» » Про перейменування КУ «Територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  та затвердження Положення в новій редакції

Про перейменування КУ «Територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  та затвердження Положення в новій редакції

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

25 лютого 2021 року                      м. Сновськ                                   № 11-4/VІІІ

 

Про перейменування КУ «Територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  та затвердження Положення в новій редакції

 

У зв’язку з утворенням та ліквідацією районів, проведенням перших місцевих виборів; з метою приведення назви Комунальної установи «Територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)»  Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області до назви району та назви міської ради; керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Перейменувати Комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)»  Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на Комунальну установу «Територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)»   Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
 2. Перейменувати посаду директора Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)»  Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на директора Комунальної установи «Територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)»   Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
 3. Затвердити Положення Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)»   Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області в новій редакції (Додаток 1).
 4. Доручити директору Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)»   Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області в порядку, затвердженому чинним законодавством України, провести державну реєстрацію змін до відомостей про вищезазначену юридичну особу.
 5. Визначити, що п.1-3 цього рішення, набирають чинності з дня внесення змін про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Н.САМОЙЛОВА

 

ПОГОДЖУЮ

Директор Департаменту  соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

_________________ О.В. РУСІН

 

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 4 сесії 8 скликання

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

від 25 лютого 2021 року № 11-4/VІІІ

 

 

Секретар міської ради

____________ Н.САМОЙЛОВА

 

 

Положення

про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

 

 1. Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі – Територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (далі – Засновник).

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання або мінімізації цих обставин за місцем проживання таких осіб в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність Територіального центру має відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Територіальний центр є об’єктом права комунальної власності Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області.

Від імені Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області повноваження Власника здійснює Засновник.

Майно Територіального центру є спільною власністю Сновської міської територіальної громади і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Реалізуючи право оперативного управління Територіальний центр володіє та користується майном, а також має право передавати його в оренду і отримувати за це орендну плату згідно чинного законодавства. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління (передача, здача в оренду, списання,  продаж та інше) здійснюється з дозволу Засновника.

Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс. Рахунки в органах Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки.

Юридична адреса Територіального центру: вул. Гомельська, 26, м. Сновськ Корюківського району Чернігівської області,15200.

Повне найменування Територіального центру українською мовою:

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)» СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування: КУ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

 

 1. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Конвенцією про права людини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Сновського міського голови, а також Положенням про територіальний центр, розробленим відповідно до Типового положення «Про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 (зі змінами).

 

 1. Територіальний центр провадить свою діяльність за принципами дотримання прав людини, прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

 1. На отримання соціальних послуг у Територіальному центрі мають право:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю;

особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю.

 

 1. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної
  матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

 

 1. Положення про Територіальний центр і його структура погоджується з Департаментом соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації та затверджується Засновником.

Кошторис, штатний розпис Територіального центру затверджує голова Сновської міської ради.

 

 1. Методичне забезпечення діяльності Територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Територіальний центр взаємодіє зі структурними підрозділами органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 

 1. Основними завданнями Територіального центру є:
 • виявлення осіб, зазначених у пункті 4 цього Положення, оцінювання (визначення) їхніх індивідуальних потреб в отриманні соціальних послуг;
 • забезпечення якісного надання соціальних послуг;
 • установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговує Територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 4 цього Положення;
 • внесення відомостей про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
 • здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінювання їхньої якості.

 

 1. У Територіальному центрі утворено такі структурні підрозділи:

1) відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальної послуги догляду вдома);

2) відділення денного перебування;

3) відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;
4) відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

У Територіальному центрі можуть бути утворені інші підрозділи, діяльність яких спрямовано на надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника.

Відділення Територіального центру очолює завідувач, якого призначає на посаду і звільняє з посади директор Територіального центру.

 

 1. У разі потреби у сільських населених пунктах можуть бути створені робочі місця соціальних робітників для надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, за їхнім місцем проживання.

 

 1. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Сновської міської ради відповідно до законодавства.

 

 1. Директор Територіального центру:

1) організовує роботу Територіального центру, персонально відповідає за виконання покладених на Територіальний центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки працівників Територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів Територіального центру;

4) подає Засновнку пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат Територіального центру;

5) укладає договори, у тому числі про надання соціальних послуг, діє від імені Територіального центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

6) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, у тому числі на:

проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників Територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або надання грошової компенсації за їх придбання);

придбання для структурних підрозділів Територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Територіального центру;

8) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування осіб, організовує і контролює їх виконання, вирішує питання добору персоналу, вживає заходів щодо забезпечення Територіального центру кваліфікованими кадрами, організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, у разі порушення трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків накладає дисциплінарні стягнення на працівників;

9) розробляє і подає на затвердження Засновнику проєкт Положення про Територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи Територіального центру;

11) забезпечує співпрацю Територіального центру з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема із закладами охорони здоров’я, освіти, органами поліції, громадськими об’єднаннями;

12) забезпечує проведення моніторингу надання соціальних послуг, дотримання прав людини, осіб з інвалідністю, подання звітності щодо діяльності Територіального центру;

13) забезпечує дотримання працівниками Територіального центру державних стандартів соціальних послуг;

14) організовує проведення внутрішнього оцінювання якості надання соціальних послуг;

15) забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів із поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм;

16) подає трудовому колективу на затвердження (при укладанні колективного договору) правила внутрішнього трудового розпорядку;

17) забезпечує дотримання працівниками Територіального центру правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни;

18) забезпечує організацію планового підвищення кваліфікації соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Територіального центру, перепідготовки, тренінгів для запобігання їх емоційному вигоранню в порядку, встановленому законодавством.

 

 1. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які
  відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, грантів, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також за рахунок благодійних коштів осіб, підприємств, установ та організацій.

 

 1. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
  Територіального центру затверджуються Засновником.

Умови оплати праці працівників Територіального центру і штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників Територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

Тривалість робочого часу та відпусток працівників Територіального центру встановлюється відповідно до чинного законодавства.

У Територіальному центрі з урахуванням потреб та можливостей територіальної громади може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

 

 1. Для надання соціальних послуг Територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У Територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що затверджується наказом
Мінсоцполітики.

 

 1. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати фінансову, гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Територіального центру.

 

 1. Перевірка роботи Територіального центру та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності Територіального центру проводяться відповідно до законодавства України.

 

 1. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

 1. Реорганізація та ліквідація Територіального центру проводиться на підставі рішення Засновника, а у випадках передбачених законодавством – за рішенням суду.

 

 1. У разі реорганізації та ліквідації Територіального центру звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до вимог трудового законодавства України.

 

 1. Ліквідація та реорганізація Територіального центру здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 1. У разі припинення Територіального центру, як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), його активи за рішенням Засновника в установленому порядку передаються одній або кільком неприбутковим організаціям (правонаступникам) відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

 

Директор Територіального центру                                          Світлана ХОМЕНКО