» » ПОЛОЖЕННЯ про сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради

-> сесія | 0

Додаток 7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

___________   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради

 

1.Загальні положення

1.1 Сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради (далі – Сектор) входить до складу відділу бухгалтерського обліку та звітності є структурним підрозділом міської ради, який проводить свою діяльність та забезпечує реалізацію місцевої політики у сфері публічних закупівель на території Сновської міської  ради.

1.2 Сектор підпорядкований начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру та міському голові.

1.3 У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України «Про публічні закупівлі», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», іншими законами і нормативами у сфері публічних закупівель, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сновської міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4 Сектор створюється, реорганізується та лiквiдується за рішенням Сновською міською радою.

1.5 Граничну чисельність працівників Сектору визначає міська рада на підставі пропозицій міського голови у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6 Сектор не наділений правами юридичної особи.

1.7 Працівники сектору являються Уповноваженими особами і діють відповідно до Положення про уповноважену особу (осіб) для організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та договорів про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель, затвердженого розпорядженням міського голови.

 

  1. Основні напрямки і функції роботи сектору:

2.1 Згідно з вимогами чинного законодавства України Сектор відповідає за організацію та проведення для потреб Сновської міської ради закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконання робіт.

2.2  У процесі роботи сектор забезпечує реалізацію таких функцій:

1) планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;

2) здійснює вибір процедури закупівлі;

3) проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі та договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель;

4) забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

5) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом;

6) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

7) здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі»;

8) здійснює обробку персональних даних фізичних осіб та їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них.

 

  1. Організація роботи сектору

3.1 Структура Сектору: завідувач сектору, головний спеціаліст.

3.2 Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Завідувач сектору повинен мати повну вищу освіту професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

3.3 Завідувач Сектору несе особисту відповідальність за виконання покладених на сектор і здійснення своїх функцій.

3.4 Службові обов’язки завідувача Сектору визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

  1. Права сектору

4.1 Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися.

4.2 Залучати працівників міської ради з метою складання технічних вимог (умов) до предмета закупівлі.

4.3 Приймати рішення, передбачені законодавством, узгоджувати проєкти документів та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи.

4.4 Одержувати в установленому порядку від працівників міської ради інформацію, консультацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель.

4.5 Брати участь у проведені нарад, зборів з питань, пов’язаних з закупівлями.

4.6 Давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам міської ради в межах повноважень з питань, що належать до компетенції сектору.

4.7 Здійснювати інші дії, передбачені законодавством.

4.8 Сектор має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.9 При виконанні покладених на нього функцій сектор може взаємодіяти з іншими підприємствами, установами і організаціями.

 

  1. Відповідальність

5.1 Сектор несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

5.2 Працівники Сектору несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

 

Завідувач сектору з публічних закупівель

відділу бухгалтерського обліку та звітності                                                        Тетяна ШИЛО