» » » Про погодження земельних питань зі старостами Сновської ТГ

Про погодження земельних питань зі старостами Сновської ТГ

 У К Р А Ї Н А 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21 квітня 2021 року                      м. Сновськ                                       № 80

 

Про погодження земельних питань зі старостами Сновської ТГ

 

З метою удосконалення роботи Сновської міської ради, пов’язаної з вирішенням питань та прийняттям рішень у сфері земельних правовідносин на території Сновської громади, за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи міської ради, керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного Кодексу України, з о б о в ’ я з у ю :

 

  1. В разі виникнення питань, пов’язаних з труднощами у прийнятті рішень з земельних правовідносин, які віднесені до компетенції ради, доручати старостам стростинських округів громади, надавати інформацію начальнику відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради у межах їх повноважень.
  2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради Недвігу В.В.

 

Підстава: ініціатива комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

 

 

Міський голова                                                          Олександр МЕДВЕДЬОВ