» » » Про проведення  обстеження об’єктів міської ради

Про проведення  обстеження об’єктів міської ради

 

 

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23 травня 2022 року                         м.Сновськ                                           № 70

 

Про проведення  обстеження об’єктів міської ради

Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р. зі змінами та доповненнями, розпорядження «Про призначення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей» від 24.03.2021року, згідно доповідної записки першого заступника міського голови Мірошниченка П.Л.,                                з о б о в ’ я з у ю: