» » » Про проведення переоцінки основних засобів Сновської міської ради

Про проведення переоцінки основних засобів Сновської міської ради

У К Р А Ї Н А 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 27 липня 2020 року                            м.Сновськ                                             № 120

 

Про проведення переоцінки основних засобів Сновської міської ради

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 року, розпорядження «Про призначення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей» №16 від 23.01.2020 року, з метою забезпечення вимог щодо обліку основних засобів та на основі висновків про вартість майна, наданого ПП «Аксіома» від 28.05.2020 та від 16.06.2020 року:

 

  1. Постійно діючій комісії провести переоцінку:

 

1.1.Нежитлового приміщення, що перебуває на балансі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Незалежності,19;

1.2. Будівлі гаражу, що перебуває на балансі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та знаходиться за адресою: Чернігівська область,

м. Сновськ, вул. Залізнична, 4.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови, голову комісії Силенка С.В.

 

Міський голова                                                                        О.МЕДВЕДЬОВ