» » » Про функціональні повноваження  міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови та керуючого справами  (секретаря) виконавчого комітету міської ради

Про функціональні повноваження  міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови та керуючого справами  (секретаря) виконавчого комітету міської ради

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01 серпня 2022 року  м. Сновськ                                  № 123

Про функціональні повноваження  міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови та керуючого справами  (секретаря) виконавчого комітету міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ‘ я з у ю:

  1. Затвердити функціональні повноваження міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради згідно з додатками 1-5.
  2. Секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради здійснювати функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених цим розпорядженням, і несути персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи перед міським головою.
  3. У разі відсутності міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, одного із заступників міського голови чи керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради, виконання їх повноважень здійснювати згідно з додатком 6.

Додаток  1 Функціональні повноваження міського голови

Додаток 2 Функціональні повноваження секретаря міської ради

Додаток 3 Функціональні повноваження першого заступника міського голови

Додаток 4 Функціональні повноваження заступника міського голови

Додаток 5 Функціональні повноваження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету

Додаток 6 Виконання повноважень міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови у разі їх відсутності

Міський голова                                                             Олександр МЕДВЕДЬОВ