» » » Про Комітет стратегічного планування економічного розвитку Сновської міської ради

Про Комітет стратегічного планування економічного розвитку Сновської міської ради

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 16 червня 2020 року                        м. Сновськ                                           106

Про Комітет стратегічного планування економічного розвитку Сновської міської ради

З метою координації діяльності органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, організацій громадянського суспільства та громадськості щодо розроблення плану економічного розвитку Сновської міської ради, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Утворити Комітет стратегічного планування економічного розвитку Сновської міської ради (надалі – Комітет) як консультативно-дорадчий орган при міському голові.
 1. Затвердити Положення про Комітет згідно з Додатком 1.
 1. Затвердити склад Комітету згідно з Додатком 2.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                          О.МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1

              до розпорядження

          16.06.2020 р. № 106

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет стратегічного планування економічного розвитку

Сновської міської ради

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Комітет стратегічного планування економічного розвитку Сновської міської ради (надалі – Комітет) є консультативно-дорадчим органом в системі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Сновськ, що діє при міському голові.

1.2. У своїй діяльності Комітет керується законодавством України, рішеннями Сновської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Метою діяльності Комітету є координація діяльності органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, організацій громадянського суспільства та громадськості щодо розроблення плану економічного розвитку Сновської міської ради (надалі – Плану).

2.2. Основними завданнями Комітету є:

 • дослідження та аналіз основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку міської об’єднаної територіальної громади.
 • напрацювання, збір та обробка пропозицій щодо змісту, цілей та заходів Плану;
 • участь та консультативний супровід громадського обговорення проєкту Плану.

2.2. Для виконання своєї мети та завдань Комітет має право:

 • самостійно визначати форми та регламент своєї діяльності;
 • залучати до співпраці на громадських засадах посадових осіб місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, експертів та фахівців;
 • проводити та брати участь у публічних заходах (загальних зборах громадян за місцем проживання, громадських слуханнях, громадських обговореннях, круглих столах тощо);
 • запитувати та отримувати у встановленому законодавством порядку від органів та посадових осіб місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій, суб’єктів  господарювання  інформацію та документи, що стосуються мети та завдань Комітету;
 • брати участь у розробленні проєкту Плану та пов’язаних з ним проєктів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;
 • надавати виконавчому комітету міської ради, міському голові підприємствам, установам та організаціям, суб’єктам  господарювання пропозиції щодо виконання цілей  та заходів Плану;
 • надавати пропозиції щодо внесення змін до Плану.
 1. ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ

3.1. Склад Комітету визначається та змінюється розпорядженням міського голови. До складу Комітету включаються представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та територіальної громади.

3.2. Члени Комітету мають право:

 • вносити на розгляд Комітету будь-які питання, що стосуються її діяльності;
 • отримувати від органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади публічну та службову інформацію, що стосується мети та завдань Комітету:
 • бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету міської ради, робочих та допоміжних органів при виконавчому комітеті міської ради та міському голові.

3.3. Комітет очолює міський голова.

Міський голова як керівник Комітету:

 • організовує та спрямовує діяльність Комітету;
 • скликає засідання Комітету та головує на них, визначає час і місце проведення засідань, забезпечує їх підготовку;
 • підписує документи та виступає з публічними заявами від імені Комітету.

3.4. Комітет обирає зі свого складу секретаря. Секретар Комітету забезпечує ведення документації Комітету, повідомляє членів Комітету про час та місце її засідань та інших заходів, виконує доручення Комітету та її керівника.

3.5. Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1. Формами роботи Комітету є її засідання, експертно-аналітичні дослідження, слухання, громадські обговорення, круглі столи та інші публічні заходи, а також інші форми, визначені Комітетом.

4.2. Засідання Комітету проводяться у міру необхідності та є правомочними, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Комітету. Засідання Комітету веде міський голова або інша особа, визначена Комітетом зі свого складу.

4.3. Засідання Комітету проводиться відкрито. На засіданнях можуть бути присутні депутати міської ради, члени її виконавчого комітету, представники підприємств, установ, організацій та територіальної громади. За згодою Комітету присутнім особам може надаватись слово для виступу. Якщо присутні особи перешкоджають проведенню засідання Комітету, своєю поведінкою порушують правові або етичні норми, виявляють неповагу до інших присутніх осіб чи порушують їх права, головуючий на засіданні вправі вимагати від таких осіб залишити приміщення, де відбувається засідання, на час його проведення.

4.4. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю від числа присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.5. Порядок денний, хід засідань та рішення Комітету відображаються у протоколах її засідань, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Комітету. Члени Комітету можуть долучити до протоколу свої окремі думки, викладені письмово.

4.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснює виконавчий комітет міської ради.

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ

5.1. Рекомендації Комітету є обов’язковими для розгляду міським головою та виконавчими органами міської ради.

Міський голова, виконавчий комітет міської ради повідомляють Комітет про результати розгляду його рекомендацій протягом одного місяця після отримання таких рекомендацій.

Міський  голова                                                                              О.МЕДВЕДЬОВ

 Додаток 2

  до розпорядження

            16.06.2020 р. № 106

Список членів Комітету стратегічного планування економічного розвитку Сновської міської ради

ПІБ Посада
Голова Комітету:
1. Медведьов Олександр Олександрович Міський голова
Члени Комітету:
2. Орда Іван Григорович Перший заступник міського голови
3. Гукун Ганна Мар’янівна Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
4. Орда Світлана Сергіївна Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
5. Мундурс

Ірина Миколаївна

Заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
6. Уманський Владислав Володимирович Начальник юридичного відділу міської ради
7. Сігута Валентин Борисович Провідний спеціаліст – інспектор з праці юридичного відділу міської ради
8. Гладченко Вікторія Михайлівна Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту міської ради
9. Савченко

Ліна Георгіївна

Начальник фінансового відділу міської ради
10. Близнюк

Наталія Юріївна

Начальник відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
11. Смоляк Володимир Миколайович Депутат міської ради
12. Виблов Сергій Анатолійович Депутат міської ради, приватний підприємець
13. Булденко

Тетяна Андріївна

Депутат міської ради
14. Добродій Борис Олександрович Виконуючий обов’язки старости с.Великий Щимель
15. Ларченко

Андрій Михайлович

Виконуючий обов’язки старости с.Займище
16. Деркач Марія Федорівна Виконуюча обов’язки старости сіл Петрівка, Журавок
17. Бондаренко Анатолій Миколайович Виконуючий обов’язки старости сіл Тихоновичі, Слава
18. Гордюк Володимир Григорович Директор Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба»
19. Мартиненко Лариса Вікторівна Голова громадської організації «Українське покоління»
20. Зарецька Ольга Михайлівна Заступник голови громадської організації «Спілка жінок Сновщини»
21. Довбиш Ольга Федорівна Голова любительського клубу «Майстри Сновщини»
22. Полевий Сергій Миколайович Приватний підприємець
23. Лопаревич Сергій Володимирович Приватний підприємець

Міський голова                                                                                О.МЕДВЕДЬОВ