» » » Про передачу майна та  документації у звязку  зі звільненням  виконуючого обов’язки старости с.Хотуничі

Про передачу майна та  документації у звязку  зі звільненням  виконуючого обов’язки старости с.Хотуничі

У К Р А Ї Н А

 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  27 листопада  2020 року                       м. Сновськ                               № 187

 Про передачу майна та  документації у звязку  зі звільненням  виконуючого обовязки старости с.Хотуничі

    Керуючись ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року  «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та забов’язань», постійно діючій комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей:

 

1 Організувати роботу з прийому – передачі  документації та майна.

2.Здійснити прийом-передачу матеріальних цінностей, а саме: майна та документації, які знаходяться в приміщенні адміністративної будівлі Сновської міської ради за адресою вул. Шевченка, 143 село Хотуничі Сновського району Чернігівської області.

3.Документацію та майно передати від виконуючого обов’язки старости села Хотуничі діловоду села Хотуничі -Безручко Світлані Іванівні, про що скласти відповідний акт у трьох примірниках.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.МЕДВЕДЬОВ