблений виконавчим комітетом Сновської міської ради за участю депутатів ради, всіх зацікавлених осіб та громадськості відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», завдань та положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Бюджетного кодексу України, Конституції України, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку громади, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на економіку у Плані визначено цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та заходи щодо їх реалізації.

Головні пріоритети Плану узгоджені із Стратегію розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 21 лютого 2018 року  № 3-18­­­/VII,  Стратегією сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 та враховують Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року, визначені ООН.

Реалізація програмних завдань на 2021-2023 роки має забезпечити вирішення ряду проблем в економіці і соціальній сфері, динамічний соціально-економічний розвиток громади, покращення якості життя людей, подолання бідності та соціальних дисбалансів.

 

 1. Аналіз соціально-економічного стану

міської територіальної  громади

 

 • Загальна характеристика

Сновська міська територіальна громада розташована на півночі Чернігівської області, займає площу 1283 кв.км., з них 422,1 кв.км. займають ліси, 690,7 кв. км. – сільгоспугіддя, у тому числі 407,6 кв.км. орних земель.

Загальна довжина річок в районі становить 243 км. Головна річка басейну Снов є правою притокою р. Десни і має загальну довжину 253 км, в т.ч. у Сновській громаді 65,5 км. В районі нараховується 65 водоймищ, площа дзеркала води яких складає 295,6 га. Корисні копалини – торф, пісок, глина. Виділено 30 заповідних територій, одна з них – загальнодержавного значення.

Місто Сновськ,  знаходиться на відстані 26 км від районного центру – м. Корюківки, 72 км від обласного центру – міста Чернігова і 210 км від столиці України – міста Києва. Громаду перетинає дільниця Бахмач-Гомель Південно-Західної залізниці зі станціями Сновськ та Камка.

Довжина державного кордону по громаді становить 40,3 км, довжина залізничних колій – 36,7 км.

Загальна кількість населення – 22,1  тис. осіб, з них 54,5 % – жінки, 45,5 % – чоловіки. У віковій структурі переважають люди, старші за 50 років – 40 %,  частка дітей (0-13 років) становить 13,4 %, молоді (14-35 років) – 27 %, середнього покоління (36-50 років) –  19,6 %.

Серед уразливих груп населення на території громади проживають: 183 внутрішньо переміщені особи, 1322 інваліди, 7020 пенсіонерів, 317 учасників АТО.

Основною сферою виробництва є сільське господарство. Розвивається зернова галузь та її інфраструктура, вирощується соняшник, соя, озимий та ярий ріпак. Тваринництвом успішно займаються ПСП «Яна Плюс», СВК «Райдуга», ПСП ім. Ватутіна. Особливе місце серед приватних сільськогосподарських підприємств займає птахопідприємство ТОВ «МК Добробут», яке знаходиться у Сновську і має гарну технічну базу.

Найбільшими  промисловими підприємствами, що діють на теренах громади, є ПАТ «Щорський завод продтоварів», ТОВ «Техсервіс»,  Новоборовицька філія ДП «Укрспирт», ТОВ «Астра».

В цілому, промисловість громади поступається у своєму розвитку сільському господарству. Час, коли вона пов`язувалася, насамперед, із залізницею, минув. Значення залізничного вузла (станція Сновськ, локомотивне депо, дистанція колії) явно зменшилося, хоча й продовжує відігравати важливу роль в житті громади.

Промисловість громади представлена підприємствами, які зорієнтовані на переробку сільськогосподарської продукції та деревини. Серед перших виділяється ПАТ «Щорський завод продтоварів» – деякі  його вироби (цукерки, пастила, мармелад, пряники, соки та ін.) стали брендовими та поширюються за межами області та країни (ТМ «ЕКО ФУД»).

 

 • Характеристика соціальної сфери

Освіта.

На території громади  функціонують 3 заклади дошкільної освіти, у складі 7 навчально-виховних комплексів функціонують дошкільні групи.

При Сновському Центрі дитячо-юнацької творчості  працюють 2 групи, де навчається та виховується 39 дітей п’ятирічного віку.

Закладів загальної середньої освіти  (ЗЗСО) – 12, із них: І-ІІІ ступенів 7; ІІ-ІІІ ст. (гімназія) – 1; І-ІІ ступенів – 3,  І ступеня – 1.

Функціонують 3 заклади позашкільної освіти: Центр дитячої та юнацької творчості – 38 груп, дитячо-юнацька спортивна школа – 26 груп, станція юних техніків – 34 групи.

У закладах позашкільної освіти працюють 98 груп, які відвідують 1354 учні.

Усі заклади загальної середньої та дошкільної освіти включено до єдиної інформаційної системи управління освітою.

Усі учні сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, підвозяться до місць навчання й додому. Підвозом забезпечено 373 учні (100% від потреби), що підвозяться до 12 закладів загальної середньої освіти; 47 дошкільнят; 71 педагогічний працівник.

Підвіз здійснюють 13 шкільних автобусів, три з яких  мають  термін  експлуатації  більше  25 років.

Різними видами харчування (буфетна продукція, гаряче харчування) охоплено  2069 учнів (100%), у т.ч. гарячим харчуванням – 1865 учнів (90,1%).

Учні 1-4 класів з малозабезпечених сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти тимчасово переміщених осіб харчуються за рахунок державної освітньої субвенції. Діти учасників бойових дій та учні 5-11 класів з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах харчуються за рахунок міського бюджету.

Останнім часом планово впроваджуються енергозберігаючі заходи в базових школах такі, як заміна віконних та дверних блоків, реконструкція котелень з переходом на альтернативні види палива.

Потребують модернізації шкільні їдальні. Питання щодо відновлення харчування дітей в Сновській гімназії, де їдальня пошкоджена внаслідок пожежі, знаходиться на завершальній стадії.

У літній час діти відпочивають в оздоровчому таборі «Дружба». На сьогодні реалізовано Проєкт міської ради «Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба», який  переміг на обласному конкурсі проєктів, які реалізуються за рахунок коштів  ДФРР та місцевого бюджету.  В рамках проєкту у 2019 році проведені роботи по ремонту корпусів та приміщення їдальні, заміні тротуарної плитки та упорядкуванню території.

