» » Про проведення  конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради

Про проведення  конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради

Україна

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, СІМ`Ї,  МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ

СНОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Н А К А З

10.12.2020 року                           м. Сновськ                                      № 303

 

 Про проведення  конкурсу на заміщення вакантної посади директора Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради

 

          Відповідно  ст. 25  Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» та ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загального середньої освіти», затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 28 березня 2018 року № 291 та з метою заміщення вакантної посади директора Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на час роботи колишнього директора школи на виборній посаді – посаді секретаря Сновської міської ради.
 2. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 згідно ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
 3. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (додаються).
 4. Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти (Додатки № 3, № 4).
 5. Затвердити критерії оцінювання конкурсних завдань (Додаток № 5)
 6. Визначити місцем проведення конкурсного відбору управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради: м. Сновськ, вул. Миру, 53.
 7. Начальнику загальношкільного відділу управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Авдєєнко Н.Л.

– направити для розміщення на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та Управління освіти даний наказ та оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області;

– здійснювати прийом документів від кандидатів на заміщення вакантної посади протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та Управління освіти.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти                           Олена КОВАЛЕНКО

Наказ “Про проведення  конкурсу на заміщення вакантної посади директора Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради освіти ЗОШ 2”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської  ради від 10.12.2020 р. №  303

   УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на час роботи колишнього директора школи на виборній посаді – посаді секретаря Сновської міської ради

                                         

Найменування, місцезнаходження закладу освіти Сновська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області,

вул. Незалежності, 21,  м. Сновськ

Найменування посади Директор школи
Умови праці Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості , а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) заява про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки  №1, №2);

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі

Документи приймаються до 16.00 години   6 січня 2021 року  до Управлінні освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради за адресою: м. Сновськ, вул. Миру, 53.

Дата, час і місце проведення конкурсу визначаються за рішенням конкурсної комісії  відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області додатково.
Етапи проведення конкурсного відбору Конкурсний відбір проводиться поетапно:

1)          прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2)          оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3)          прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4)          перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5)          допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6)          ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7)          проведення конкурсного відбору здійснюється у три етапи: 1) перевірка знань законодавства у сфері освіти у письмовій формі (30 хв.); 2) вирішення ситуаційного завдання (20хв.); 3) презентація розвитку закладу освіти (10хв.)

8)          визначення переможця конкурсу;

9)          оприлюднення результатів конкурсу.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу    Авдєєнко Наталія –  начальник загальношкільного відділу управління  освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради,

м. Сновськ, вул. Миру, 53

тел..( 04654)  2-10-64

e-mail: osvitasnovsk@ukr.net

 

 Додаток 1

Голові конкурсної комісії _______________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)                _______________________________ _______________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента) який (яка)

проживає за адресою: _______________________________ _______________________________,

(номер контактного телефону)

    e-mail ____________@ ___________________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити  мене  до  участі  в конкурсі  на  зайняття  посади

________________________________________________________________                                                      ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах. Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ (в інший доступний спосіб)* ______________________________ .

___ __________ 20__ р. ___________________ _________________ (підпис) *

У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

        

                       Додаток 2

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

Народився(лась) ____ _____________ 19__ р., документ, що посвідчує

особу, паспорт  серія _____ № _____________, виданий ________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі —

Закон) даю згоду на:

 • обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:

відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських  проектах;

– використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону)

– поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

– доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних

«____» ______________20__ р.           ________________                               (підпис)

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти

 1. Право громадян України на освіту.
 2. Мова освіти.
 3. Складники та рівні освіти.
 4. Повна загальна середня освіта.
 5. Організаційно-правовий статус закладів освіти.
 6. Управління закладом освіти.
 7. Права і обов’язки засновника закладу освіти.
 8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.
 9. Освітня програма.
 10. Документи про освіту.
 11. Система забезпечення якості освіти.
 12. Інституційний аудит.
 13. Зовнішнє незалежне оцінювання.
 14. Атестація педагогічних працівників.
 15. Сертифікація педагогічних працівників.
 16. Державні гарантії здобувачам освіти.
 17. Порядок зарахування учнів
 18. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.
 19. Органи управління у сфері освіти.
 20. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 21. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
 22. Повноваження органів із забезпечення якості освіти.
 23. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти.
 24. Етапи реалізації політики у сфері реформування закладів середньої освіти (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року).
 25. Модель випускника за Концепцією «Нова українська школа»
 26. Ключові компетентності за Концепцією «Нова українська школа»
 27. Шляхи реформування загальної середньої освіти
 28. Очікувані результати реалізації Концепції «Нова українська школа»
 29. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.
 30. Державні стандарти загальної середньої освіти.
 31. Повноваження закладу загальної середньої освіти.
 32. Повноваження педагогічної ради закладу освіти.
 33. Трудовий договір.
 34. Строки трудового договору.
 35. Укладення трудового договору.
 36. Підстави припинення трудового договору.
 37. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 38. Розірвання трудового договору з ініціативи власника уповноваженого ним органу.
 39. Порядок вивільнення працівників.
 40. Види відпусток.
 41. Порядок надання щорічних відпусток.
 42. Щорічна основна відпустка та її тривалість.
 43. Педагогічне навантаження.
 44. Установлення надбавок працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)
 45. Установлення доплат працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

Додаток 4

                                     Зразок ситуаційного завдання

Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

Додаток 5

Критерії оцінювання письмового та ситуаційного завдання

Критерії оцінювання письмового завдань

Для оцінювання використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк. 

Критерії оцінювання ситуаційного завдання

Зміст відповіді на  ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації професійних компетентностей:

– нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику закладу освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);

– управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);

– психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);

– лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);

– комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

        П’ять балів виставляється кандидатам, які показали високий рівень професійних компетентностей.

         Чотири бали виставляються кандидатам, які показали достатній рівень професійних компетентностей.

        Три бали виставляються кандидатам, у яких професійні компетентності сформовані на середньому рівні: достатньому для подальшої роботи.

        Два бали виставляється кандидатам, у яких професійні компетентності сформовані на низькому рівні.

        Один бал виставляється кандидатам, які не виконали ситуаційного завдання  у встановлений термін.