» » » Про покладання обов’язків з мобілізаційної роботи по місту Сновськ на Сігуту В.Б.

Про покладання обов’язків з мобілізаційної роботи по місту Сновськ на Сігуту В.Б.

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

  02 жовтня

2023 року

        м.  Сновськ                                     №   193

 

Про покладання обов’язків з  мобілізаційної роботи по місту Сновськ на Сігуту В.Б.

З метою виконання мобілізаційних завдань на території міста Сновськ, керуючись Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 р. N 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів»,  з о б о в ‘ я з у ю: 

  1. Покласти виконання обов’язків з мобілізаційної роботи на території міста Сновськ на СІГУТУ Валентина Борисовича головного спеціаліста – інспектора з праці сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій.
  2. СІГУТУ Валентина Борисовича, головного спеціаліста – інспектора з праці сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій, організовувати під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою – п’ятою статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Карпенка В.М.

Міський голова                                                           Олександр МЕДВЕДЬОВ