» » ПОЛОЖЕННЯ про відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради

-> сесія | 0

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

___________   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради

 

 1. Загальні положення
  • Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради (далі по тексту – відділ) утворюється Сновською міською радою та є її структурним підрозділом (без права юридичної особи).
  • У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, регламентом міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського  голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
  • Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Сновської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
  • Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Сновській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сновської міської ради.
  • Сновська міська рада створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, Інтернет-зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

 1. Основні завдання, функції та права відділу

2.1. Завдання відділу:

 • Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Сновської міської ради та її виконавчих органів.
 • Сприяння у встановленому законом порядку Сновській міській раді та її виконавчим органам, комунальним підприємствам, установам, закладам та організаціям у висвітленні їх діяльності.
 • Сприяння виконавчим органам Сновської міської ради в оприлюдненні суспільно важливої інформації, офіційних документів на сайті міської ради, на сторінці у Фейсбук та проведення постійного контролю за інформаційним наповненням та оновленням офіційного веб-сайту Сновської міської ради.
 • Забезпечення впровадження ефективних механізмів комунікацій між Сновською міською радою, органами виконавчої влади, керівниками підприємствам, установ, організацій, громадськістю та ЗМІ.
 • Здійснення підготовки та організації проведення публічних заходів, урочистих та визначних державних свят, нарад, семінарів, «круглих столів» за участі керівництва міської ради, керівників організацій, підприємств, установ, громадськості.
 • Формування позитивного сприйняття Сновської міської територіальної громади, сприяння у популяризації міста та сільських населених пунктів громади в глобальному інформаційному середовищі.

 

2.2. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 • Розробляє і бере участь у розробленні рішень, розпоряджень та інших актів, що належать до компетенції відділу.
 • Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.
 • Здійснює підготовку та організацію проведення офіційних заходів з відзначення свят державного та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечує участь керівництва міської ради в цих заходах.
 • Забезпечує підготовку і проведення публічних громадських слухань і обговорень, загальних зборів громадян.
 • Організовує проведення нарад, семінарів, «круглих столів» з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Організовує зустрічі керівників ради з трудовими колективами.
 • Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями, релігійними та громадськими організаціями, активними жителями громади з питань, що належать до їх компетенції.
 • Забезпечує своєчасне та якісне складання списків державних, професійних і релігійних свят, днів народжень керівників міста, депутатів, працівників міської ради та її виконавчих органів.
 • Бере участь у підготовці та виданні довідників, та інших посібників, необхідних для роботи міської ради і виконавчого комітету.
 • За дорученням керівництва розробляє та виготовляє буклети та інформаційні листівки про громаду.
 • Забезпечує підготовку текстів та виготовлення вітальних адресів, листів, листівок тощо з нагоди урочистостей, ювілейних та знаменних дат за дорученням керівництва міської ради.
 • Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що належить до компетенції відділу.
 • Готує, враховуючи пропозиції інших відділів Сновської міської ради, щомісячний та щотижневий план роботи Сновської міської ради.
 • Готує матеріали та здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії Сновської міської ради з питань нагородження.
 • Збирає та готує до вищестоящих органів державної влади клопотання щодо нагородження державними нагородами, грамотами та подяками.
 • Готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу нагородами та іншими відзнаками.
 • Готує матеріали для доповідей і публічних виступів голови Сновської міської ради та для оприлюднення в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті та сторінці у Фейсбук.
 • Приймає участь у підготовці матеріалів, необхідних для проведення заходів, за які несе відповідальність відділ.
 • За дорученням керівництва організовує оперативне оприлюднення інформації про діяльність ради.
 • Спільно з іншими відділами забезпечує підготовку матеріалів для доповідей, виступів голови ради, секретаря, його заступників перед аудиторією та в засобах масової інформації.
 • Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів, друкованих та інших засобів масової інформації.
 • Забезпечує інформаційне наповнення та оновлення офіційного веб-сайту Сновської міської ради. Розміщує документи ради, рішення, розпорядження голови, матеріали про роботу сесій, постійних комісій, діяльність депутатського корпусу.
 • Здійснює підготовку офіційних повідомлень для засобів масової інформації стосовно життєдіяльності територіальної громади міста.
 • готує та оприлюднює інформаційно-аналітичні довідки, офіційні вітання у пресі та на Веб-сайті з нагоди державних і професійних свят.
 • Готує та розміщує підготовлену інформацію про соціально-культурне життя громади, офіційні заходи, роботу освітніх, культурних та медичних закладів ОТГ, про проведені роботи з благоустрою на території громади, надзвичайні події тощо на Веб-сайті та сторінці Фейсбук Сновської міської ради.
 • Забезпечує оновлення офіційної сторінки Сновської міської ради у соцмережі Фейсбук та Ютуб-каналу Сновської міської ради.
 • Здійснює фото- та відеозйомку  засідань сесії міської ради, інших офіційних та урочистих заходів.
 • Здійснює виїзди для фото- та відеозйомок про соціально-важливі і актуальні проблеми життєдіяльності громади.
 • Монтує відеоматеріали та викладає на Ютуб-каналі Сновської міської ради різноманітні відеоролики, що стосуються соціально-економічного розвитку громади, культурного життя, роботу освітніх та медичних закладів, про проведені роботи з благоустрою на території громади, надзвичайні події тощо.
 • Знімає та монтує відеовітання з державними святами від керівників та жителів громади.
 • Координує свою роботу з відділами та відокремленими структурними підрозділами міської ради.

 

2.3. Права відділу

Відділ має право:

 • Взаємодіяти зі структурними підрозділами міської ради, державними органами та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.
 • Одержувати в установленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів, виконавчого комітету міської ради,  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості інформацію, документи, відомості та матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій.
 • За погодженням з міським головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.
 • На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень.
 • За дорученням міського голови представляти міську раду в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
 • Ініціювати в установленому порядку скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи структурних підрозділів міської ради з питань своїх повноважень.
 • Користуватися в установленому порядку інформаційними базами Сновської міської ради, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.
 • Покладання на відділ, функцій, завдань, обов’язків та повноважень, не передбачених цим Положенням та таких, що не відносяться до компетенції відділу, не допускається.

 

 1. Керівництво відділом
 • Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Відділ в особі начальника несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань, передбачених цим положенням.
 • Начальник відділу розподіляє обов’язки і ступінь відповідальності між спеціалістами відділу.
 • Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.
 • В своїй роботі начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові та секретарю міської ради.

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу організаційної

роботи, інформаційного забезпечення

та зв’язків з громадськістю                                                                          Олена  БАТЮК