 

Медичне обслуговування населення

Населенню Сновської громади  первинну медичну допомогу надає КНП «Сновський центр ПМД» та вторинну спеціалізовану допомогу – КНП «Сновська центральна районна лікарня».

На первинній ланці працює десять лікарів, в тому числі п’ять лікарів загальної практики сімейної медицини та 43 особи середнього медичного персоналу. В КНП «Сновська ЦРЛ» працює 29 лікарів та 99 середнього  медичного персоналу. Забезпеченість лікарями Сновської громади складає 7,5 на 10 тис. населення, середнього – 63,7 на 10 тис. населення по Сновській громаді.  Не укомплектованими залишаються три посади сімейних лікарів в сільських амбулаторіях та посади лікарів  анестезіолога та рентгенолога.

В громаді працює «Програма забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади на 2021-2023 роки».

 

  Культура  і туризм

В  Сновський міській територіальні            й громаді   функціонують  25 клубних установ, 22 бібліотеки, Сновський  історичний музей, Сновська  музична  школа ім. Н.Г.Рахліна.

В клубних закладах працюють 166  різножанрових  та різновікових  клубних  формувань,  6  колективів носять звання  “народний”, 2  – дитячий  “зразковий”. На сьогоднішній день до формувань залучено 1578  учасників, з них  978 – діти та молодь.

В закладах культури району працює 163  особи, з них – 116 на повну ставку, 8 – на  0,75 ставки, 28 осіб – на 0,5 ставки, 11– 0,25 ставки.

Пріоритетним напрямком роботи клубних установ громади є  забезпечення проведення заходів, спрямованих на патріотичне виховання, організацію змістовного  дозвілля жителів району, залучення до  клубних формувань дітей та молоді.

Якісні різноманітні фонди та експозиції Сновського історичного музею допомагають жителям району у вивченні історії рідного краю, народознавства, археології, етнографії, широко висвітлюють події Другої світової  війни, партизанського руху на Сновщині тощо. Впроваджуються нові форми роботи, такі як «День і ніч в музеї», «Кіно під відкритим небом» тощо. Діє три туристичні маршрути, реалізовано проект «Сновщина: туристичний калейдоскоп». Підготовлені  туристичні буклети по м. Сновськ і 16 селах громади, видано  однойменну збірку у 2-х частинах («Лівобережжя» та «Правобережжя»).

Діє обласний туристичний маршрут «Стежки обпалені війною», «Дорогами рідного краю».

При бібліотеках громади діє 17 клубів та об’єднань за інтересами. Бібліотеками громади розроблені і впроваджуються: Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2021 рр., Програма правовиховної та правоосвітньої роботи бібліотек на 2016-2021 рр.,  еко-проєкт «Здай батарейку – врятуй планету», комплексна Програма до 2022 року «Жінка в сучасному світі», проєкт впровадження гри та її елементів у діяльність бібліотек Сновської МПБ, «Бібліотечний пікнік». Літній проект з обслуговування книгою відпочиваючих у міському сквері, «Бібліотечне літо»-дитяче дозвілля під час канікул, щорічний літературний конкурс патріотичної поезії імені Леоніда Тереховича, Сновські краєзнавчі читання, проєкт «Бібліоняня» тощо.

 

  Фізична культура і спорт

На території Сновської міської ради сьогодні розвивається 8 видів спорту, а саме: футбол, легка атлетика, вільна боротьба, кікбоксинг, спортивна гімнастика, настільний теніс, картинг та авіамодельний спорт.

Пріоритетними для громади є:  легка атлетика, вільна боротьба, футбол, спортивна гімнастика.

В районі діють дві спортивні школи, в яких до систематичних занять залучено 418 вихованців, що складає більше 20 % від загальної кількості школярів.

Працюють філії відділень спортивної школи у селах Петрівка та Нові Боровичі.

Що стосується масового спорту, то в громаді продовжується практика проведення кущових змагань для сільських спортсменів (проводяться змагання у селах Рогізки, Стара Рудня, Тихоновичі). Проводяться чемпіонати громади з футболу, міні-футболу, волейболу, легкої атлетики, вільної боротьби, спортивної гімнастики, настільного тенісу.

У спортивних заходах беруть участь як молоді спортсмени, так і ветерани.

Проблемою галузі є недостатній рівень забезпечення матеріально-технічної бази. На жаль, не всі ЗОШ І-ІІІ ступенів мають типові спортивні зали, особливо це стосується міської школи № 2,  Кучинівської ЗОШ та Рогізківського НВК.

Видатки з місцевого бюджету на фізичну  культуру і спорт в розрізі на одного жителя не відповідають сучасним вимогам. Проблема частково вирішується шляхом залучення коштів державного бюджету. В 2017-2019 роках реалізовувались проєкти по капітальному ремонту будівлі Сновської дитячо-юнацької спортивної школи, проведена реконструкція трибун стадіону «Колос», збудовано спортивний майданчик з поліуретановим покриттям на загальну  в ДЮСШ, придбано спортмайданчик для Сновської ДЮСШ, збудовано  спортивний майданчик Сновської гімназії.

 

 • Характеристика фінансово-економічної сфери

Дохідна частина бюджету  міської  ТГ на 2021 рік розроблена відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного законодавства України та інших законодавчих актів, що стосуються планування бюджету.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2021 рік було враховано фактичні надходження за 2019 рік та 11 місяців 2020 року, а також з урахуванням стратегії розвитку Сновської  об’єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки, Закону України „Про Державний бюджет на 2021 рік”.

Формування дохідної частини бюджету міської ТГ здійснено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного законодавства України в частині місцевих бюджетів, зокрема:

– підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року з темпом росту 20,0%, а з 1 грудня 2021 року 8,3 %.

Загальний розмір доходів бюджету міської ТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений на рівні 180851,8 тис. грн, у тому числі загального фонду – 174812,9  тис. грн., спеціального фонду – 6 038,9 тис. грн.

До загального фонду бюджету міської ТГ на 2021 рік планується отримати доходів без урахування трансфертів в сумі 101500,0 тис.грн., трансфертів з  Державного бюджету України в сумі 73312,9 тис.грн., в т.ч. базової дотації –  11340,0 тис. грн. (більше на 2305,9 тис. грн. у порівнянні з планом на 2020 рік або 25,5 %), субвенції з державного бюджету – 61 461,3 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 61 461,3 тис. грн.) та трансфертів з обласного бюджету в сумі 511,6 тис. грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 58,7 % від прогнозного показника доходів загального фонду 2021 року. У 2021 році його планується отримати 59 556,5 тис. грн., що на 7734,2 тис. грн. більше ніж затверджені надходження цього податку у бюджеті на 2020 рік.

