» » » Про Комісію Сновської міської ради з питань нагородження

Про Комісію Сновської міської ради з питань нагородження

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  

 01 вересня  2020 року              м.Сновськ № 136

 

  Про Комісію Сновської міської ради з питань нагородження

 У зв’язку з кадровими змінами, з метою належного розгляду питань, пов’язаних із нагородженням Почесною грамотою або відзначенням Подякою міської ради, відповідно до ст.146 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,      на виконання рішення 6 сесії міської ради VІІ скликання від 27.04.2017 року № 4-6/ VІІ :

 

  1. Затвердити Положення про Комісію Сновської міської ради з питань нагородження в нові редакції (додається).
  2. Затвердити персональний склад Комісії Сновської міської ради з питань нагородження в новій редакції (додається).
  3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови № 47 «Про Комісію Сновської міської ради з питань нагородження» від 28.04.2017 року зі змінами.
  4. Контроль за виконання розпорядження покласти на секретаря міської ради Самойлову Н.В.

 

  Міський голова                                                                    О.МЕДВЕДЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

01.09.2020 року № 136

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію Сновської міської ради з питань нагородження

І. Загальні положення

1.1. Комісія міської ради з питань нагородження (далі – Комісія) є дорадчим органом, який утворюється розпорядженням міського голови для попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням фізичних та юридичних осіб Почесною грамотою та/або Подякою міської ради та подання до вищестоящих органів державної влади клопотання щодо нагородження державними нагородами, відзнаками центральних органів виконавчої влади, обласного та районного рівнів.

1.2. Персональний склад Комісії затверджується міським головою.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом роботи міської ради, іншими нормативно-правовими актами та матеріалами, а також цим Положенням та Положенням про Почесну грамоту Сновської міської ради та Подяку Сновської міської ради, затвердженого рішенням 6 сесії VII скликання від 27 квітня 2017 року № 4-6/ VII зі змінами.

ІІ. Основні завдання Комісії

2.1. Метою діяльності комісії є оцінка наданих матеріалів, прийняття рішення щодо нагородження Почесною грамотою та/або Подякою міської ради та подання до вищестоящих органів влади клопотання щодо нагородження державними нагородами, відзнаками центральних органів виконавчої влади, обласного та районного рівнів.

2.2.Основні завдання:

  • комісія за дорученням міського голови розглядає клопотання фізичних осіб, керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, командування військових частин та підрозділів, трудових колективів та громадських об’єднань з питань нагородження Почесною грамотою та/або Подякою міської ради на відповідність Положенню про Почесну грамоту Сновської міської ради та Подяку Сновської міської ради, затвердженого рішенням 6 сесії VIII скликання від 27 квітня 2017 року № 4-6/ VIII;
  • приймає рішення щодо внесення відповідних пропозицій міському голові;
  • збирає та готує документи до вищестоящих органів державної влади клопотання щодо нагородження державними нагородами, відзнаками центральних органів виконавчої влади, обласного та районного рівнів;
  •  розглядає звернення та скарги з питань нагородження Почесною грамотою та/або Подякою міської ради.

2.3. Комісія у межах своїх повноважень має право запитувати та одержувати від місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, посадових осіб інформації, матеріали та документи, необхідні для роботи, а також залучати у встановленому порядку представників відповідних органів для підготовки і розгляду питань, що належать до їх компетенції.

2.4. Комісія розглядає інші питання, пов’язані із здійсненням повноважень міської ради щодо нагороджень.

ІІІ. Організація роботи Комісії

3.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

3.2. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3.3. Основною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за потребою.

3.4. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, а також представники засобів масової інформації.

3.5. Засідання веде голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії. В окремих випадках головуючим на засіданні може бути обраний будь-який член Комісії за підтримки більшості голосів.

3.6. Секретар Комісії здійснює організаційне та документальне забезпечення діяльності Комісії.

3.7. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності міської ради.

3.8. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

3.9. Головуючий оголошує перелік осіб, кандидатури яких винесені на розгляд Комісії.

3.10. За бажанням, члени Комісії вносять головуючому на засіданні Комісії свої пропозиції:

– щодо осіб кандидатури яких винесені на розгляд Комісії;

– щодо осіб, кандидатури яких, не винесені на розгляд комісії, але на погляд членів комісії, можуть буди нагородженими.

3.11. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3.12. Матеріали про нагородження Почесною грамотою та/або Подякою міської ради повинні відповідати та подаватися у строки, згідно Положення про Почесну грамоту Сновської міської ради та Подяку Сновської міської ради, затвердженого рішенням 6 сесії VII скликання від 27 квітня 2017 року № 4-6/УІІ зі змінами.

3.13. У разі відхилення клопотання трудового колективу підприємства, установи, організації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, матеріали про нагородження повертаються органу, який вносив подання із супроводжувальним листом за підписом голови Комісії або його заступника.

3.14. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер.

 

 Провідний спеціаліст відділу

організаційно-кадрової, інформаційної роботи

та зв’язків з громадськістю                                                         О.БАТЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

01.09.2020 року № 136

СКЛАД

Комісії  Сновської міської ради з питань нагородження*

САМОЙЛОВАНаталія Володимирівна голова Комісії, секретар міської ради
КРАВЕЦЬРуслан Вікторович заступник голови Комісії,керуючий справами (секретар) виконкому
БАТЮКОлена Михайлівна секретар Комісії,

провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків           з громадськістю

члени Комісії:

СМОЛЯКНаталія Олегівна заступник начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю
СУХОБОКТетяна Сергіївна начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю
ВИБЛОВАСвітлана Анатоліївна начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
УМАНСЬКИЙВладислав Володимирович начальник відділу юридичної, аналітичної роботи та з питань праці

* На час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо) секретаря Комісії – БАТЮК Олени Михайлівни, провідного спеціаліста відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю, уповноважити СМОЛЯК Наталію Олегівну – заступника начальника відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконувати функції секретаря Комісії.

 

Провідний спеціаліст відділу

організаційно-кадрової, інформаційної роботи

та зв’язків з громадськістю                                                          О.БАТЮК