» » Положення про відділ господарського забезпечення Сновської міської ради

Положення про відділ господарського забезпечення Сновської міської ради

-> сесія | 0

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

             Рішення  Сновської міської ради

                       (9 сесія 8 скликання)

              від 13 липня 2017 р.  № 6-9/VІІІ

Міський голова                           О.О.Медведьов

Положення

про відділ господарського забезпечення Сновської міської ради

 

  1. Загальні  положення.

1.1. Це Положення регулює питання діяльності ВІДДІЛУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі –відділ).

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Відділ міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

 

  1. Мета  Відділу.

2.1. Метою відділу господарського забезпечення міської ради є матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, утримання адміністративних будинків в належному технічному, протипожежному та санітарному стані.

 

  1. Основні завдання відділу.

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Забезпечення санітарно-гігієнічного стану території і внутрішніх площ адміністративних будинків міської ради;

3.1.2. Утримання систем: тепло-, електро-, водопостачання, каналізації у технічно справному стані;

3.1.3. Забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи енерго- та електроустаткування;
3.1.4. Організація контролю за раціональним використанням ресурсів в адміністративних приміщеннях міської ради;

3.1.5. Організація контролю і забезпечення протипожежного стану приміщень міської ради;

3.1.6. Ремонт та обслуговування приміщень міської ради;

3.1.7. Матеріально-технічне забезпечення відділів і служб міської ради;

3.1.8. Зберігання та облік товарно-матеріальних цінностей;

3.1.9. Організація господарського забезпечення проведення сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, нарад та інших заходів, що проводяться в міській раді;

3.1.10. Належне утримання державних символів;

3.1.11. Забезпечення автотранспортного обслуговування посадових осіб міської ради для виконання службових повноважень;

3.1.12.  Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за необхідністю;

3.1.13. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ  відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

  1. Функції Відділу відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

4.1.1. Здійснює щоденне прибирання території та приміщень виконкому;

4.1.2. Організує і контролює  вивіз сміття;

4.1.3. Підтримує закріплену територію біля адмінбудинку міської ради, сходів та сходової площадки, ганку в безпечному стані для пішоходів у зимовий період;

4.1.4. Організує та забезпечує поточний та аварійний ремонти систем водо-, тепло-, енергопостачання;

4.1.5. Здійснює щорічну промивку системи опалення, ревізії запірної арматури;

4.1.6. Здійснює часткову заміну і ремонт труб, вентилів, кранів, засувок і т.д.;

4.1.7. Здійснює часткову заміну розеток, вимикачів, електричних лампових патронів, світильників, автоматичних вимикачів у щитках освітлення і т.д.;

4.1.8. Організує своєчасне проведення планово-застережних ремонтів та профілактичних випробувань енергоустаткування та мереж;

4.1.9. Здійснює щорічну перевірку стану заземлюючих приладів, а також стану ізоляції кабельно-провідкових мереж будівель міської ради;

4.1.10. Організує послідовне дотримання працівниками міської ради режиму енергозбереження та економії, проводить зняття показників електролічильників,  лічильників газу і лічильників холодної води, веде облік показників та своєчасно подає дані до комунальних підприємств, які надають комунальні послуги;

4.1.11. Цілодобово здійснює контроль за пожежним станом в адмінбудинках міської ради;

4.1.12. Забезпечує адмінбудинки протипожежним інвентарем;

4.1.13. Проводить обстеження будинків та споруд міської ради, а також всіх видів систем: тепло-, електро-, водопостачання, каналізації  з метою визначення їх технічного стану та необхідності проведення ремонту;

4.1.14. Організує та забезпечує проведення ремонтних робіт в будівлях міської ради із залученням підрядних організацій;

4.1.15. Проводить закупівлю майна: меблів, канцтоварів, господарських товарів, друкованої продукції, електротоварів, інвентарю та іншого на підставі заяв;

4.1.16. Забезпечує зберігання майна, яке не використовується;

4.1.17. Спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності та її виконкому щорічно проводить інвентаризацію основних засобів і малоцінного інвентарю, що знаходиться у  відділах міської ради;

4.1.18. Спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності та її виконкому здійснює передачу основного і малоцінного інвентарю та майна, в використанні якого немає потреби, в інші організації за рішенням міської ради, та її виконавчого комітету;

4.1.19. Готує документи (висновки, довідки) на списання основного та малоцінного інвентарю та іншого майна, в яких немає потреби;

4.1.20. Проводить підготовку сесійної зали, а також фойє для проведення різноманітних заходів, забезпечення їх необхідною квітковою продукцією та іншим;

4.1.21. Здійснює щоденний контроль за станом прапорів на адмінбудинках міської ради, а також їх заміну у разі потреби;

4.1.22. Забезпечує паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами автотранспорт міської ради, його роботу та розробляє, при необхідності, графік чергування водіїв автотранспорту.

 

4.2.Відділ реалізує також наступні функції:

4.2.1. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

4.2.2.  Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

4.2.3. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства;

4.2.4. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на сайті міської ради.

 

  1. Система  взаємодії.

5.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Сновської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 

  1. Права  Відділу.

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

6.1.2.Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3.Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться  Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

6.1.4.Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5.Перевіряти та контролювати дотримання працівниками міської ради встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей, за які вони несуть матеріальну відповідальність, а також утримання їх у належному стані.

6.1.6.Отримувати від управлінь, відділів і служб міської ради заявки на придбання матеріальних цінностей за підписом керівника управління, відділу, служби.

 

  1. Структура  Відділу.

7.1.Штатний розпис Відділу затверджується  міською радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.2.Начальник Відділу та інші працівники Відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.3.Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за погодженням з начальником Відділу.

 

  1. Керівництво  Відділом.

8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Начальник Відділу:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу;

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
8.2.4. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;
8.2.6. Відповідно до посадової інструкції, візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів;

8.3. Начальник Відділу має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається і звільняється з посади міським головою.

8.5. Обов’язки начальника Відділу під час його відсутності виконує головний спеціаліст Відділу або інший працівник.

8.6.Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

8.7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.8. Посадові особи Відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання.

 

  1. Статус Відділу.

9.1.Відділ не є юридичною особою.

9.2. Створення, реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

Начальник відділу господарського забезпечення                                     М.І.Якименко