У розрахунках обсягу податку та збору на доходи фізичних осіб врахована динаміка надходжень зазначеного податку за попередні роки.

До спеціального фонду бюджету міської ТГ планується отримати надходжень у сумі 6038,9 тис.грн., з них: екологічного податку та грошових стягнень за порушення екологічного законодавства в сумі 74,6 тис.грн., надходжень бюджету розвитку в сумі 200,0 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 5 764,3 тис. грн.

У 2021 році визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У видатках бюджету міської ТГ враховано запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року в сумі 6000 грн. на місяць (більше ніж у 2020 році на 1277 грн.), встановлення розміру посадового окладу працівника  І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2021 року в сумі 2670 гривень (більше ніж у 2020 році на 568 грн.).

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв за тарифами листопада 2020 року, з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у поточному році.

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України бюджет міської ТГ на 2020 рік складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування та за  відомчою та програмною класифікаціями, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Загальний обсяг видатків бюджету міської ТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів планується в обсязі  180680,8  тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду – 167917,7 тис. грн., видатки спеціального фонду – 12763,1 тис. грн. Обсяг кредитування загального фонду планується в сумі 171,0 тис. гривень.

В агропромисловому комплексі громади здійснюють діяльність 30   сільськогосподарських підприємства, в т.ч. 12 фермерських господарств (в їх користуванні сільськогосподарської землі – 3152 га).

У 2020 році зібрано зернових і зернобобових на площі 11761 га ; обсяг виробництва (валовий збір) становить – 550860 ц; урожайність з 1 га зібраної площі – 46,8 ц. Обсяг виробництва (валовий збір)  культур соняшнику становить 269747 ц;  зібрана площа – 12176 га; урожайність, з 1 га зібраної площі – 22,2 ц. Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм становили 5249 га (100,8% до площ під урожай 2020 р.)

Приватними підприємствами реалізуються 2 інвестиційні проєкти:

– Створення виробничої інфраструктури по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції (на базі колишнього ВАТ «Щорський електромеханічний завод») у м. Сновськ, ПСП «Прогрес».

– Будівництво зерноскладу з зерносушаркою потужністю 30 тис.тонн м.Сновськ ПВКП «Імпульс».

В промисловості найбільшими підприємствами є ПАТ «Щорський завод продтоварів», ТОВ «Техсервіс», Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт», ТОВ «Меблева фабрика», ТОВ «Астра».

Складаються міжнародні зв’язки громади. Товари, виготовлені на підприємствах Сновщини, експортуються в Естонію, Молдову, Німеччину, Румунію, Латвію. Ліс – у Туреччину, Польщу, Білорусь, Узбекистан, Туркменістан, Йорданію та Сінгапур.

Транспортне обслуговування населення по приміським маршрутам здійснюють приватні підприємці на умовах перевезень на замовлення.

На обслуговуванні в цеху телекомунікаційних послуг № 15 ПАТ «Укртелеком» знаходиться 15 АТС, в тому числі 13 АТС в сільській місцевості. До мережі Інтернет від ПАТ «Укртелеком» підключено 2323 абонентів, від «Смартком» – 1185 абонентів.

Мобільний зв’язок на території громади забезпечується операторами мобільного зв’язку Київстар, VODAFONE, Life.

На території громади знаходиться Сновське відділення поштового зв’язку Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» з чисельністю штатних працівників 12 осіб. Сільське населення обслуговує 5 пересувних відділень, діяльність яких здійснює Корюківське відділення зв’язку. До роботи задіяні 22 особи (в т.ч. 7 листонош). Крім того, поштовий зв’язок здійснюють відділення «Нової пошти» та «ДЕЛІВЕРІ».

Сфера внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль, як у формуванні загальноекономічного потенціалу громади, так і у забезпеченні потреб населення у товарах та послугах.

В громаді функціонують торгівельні точки як юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, так і об’єкти системи споживчої кооперації. Вагоме місце займають «АТБ-маркет», «СеДам», «Торговий Дім». Розвивається мале  підприємництво.

Громадське харчування забезпечують ресторани «Візит», «Айсберг», кафе «Вітамінка», «Левада», «Старий замок», «Айбари», «Едельвейс», «Арзу», «Лав’єр».

Побутове обслуговування в громаді розширюється і урізноманітнюється на приватній основі.

У громаді працюють відділення банків «Ощадбанк», «Приватбанк», відділення страхових компаній «Оранта», «Гарантія».

Потребує капітальних вкладень інфраструктура громади.

Серед першочергових завдань визначено капітальний ремонт доріг. На території громади розташовані 113,8 км доріг державної власності та 46,3 км комунальної власності, майже всі потребують ремонту.

 

 1. Цілі та пріоритети розвитку міської територіальної  громади

 

Основна мета розвитку Сновської МТГ у 2021-2023 роках

Підвищення ступеня комфортності, формування безпечного простору для життя та ведення бізнесу, стимулювання громадянської та підприємницької активності, розвиток власних продуктивних сил, відновлення інфраструктури, розширення пропозиції робочих місць.

 

Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення

 

І. Створення умов для сталого розвитку місцевої економіки

1.1. Посилення інституційного впливу громади на її розвиток

1.2. Стимулювання розвитку сільськогосподарської діяльності

1.3. Ефективне використання лісових та водних ресурсів

1.4. Ефективне використання наявних та створення нових туристичних можливостей

1.5. Підвищення енергоефективності в усіх секторах

 

ІІ. Створення сучасного комфортного простору громади

2.1. Покращення  комунальних послуг

2.2. Благоустрій населених пунктів

2.3. Розвиток інфраструктури

2.4. Покращення безпеки життєдіяльності

 

ІІІ. Розвиток людського потенціалу громади, активності мешканців,

їх локальної ідентичності

3.1. Забезпечення якісних медичних та соціальних послуг

3.2. Осучаснення системи освіти

3.3. Збереження та розвиток культурних традицій і локальної ідентичності, інтеграція громади

3.4. Розвиток масового спорту

 

 

 1. Основні завдання та механізми реалізації Плану

 

Взаємопов’язані завдання та заходи на їх виконання спрямовані на досягнення цілей розвитку Сновської громади та очікувані результати їх виконання наведені в додатку 1 до Плану.

