» » » Про надання приміщення для облаштування громадської приймальні народного депутата України Зуєва М.С.

Про надання приміщення для облаштування громадської приймальні народного депутата України Зуєва М.С.

У К Р А Ї Н А

 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03 грудня 2019 року                        м. Сновськ                                № 154

Про надання приміщення для облаштування громадської приймальні народного депутата України Зуєва М.С.

Розглянувши заяву народного депутата України Зуєва М.С. (лист № 141 від 27 листопада 2019 року) щодо надання окремого технічно обладнаного службового приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата, керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 5 статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України», Постановою ВР України № 379/95-ВР від 13.10.1995 «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України»:

  1. Надати в безоплатне користування окреме технічно обладнане службове приміщення корисною площею 22,7 кв. м., розміщене в Сновському Будинку культури за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 4, з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата з наступним відшкодуванням витрат в установлених межах і за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.
  2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника відділу культури і туризму Сновської міської ради Добненко Н.М.

Міський голова   О.МЕДВЕДЬОВ

Проект розпорядження подає:

Начальник юридичного відділу                                             В. УМАНСЬКИЙ

 Погоджено:

Перший заступник міського голови                                       І. ОРДА

Начальник відділу культури і туризму                              Н.ДОБНЕНКО