» » ПОЛОЖЕННЯ про відділ житлово-комунального господарства, архітектури,  містобудування та транспорту Сновської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про відділ житлово-комунального господарства, архітектури,  містобудування та транспорту Сновської міської ради

-> сесія | 0

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

___________   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, архітектури,  містобудування та транспорту Сновської міської ради

  1. Загальні положення

 

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту (далі – відділ) утворюється рішенням Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі – міська рада), є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків першому заступнику та заступнику міського голови.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

1.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Сновській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сновської міської ради.

 

2.Основні завдання відділу:

 

2.1. Забезпечення на території об’єднаної територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, розвитку діяльності для потреб міста та сіл району.

2.2. Управління об’єктами, що перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективного використання.

2.3 Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території громади.

2.4. Аналіз стану містобудування на території громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

2.5. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території громади, поліпшення їх архітектурного вигляду.

2.6. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

2.7. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 

  1. Функції відділу

 

3.1. Координує роботу, пов’язану з наданням населенню громади житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності.

3.2. Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, в умовах надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.

3.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

3.4. Приймає участь у заходах по розширенню та вдосконаленню мережі підприємств житлово-комунального господарства та транспорту.

3.5. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства.

3.6. Бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури.

3.7. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення структури управління комунальним господарством району, розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і об’єктів комунальної власності, перевірки ходу виконання рішень міської ради з цих питань.

3.8. Бере участь у проведенні планової щорічної інвентаризації основних фондів на підприємствах, в установах, організаціях комунальної власності об’єднаної територіальної громади, в узагальненні результатів інвентаризації, вживає заходи щодо усунення виявлених при її проведенні недоліків.

3.9. Готує рекомендації на призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, об’єктів спільної власності об’єднаної  територіальної громади.

3.10. Формує реєстр майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади на підставі результатів інвентаризацій, поданих суб’єктами комунальної власності.

3.11. Здійснює заходи щодо сприяння процесам приватизації комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.12. Готує пропозиції щодо передачі: об’єктів права державної власності у комунальну власність територіальної об’єднаної територіальної громади, а також об’єктів права комунальної власності об’єднаної територіальної громади у державну власність; об’єктів із комунальної власності об’єднаної територіальної громади у спільну власність інших територіальних громад і навпаки; готує та подає на затвердження міському голові акти приймання- передачі об’єктів.

3.13. Організовує, приймає участь в проведенні конкурсів на право оренди майна об’єднаної територіальної громади.

3.14. Вносить пропозиції щодо закріплення майна, що є власністю об’єднаної територіальної громади за суб’єктами права комунальної власності.

3.15. Розробляє та вносить пропозиції щодо ефективності використання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.16. Готує відповідні проекти рішень міської ради щодо передачі, відчуження, списання комунального майна та приймання об’єктів до комунальної власності об’єднаної територіальної громади відповідно до їх повноважень.

3.17. Надає консультаційну допомогу іншим підрозділам міської ради та виконавчому комітету з питань управління, приватизації, оренди майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.18. Розглядає, за дорученням міського голови, заяви, пропозиції і скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.19. Бере участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з питань, які належать до компетенції відділу.

3.20. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

3.21. Розробляє та подає на розгляд міській раді проекти програм приватизації майна, що перебуває у комунальній власності об’єднаної територіальної громади.

3.22. Організовує продаж комунального майна у процесі його приватизації.

3.23. Розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності та подає свої пропозиції на розгляд профільної комісії міської ради.

3.24. Вносить, в установленому міською радою порядку, пропозиції щодо змін до договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації.

3.25. Супроводжує укладення договорів щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації, проведення незалежної оцінки майна у процесі приватизації та їх продажу, в інших випадках, установлених законодавством та договорів купівлі-продажу майна.

3.26. Здійснює підготовку пропозицій щодо встановлення порядку нормативів відрахувань до бюджету частини чистого прибутку підприємств комунальної власності.

3.27. Готує пропозиції щодо заслуховування звітів про роботу керівників комунальних підприємств об’єднаної територіальної громади.

3.28. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань.

3.29. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території громади, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

3.30. Розробляє пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження.

3.31. Координує на території громади виконання  проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

3.32. Організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної держадміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва.

3.33. Надає виконавчому комітету пропозиції щодо затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;.

3.34. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами.

3.35. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

3.36. Надає забудовникам будівельні паспорти на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території громади, а також на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель.

3.37. Видає суб’єктам містобудівної діяльності викопіювання з наявної містобудівної, картографічної документації.

3.38. Організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території громади, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

3.39. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку громади, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.

3.40. Веде облік запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечує доступ до публічної інформації відповідно до своєї компетенції.

3.41. Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів.

3.42. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.

 

  1. Права працівників відділу

 

Працівники відділу у межах своєї компетенції мають право:

4.1. Одержувати від підприємств, організацій, установ, закладів  комунальної власності об’єднаної територіальної громади, а також від інших підприємств незалежно від форм власності, необхідні для виконання покладених на відділ функцій. необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали.

4.2. Надавати пропозиції та готувати проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань у межах повноважень.

4.3. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, а також у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою, у роботі дорадчих та інших колегіальних органів, з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.5. Одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.6. Вимагати від керівників та інших посадових осіб установ, організацій, закладів, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти комунальної інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортного сполучення тощо.

4.7. За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду в органах державної реєстрації,в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, а також в інших державних установах та організаціях, підприємствах усіх форм власності.

4.8. Здійснювати перевірки стану майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади на  підприємствах, установах та організаціях.

 

  1. Система взаємодії відділу

 

5.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчим комітетом міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

 

  1. Керівництво відділу

 

6.1. Призначення на посаду та звільнення з посади здійснюється у порядку, передбаченому законодавством «Про службу в органах місцевого самоврядування» для посадових осіб місцевого самоврядування.

6.2. Відділ в особі начальника несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань, передбачених цим положенням.

6.3.Начальник відділу розподіляє обов’язки і ступінь відповідальності між спеціалістами відділу.

6.4. На час відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

6.5. В своїй роботі начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові, першому заступнику та заступнику міського голови.

 

  1. Заключні положення

 

7.1. Міська рада створює умови для ефективної праці фахівців відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою, відповідно обладнаними місцями зберігання документів та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань.

7.2. Покладання на працівників відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

7.3. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства,

архітектури, містобудування та транспорту                                               Олена АНИКІЄНКО