Враховуючи проєктний підхід до вирішення проблем громади,  ці завдання конкретизовані в розрізі визначених пріоритетів і завдань, діючими та перспективними проектами громади з визначенням джерел фінансування кожного проєкту. Перелік проєктів наведений у додатку 2.

Організаційне забезпечення реалізації проєктів здійснюється виконавчим комітетом Сновської громади, її депутатським корпусом, власними силами, а при необхідності із залученням компетентних підрядників, участі у проектах з допомоги розбудови інституційної спроможності і інфраструктури громади,  інших ресурсів, не заборонених чинним законодавством України.

Джерелами фінансування проєктів соціально-економічного розвитку громади, враховуючи масштабність і обмеженість власного фінансового ресурсу, є окрім коштів міського бюджету, кошти Державного Фонду регіонального розвитку, кошти соціально-економічного розвитку окремих територій, кошти міжнародної технічної допомоги та інше.

  

 1. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

 

Виконання Плану здійснюється шляхом реалізації виконавцями завдань і заходів.

Безпосередній контроль за станом та строками виконання завдань і заходів здійснює виконавчий комітет, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Моніторинг та оцінка стану виконання Плану проводиться щорічно шляхом підготовки узагальненого звіту та розгляду його на сесії міської ради.

Основні досягнуті результати оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації (районна газета «Промінь», офіційний сайт міської ради).

 

  

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій Сновської міської ради                                                             Ганна ГУКУН

 

  

 

 

Додаток 1

         

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                       Рішення  Сновської міської ради

                                                                                                                  (7 сесія 8 скликання)

                                                                                                                                                                                               від 27 травня 2021 р. № 2-7/VІІІ

 

Завдання та заходи реалізації Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Завдання Заходи Відповідальні виконавці Термін виконання, роки Очікуваний результат
І. Створення умов для сталого розвитку місцевої економіки
1.1 Посилення інституційного впливу громади на її розвиток Розробка комплексної Схеми планування території Сновської міської територіальної громади, виготовлення генеральних планів та планів зонування територій у складі генеральних планів населених пунктів Сновської ТГ Сновська міська рада, підрядні організації та установи. 2021-2023 –          – забезпечення ефективного перспективного планування розвитку Сновської  територіальної громади;

–          – створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури міста Сновськ та сіл громади, економічного та соціального зростання;

–          – створення  умов для підвищення інвестиційної привабливості громади;

–          – впорядкування системи земле-користування в населених пунктах територіальної громади:

–          – створення умов для забезпечення законних прав громадян, фізичних та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною діяльністю;

–          – збільшення кількості забудовників та, відповідно, укладених угод про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади.

    –                        визначення пріоритетних для громади видів економічної діяльності для залучення інвестицій, визначення переліку владних послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх надання відповідно до пріоритетності перспективної інвестиції Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської  ради 2021-2023 –                   Визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку громади.

 

    – підготовка маркетингових матеріалів для інвесторів: папка, маркетингова брошура з загальним описом громади та детальні інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок;

–  розробка презентацій інвестиційних можливостей громади, підготовлених в програмі MS PowerPoint;

–  включення інвестиційних пропозицій громади в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру сприяння іноземному інвестуванню);

Міська рада, представники малого та середнього бізнесу, громадські організації. 2021-2023 –  Інвестиційні пропозиції громади наявні в базі даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine.

– Створені відео- та MS PowerPoint презентації інвестиційних можливостей громади.

    – покращення матеріальної бази ЦНАП (ремонт приміщень, закупівля і встановлення обладнання);

– навчання працівників ЦНАП.

Відділ з питань надання адміністративних послуг Сновської міської ради 2021-2023 Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно забезпечити виконання основних вимог Закону України «Про адміністративні послуги», постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523.
    – Реконструкція залу засідань Сновської міської ради (встановлення системи для голосування «Голос», забезпечення ведення прямих трансляцій засідань) Сновська міська рада 2021 –          Покращення умов проведення засідань сесій, виконкомів міської ради, громадських слухань та інших засідань, широке інформування населення про події в громаді, прозорість ведення засідань міської ради
1.2 Стимулювання розвитку сільськогосподарської діяльності на теренах громади Створення сільськогосподарських кооперативів:

–                       створення ініціативної групи;

–                       реєстрація кооперативів;

–                       створення матеріальної бази кооперативів (придбання обладнання);

–                       укладання договорів на збут продукції.

Сновська міська рада, члени кооперативів. 2021-2023 –                   Збільшення доходів домогосподарств.

–                   Збільшення кількості робочих місць.

–                   Збільшення надходжень до бюджету громади.

1.3 Ефективне використання лісових та водних ресурсів в інтересах громади –                   Відновлення пляжної території;

–                   розчистка річки Снов;

–                   розчистка озер на території громади;

–                   облаштування бігових та велосипедних доріжок, спортивних та дитячих майданчиків, станції прокату плавальних засобів та спортивного інвентарю біля водних об’єктів.

Сновська міська рада, громадські організації, мешканці громади. 2021-2023 –                   Утворено центри дозвілля та оздоровлення населення Сновської ТГ.

–                   Збільшується кількість туристів та відпочиваючих.

–                   Об’єкти відпочинку на берегах річки Снов включені до транзитних туристичних маршрутів.

–                   Поповнення міського бюджету.

    – визначення поточного рівня екологічної культури населення територіальної громади  та розроблення методології та плану інформаційної компанії;
– активізація діяльності органів влади, освітніх, громадських та інших установ з формування основ екологічного світогляду;
– виготовлення та розповсюдження друкованої продукції з даного напрямку.
Сновська міська рада, громадські організації, мешканці громади. 2021-2023 Підвищення рівня свідомості жителів громади з питання охорони та раціонального використання лісових та водних ресурсів.
1.4 Ефективне використання наявних та створення нових туристичних можливостей громади –                   Визначення та розроблення макету туристичного знака;

–                   визначення переліку об’єктів, до яких будуть виготовлені та встановлені вказівники;

–                   узгодження місць розташування вказівників;

–                   встановлення вказівників.

