» » » Про передачу товаро-матеріальних цінностей

Про передачу товаро-матеріальних цінностей

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

29 грудня 2022 року                        м. Сновськ                                          №  222

 

Про передачу товаро-матеріальних цінностей

 

Для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, враховуючи вимоги Наказу Міністерства  фінансів України від 23 січня 2015 року №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» та Положення «Про інвентаризацію активів і зобов’язань»,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.02014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській  міській раді та на виконання розпорядження міського голови №319К від 22.12.2022року  з о б о в ’ я з у ю:

  1. В зв’язку зі звільненням старости Гірського старостинського округу Пищур Світлани Василівни із займаної посади здійснити передачу товаро-матеріальних цінностей з підзвіту Пищур Світлани Василівни  в підзвіт Лісогор Тамари Петрівни, діловода сектору ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок відділу «ЦНАП».
  2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності здійснити передачу товаро-матеріальних цінностей з підзвіту Пищур Світлани Василівни в підзвіт Лісогор Тамари Петрівни, діловода сектору ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок відділу «ЦНАП».
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови С.В.Силенка

 

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