» » » Про проведення інвентаризації майна, яке підлягає списанню

Про проведення інвентаризації майна, яке підлягає списанню

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 26 квітня  2022 року                       м.Сновськ                                              № 52  

Про проведення інвентаризації майна, яке підлягає списанню

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 р. зі змінами та доповненнями, розпорядження  «Про призначення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей від 26.04.2022 р. № 52 та в зв’язку з крадіжкою в приміщенні адміністративної будівлі Сновської міської ради с.Хотуничі провести інвентаризацію основних засобів та матеріальних цінностей, станом на 26,04,2022 року.

 

  1. Інвентаризацію матеріальних цінностей с.Хотуничі, с.Тур’я, с.Старі Боровичі та цінностей які знаходяться під звітом Коваленко В.М. провести з 2 травня  2022 року.
  2. Акт інвентаризаційної комісії  подати  на  затвердження   міському голові  до 4 травня 2022 року.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника міського голови, голову комісії Силенок С.В.

 

Міський голова                                                          Олександр      МЕДВЕДЬОВ