Виконавчий комітет Сновської міської ради. 2021-2023 –                   Підвищення рівня обізнаності автотуристів про туристичний потенціал громади.

–                   Збільшення відвідуваності туристичних об’єктів громади.

    –                  визначення маршрутів, які мають найвищий потенціал з точки зору подальшого впливу на зростання туристичних потоків та створення можливостей для збільшення доходів мешканців громади від надання туристичних послуг;

–                  ідентифікація фізичних осіб, підприємств, організацій, які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів у рамках проекту;

–                  збір інформаційних (текстових, графічних, аудіо, відео) матеріалів та створення на їх основі веб-сторінок для промоції туристичних маршрутів, у т.ч. у соціальних мережах;

–                  виготовлення інформаційних табличок, стендів та вказівників до найважливіших туристичних об’єктів.

Відділ культури і туризму Сновської міської ради 2021-2023 –                      Розроблено нові туристичні маршрути (наприклад піші, велосипедні, ін.), визначення атракцій з їх маркуванням.

–                      Проведено широке інформування потенційних споживачів туристичних послуг.

    –                    ремонт та облаштування потенційних туристичних об’єктів Сновська міська рада 2021-2023 Збільшення потенційних споживачів туристичних послуг, збільшення надходжень до бюджету
1.5 Підвищення енергоефективності в усіх секторах Проведення енергозберігаючих заходів в бюджетних установах громади шляхом заміни віконних та дверних блоків, утеплення фасадів, ремонту покрівель, систем опалення, будівництвом блочно-модульних котелень та ін. Структурні підрозділи Сновської міської ради. 2021-2023 –                   Забезпечення оптимальних умов для працівників та відвідувачів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

–                   Енергозбереження та заощадження бюджетних коштів.

–                   Створення комфортних та естетичних умов для всебічного розвитку всіх категорій населення.

–                   Підвищення привабливості проживання громадян на території Сновської ТГ.

ІІ. Створення сучасного комфортного простору громади
2.1 Покращення комунальних послуг –                   модернізація обладнання ПрАТ «Комунальник»;

–                   придбання спецтехніки для комунального підприємства «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця».

Сновська міська рада, Комунальне підприємство «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця», ПрАТ «Комунальник». 2021-2023 –                   Придбання  спецтехніки.

–                   Створення нових робочих місць.

    – Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської  ради, ПрАТ «Комунальник». 2021-2023 –                    Усунення екологічної небезпеки від потрапляння стічних вод до підземних, ґрунтових вод і ґрунту та покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на території впровадження Проекту.

 

    –                   Відновлення та буріння артезіанських свердловин;

–          будівництво та реконструкція водопровідних мереж

Сновська міська рада, ПрАТ «Комунальник» 2021-2023 Покращення якості питної води

 

2.2 Благоустрій населених пунктів –                   поліпшення благоустрою населених пунктів ОТГ (облаштування зупинок громадського транспорту та місць відстою автотранспорту приватних перевізників, встановлення додаткових урн для збору твердих побутових відходів в районі центрального скверу, впорядкування зовнішньої реклами, тощо);

–                   покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану сільських населених пунктів громади (організація прибирання вулиць населених пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, створення та облаштування місць для паркування транспортних засобів, тощо);

–                   створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (впорядкування прибудин-кових територій, облаштування існуючих та створення нових місць масового відпочинку населення, дитячих, спортивних майданчиків, тощо);

–                   залучення до виконання робіт по благоустрою території громади  осіб з числа безробітних на договірній основі, а також засуджених до виконання громадських робіт та мешканців громади;

–                   створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;

–                   проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення громади щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведені порядку за місцем проживання.

Сновська міська рада, Комунальне підприємство «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця», мешканці громади. 2018-2020 –                   Зменшення рівня забруднення території Сновської громади.

–                   Покращення естетичного вигляду та підвищення рівня привабливості  та зручності центральних частин міста Сновськ та сільських населених пунктів громади.

    –                   знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самостійних і порослевих дерев;

–                   ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

Сновська міська рада 2018-2020 –                   Безпечність життя, здоров’я та майна громадян.

–                   Безпечна та безперебійна експлуатація ліній електропередач, ліній зв’язку та інших інженерних мереж.

–                   Покращення екологічної ситуації на території громади.

–                   Омолодження паркових та рекреаційних зон.

    Пошук джерел фінансування для завершення реалізації проекту по реконструкції полігону твердих побутових відходів в м. Сновськ Сновська міська рада 2018-2020 Забезпечення суспільного спокою та безпечного проживання населення, поліпшення екологічної ситуації в місті Сновськ
    –                  придбання сміттєвоза;

–                  закупівля  металевих євро-контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів;

–                  будівництво майданчика для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів;

–                  закупівля пластикових євро-контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів;

–                  придбання та встановлення вуличних урн.

Сновська міська рада, Комунальне підприємство «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця». 2018-2020 –                   Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище.

–                   Забезпечення збору твердих побутових відходів.

    –                    придбання комп’ютерного обладнання та техніки для бюджетних установ загального користування;

–                    проведення безпровідникового Інтернету;

–                    оснащення сучасними засобами передачі інформації.

    –                     Створення центрів доступу відвідувачів сільських бібліотек до мережі Інтернет.

–                     Забезпечення доступу до Інтернету через Wi-Fi точки в місцях громадської комунікації

2.3 Розвиток інфраструктури –                 проведення реконструкції та капітального ремонту проїзної частини доріг міста Сновськ та сільських населених пунктів ТГ. Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської  ради 2021 – 2023 –                     Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та створення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів.     

–                     Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку сільської місцевості.

–                     Зменшення кількості ДТП, по причині незадовільного утримання доріг.

–                     Створення сприятливих умов розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму.

    –                   Будівництво (відновлення) вуличного освітлення в населених пунктах громади з встановленням ефективних енергозберігаючих світильників з світлодіодними лампами та вузлів обліку й управління Сновська міська рада 2021-2023 –                      Приведення мереж зовнішнього освітлення населених пунктів громади до належного технічного стану, що дозволить підвищити ефективність, економічність та надійність їх функціонування.

–                      Заощадження бюджетних коштів на утримання об’єктів освітлення.

–                      Зменшення травматизму серед населення, забезпечення безпеки пересування по вулицях села в темну пору доби.

–                      Зменшення кількості хуліганських витівок та пограбувань.

–                      Підвищення рівня життя населення громади.

    –                     придбання, ремонт (реконструкція)  службових житлових приміщень  для медпрацівників, що перебуватимуть у комунальній власності Сновської ТГ. Сновська міська рада, медичні установи Сновської ТГ 2021-2023 –                     Забезпечення лікарів житлом, що працюватимуть у медичних закладах Сновської громади;

–                     Залучення до роботи в лікарню кадрів дефіцитних спеціальностей;

–                     Зменшення міграції лікарів із громади;

–                     Покращення медичного обслуговування на території громади;

– Створення фонду службового житла міської ради

    –                   Реалізація Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» Сновська міська рада 2021-2023 Покращення житлових умов населення
2.4 Покращення безпеки життєдіяльності Розширення існуючої системи           відеоспостереження шляхом збільшення точок відеоспостереження в місті Сновськ з 3 до 10 відеокамер в місцях, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. Сновська міська рада 2018-2020 Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, в місцях масового зібрання людей, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста з метою відповідного швидкого реагування.
    –                      створення та оснащення в сільських населених пунктах громади протипожежних формувань (державна пожежно-рятувальна частина, добровільна пожежна команда, місцева пожежна команда, приватна пожежна команда, об’єктова пожежна команда);

–                      поточне утримання протипожежних формувань.

Сновська міська рада 2018-2020 –                      Прибуття протипожежного формування на місце надзвичайної ситуації – не більше 15 хвилин (місто, сільська місцевість).

–                      Забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації збитків під час виникнення надзвичайних ситуацій.

–                      Своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

ІІІ. Розвиток людського потенціалу                                                                                                                                                                                                                                                                           
3.1 Забезпечення якісних медичних та соціальних послуг Придбання для Сновського центру первинної медико-санітарної допомоги та Сновської центральної районної лікарні медичного  обладнання Сновська міська рада 2021-2023 Зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів, покращення медичного обслуговування населення  громади
    Придбання для медичних закладів автомобіля.   2021-2023 Забезпечення медичного закладу санітарним автотранспортом.
    Реконструкція та капітальний ремонт будівель медичних закладів Сновська міська рада 20201-2023 Створення належних умов для роботи медперсоналу та обслуговування відвідувачів
    Придбання для Сновського центру первинної медико-санітарної допомоги автомобіля. Сновська міська рада 2021-2023 Забезпечення медичного закладу санітарним автотранспортом.

 

3.2 Осучаснення системи освіти Завершення будівництво та облаштування  та  їдальні Сновської гімназії.

 

Сновська міська рада, Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту. 2021-2023 – Реконструкція приміщення їдальні гімназії загальною площею 276 м2, в тому числі обідньої зали ­– площею 128,14 м2.

– Створення належних умов для організації належного харчування до 90%  учнів  Сновської гімназії.

    Закупівля меблів та обладнання для навчальних закладів згідно Програми «Нова українська школа» Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 2021-2023 Забезпечення доступності отримання якісних освітніх послуг для дітей Сновської  територіальної громади
    Проведення ремонту та переоснащення існуючих будівель службових приміщень, спальних корпусів,  їдальні,  придбання сучасного технологічного обладнання для їдальні, меблів та білизни для спальних корпусів, будівництва  відкритого басейну, спортмайданчику, ремонт спортивної гімнастичної зали, проведення благоустрою території, заміни огородження Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба») тощо. Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради. 2019-2020 –                     Забезпечення належного рівня побутових умов для перебування дітей під час оздоровчих (відпочинкових) змін (до 450 осіб щорічно) та покращення умов праці для обслуговуючого та педагогічного персоналу (близько 40 осіб).

– створення умов для більш якісного рівня проведення змагань зі спортивної гімнастики юних спортсменів-гімнастів Чернігівської області

3.3 Збереження та розвиток культурних традицій і локальної ідентичності, інтеграція громади –                         реконструкція Сновського Будинку культури;

 

Сновська міська рада, відділ культури і туризму Сновської міської ради. 2021-2023 –                 Створення умов для комфортного перебування в закладі культури відвідувачів та глядачів до 100 000 на рік; 37 працівників; понад 860 учасників творчих колективів; понад 400 дітей, які займаються в різноманітних гуртках та студіях.

–                 Залучення до виступів більшої кількості гастрольних колективів.

–                 Збільшення обсягу надання платних послуг.

    –                   закупівля автотранспорту – автобуса з підйомником для закладів культури Сновської ТГ;

 

Сновська міська рада, відділ культури і туризму Сновської міської ради. 2021-2023 –                 Придбання автобуса з підйомником для закладів культури та населення Сновської ТГ.

–                 Створення умов для комфортного та оперативного переміщення  працівників культури та в разі потреби – організованих груп населення району.

–                 Поліпшення  матеріально-технічної бази Відділу культури і туризму Сновської міської ради.

–                 Збільшення обсягу надання платних послуг.

–                 Підвищення  економічної самостійності закладу.

    –                  утеплення фасаду Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г. Рахліна.

 

 

 

Сновська міська рада, відділ культури і туризму Сновської міської ради. 2019 –                   Забезпечення оптимальних умов для функціонування дитячої музичної школи відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

–                   Енергозбереження та заощадження бюджетних коштів.

–                   Покращення умов перебування дітей та працівників в навчальному закладі.

3.4 Розвиток масового спорту –                    будівництво спортивного залу Сновської гімназії Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради 2022-2023 –                     Створення належних умов ведення навчального процесу в частині фізичного виховання  учнів  Сновської гімназії.

–                     Використання сучасного обладнання для розвитку фізичних якостей дітей.

–                     Зміцнення  здоров’я школярів та молоді.

–                     Пропаганда здорового способу життя серед школярів та  підлітків.

– організація дозвілля школярів.

    –                     Будівництво спортивних майданчиків масового використання в місті та селах громади в рамках Програми Президента України «Здорова країна» Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради 2021-2023 –                     Будівництво сучасних спортивних майданчиків для організації дозвілля та відпочинку населення  Сновської  територіальної громади.

–                     Пропаганда здорового способу життя серед мешканців громади.

– організація дозвілля школярів та населення громади.

    – Реконструкція стадіонного комплексу Сновська міська рада 2021-2023 –                     Пропаганда здорового способу життя серед мешканців громади, залучення всіх верств населення до масового спорту
    –                     Розбудова спортивних об’єктів в дитячому оздоровчому таборі «Дружба» (спортивний гімнастичний зал, спортивний майданчик, басейн) Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради   –                     Створення належних умов відпочинку та оздоровлення дітей в частині фізичного виховання

–                     Використання сучасного обладнання для розвитку фізичних якостей дітей.

–                     Зміцнення здоров’я школярів та молоді.

–                     Пропаганда здорового способу життя серед школярів та підлітків.

    –          закупівля спортивного інвентарю Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту   Створення умов для заняття спортом усіх вікових груп населення
    –          проведення спортивних заходів на території громади та участь за межами Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту   Пропаганда здорового способу життя

 

 

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

Сновської міської ради                                                                                                                                   Ганна ГУКУН

 

 

  Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                       Рішення  Сновської міської ради

                                                                                                                (7 сесія 8 скликання)

                                                                                                                                                                                               від 27 травня 2021 р. № 2-7/VІІІ

Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги у 2021-2023 роках

 

 

з/п

Назва проєкту Вартість проєкту, грн. (в цінах якого року) Дата Термін вико-нання Джерела та розміри фінансування, тис. грн.
Проєктної документації Висновку експертизи   Разом Державний бюджет Бюджет міської ТГ Інші не заборо-нені ЗУ кошти в.ч. МТД  
Всього   Субвенція на соц.-економрозвиток
в т.ч. з ДФРР

 

1. Створення умов для сталого розвитку місцевої економіки
1.1. Посилення інституційного впливу громади на її розвиток
1 Розроблення містобудівної документації міста Сновськ та сільських населених пунктів Сновської територіальної громади 5079,089     2021-2023 5079,089       1172,266 3906,823  
2 Модернізація Центру надання адміністративних послуг Сновської міської територіальної громади та віддалених робочих місць 1500     2021-2023 1500       1500    
3 Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи  депутатського корпусу та виконавчого комітету Сновської міської територіальної громади із забезпеченням широкого залучення громадськості 404,311     2021 404,311       126,628 277,683  
1.2. Стимулювання розвитку сільськогосподарської діяльності на теренах громади
4 Місцевий економічний розвиток прикордонних громад Чернігівської області на засадах приватно-державного партнерства у традиційних господарських сферах поліських територій 1150 2020   2021-2023 1150       150 1000  
1.3. Ефективне використання лісових та водних ресурсів в інтересах громади
5 Облаштування зон відпочинку на берегах річки Снов (для сплаву байдарок) 479     2021-2023 479       144 335  
1.4. Ефективне використання наявних та створення нових туристичних можливостей громади
6 Створення та промоція «Сновського індустріально-ландшафтного ретрозалізничного комплексу» як точки регіонального зростання 21300     2021-2023 21300 18000 18000   3300    
1.5. Підвищення енергоефективності в усіх секторах
7 «Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої  гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель та споруд (медичного пункту) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба»  за адресою: Чернігівська область,  м. Сновськ, вул. Залізнична, 41» 11309,767 2020 21.12

2020

2021-2023 11113,945 8780,015 8780,015   2333,93    
8 «Капітальний ремонт Будинку культури в с.Нові Боровичі Сновського району Чернігівської області з виділенням черговості: І черга – капітальний ремонт даху; 2 черга – підсилення стін, влаштування ганків, вимощення, тепломодернізація (утеплення фасаду та перекриття); 3 черга – капітальний ремонт внутрішніх приміщень, зовнішні мережі теплопостачання» 5824,749 2020 06.042020 2021-2023 5824,749 4604,749 4604,749   1220    
9 «Реконструкція харчоблоку та пральні Сновського ДНЗ №1 за адресою м.Сновськ, вул.Миру, б. 36 (Комплексна термомодернизація)». 3357,918 2021 31.032020 2021-2023 3267,918 3167,918   3167,918 100    
10

 

Теплореновація будівлі Новоборовицького НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ” по вул.Ватутіна,1 в с.Нові Боровичі, Сновського району, Чернігівської області

шляхом проведення капітального ремонту з виділенням черговості: I черга – заміна та утеплення даху будівлі ; II черга – заміна віконних та дверних

блоків; III черга – утеплення фасаду будівлі “

20743,859 2017 27.122017 2021-2023 20743,859       2075 18668,859  
11 Теплореновація будівлі Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» за адресою: вул. Центральна, 20 с. Петрівка, Сновського району, Чернігівської області шляхом капітального ремонту фасаду, покрівлі та заміни віконних і дверних блоків з виділенням черговості І, ІІ, ІІІ черги 4450 2017   2021-2023 4450       135 4315  
12 «Реконструкція будівлі Сновської дитячої  музичної школи імені Н.Г. Рахліна за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Миру, б.40» 2863,986 2020   2021-2023 2863,986 2777,986   2777,986 86    
13 Реконструкція Сновського будинку культури по вул. Незалежності, б.4 в м. Сновськ, Чернігівської області, з  впровадженням теплореновації   та виділенням черговості: І – черга – реконструкція суміщеного перекриття даху на скатний з утепленням  перекриття та конструкцій даху, заміна внутрішніх мереж опалення та вентиляції, заміна внутрішніх електричних мереж та системи освітлення; ІІ черга – заміна внутрішніх дверних блоків, внутрішнє оздоблення приміщень, придбання театральних крісел та 3-4 d кіно обладнанням; ІІІ черга – улаштування  системи пожежної та димової сигналізації 11050 2017   2021-2023 11050 9945 9945   1105    
 

 

2. Створення сучасного комфортного простору громади

2.1. Покращення комунальних послуг
14 Будівництво водопровідної мережі в с. Нові Боровичі, Щорського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І та ІІ черги 1883,7 2013 30.012014 2021-2023 1883,7 1827,1   1827,1 56,6    
15 Будівництво водопровідної мережі в с. Петрівка, Щорського  району, Чернігівської області з виділенням черговості: І та ІІ черги 1285,327 2013 06.022014 2021-2023 1285,327 1246,727   1246,727 38,6    
16 Будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Калініна та насосної станції над існуючою свердловиною в м. Сновськ Чернігівської області 6509,422 2021   2021-2023 6509,422   5858,422   651,0    
17 Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Чернігівської області 6817,049 2020 25.092020 2021-2023 6556,888 5900,888 5900,888   656    
18 Відновлення роботи свердловини та будівництво водопроводів в с. Тихоновичі 1200     2021-2023 1200       1200    
19 Відновлення роботи свердловини та будівництво водопроводів в с.Петрівка 1200     2021-2023 1200       1200    
20 Будівництво свердловини в с.Гвоздиківка (територія ФАПу) 1200     2021-2023 1200       1200    
2.2. Благоустрій населених пунктів
21 «Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м. Щорс Чернігівської області» 5186,387   13.102010 2010-2020 4166         4166  
22 Придбання спецтехніки (бульдозер, сміттєвоз) 3000     2021-2023 3000 3000     1500 1500  
23 Облаштування дитячої (ігрової) кімнати в місті Сновськ 500     2021-2023 500       250 250  
 

24

Встановлення дитячих майданчиків 600     2021-2023 600       600    
2.3. Розвиток інфраструктури
25 Придбання квартир медичним працівникам 750,0     2021-2023 750,0       750,0    
26 Реалізація Програми підтримки житлового будівництва «Власний дім» 1550     2021-2023 1550       570 1475  
27 Сприяння розвитку сучасних систем зв’язку, забезпечення доступу до Інтернету через Wi-Fi точки в місцях громадської комунікації 300     2021-2023 300       300    
28 Організація пасажироперевезення у віддалених малонаселених пунктах півночі Чернігівської області через розвиток співробітництва територіальних громад 36000 2021   2022-2023 36000 23999     1289,873 10711  
29 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 30 років Перемоги в м.Сновськ Корюківського району Чернігівської області 3000,000 2021   2021-2023 3000,000 2910   2910 90    
30 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Архітектурна в м.Сновськ Корюківського району Чернігівської області 2500,000 2021   2021-2023 2500,000 2425   2425 75    
31 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лермонтова (на ділянці від вул. Свободи до вул. Б. Хмельницького) в м. Сновськ, Чернігівської області» 2998,4 2020 23.062020 2021-2023 2865,7 2779,7   2779,7 86    
32 Капітальний ремонт дорожнього покриття ІІ пров.Свободи (від вул.Свободи до вул. В. Максименка) в м.Сновськ Чернігівської області 1362,470 2018 22.052018 2021-2023 1362,470 1321,57   1321,57 40,9    
33 Будівництво (відновлення) вуличного освітлення в населених пунктах громади 5854 2017-2020   2021-2023 5854 46424 4624   1230    
2.4. Покращення безпеки життєдіяльності
34 Розвиток системи відео спостереження в місцях громадської комунікації 450     2021-2023 450       450    
3. Розвиток людського потенціалу громади, активності мешканців, їх локальної ідентичності
3.1. Забезпечення якісних медичних та соціальних послуг
35 Закупівля автомобіля для медичних закладів громади 500     2021-2023 500 485   485 15    
36 Закупівля медичного  обладнання 3000     2021-2023 3000 2910   2910 90    
37 Капітальний ремонт відділень Сновської міської лікарні 4500     2021-2023 4500 4365   4365 135    
3.2. Осучаснення системи освіти
38 Реконструкція їдальні Сновської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 6,  м. Сновськ, Чернігівської області 12182,192 2018 31.082018 2018-2022 4400 3395   4268 132    
39 Капітальний ремонт Сновської ЗОШ   І-ІІІ ст. №1 за адресою: вул.55 Стрілецької дивізії, 35, м.Сновськ, Чернігівської області 35683,001 2021   2021-2023 35583,101 32024,781 32024,781   3558,32    
40 Капітальний ремонт спальних корпусів, адмінбудівель, їдальні  та інших споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба» за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Залізнична, 41 13013,951 2020   2021-2023 13013,951 10313,951 10313,951   2700    
3.3. Збереження та розвиток культурних традицій і локальної ідентичності, інтеграція громади
41 «Мистецький десант» (Придбання автобусу для надання культурно – мистецьких послуг населенню Сновської ОТГ) 3500     2021-2023 3500 2765 2765   735    
42 Підвищення якості надання культурних послуг шляхом придбання мобільної сцени

зі звуковим обладнанням для Сновської міської територіальної громади

395     2021 395       138 257  
3.4. Розвиток масового спорту
43 Будівництво спортивного залу Щорської (Сновської) районної гімназії в м.Щорс  (Сновськ)Чернігівської області 8970 2015   2021-2023 8970 8073 8073   897    
44 Капітальний ремонт стадіонного комплексу в м.Сновськ Корюківського району Чернігівської області 16000 2021   2021-2023 16000 15420     580    
45 Будівництво спортивного майданчика Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 1500 2020   2021-2023 1500 1500          
46 Будівництво спортивного майданчика Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 1500     2021-2023 1500 1500          
47 Будівництво спортивного майданчика Петрівського НВК 1500     2021-2023 1500 1500          
48 Будівництво спортивного майданчика Новоборовицької ЗОШ І-ІІІ ст. 1500     2021-2023 1500 1500          
49 Будівництво спортивного майданчика Тур’янської ЗОШ І-ІІІ ст. 1500     2021-2023 1500 1500          
50 Будівництво спортивного майданчика Великощимельської ЗОШ І-ІІ ст. 1500     2021-2023 1500 1500          
51 Будівництво спортивного майданчика Кучинівської ЗОШ І-ІІ ст. 1500     2021-2023 1500 1500          
52 Будівництво спортивного майданчика Рогізківського НВК 1500     2021-2023 1500 1500          
53 Будівництво спортивного майданчика Тихоновицької ЗОШ І-ІІІ ст. 1500     2021-2023 1500 1500          
54 Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику 1500     2021-2023 1500 1500          
55 Будівництво скейт – майданчику в місті Сновськ 3000     2021-2023 1500       1500 1500  
56 Капітальний ремонт басейну з підігрівом Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба» 5000 2018   2021-2023 5000 4000 4000   1000    

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради                                                               Ганна ГУКУН