» » » Про призначення Корецького В.В. матеріально-відповідальною особою

Про призначення Корецького В.В. матеріально-відповідальною особою

У К Р А Ї Н А 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

  11 жовтня 2018 року         м.  Сновськ                                                   № 155  

Про призначення Корецького В.В. матеріально-відповідальною особою

 

Керуючись ст.ст. 130-136 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей у Сновській міській раді:

  1. На час тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний тощо) начальника відділу господарського забезпечення КОВАЛЕНКО Валерія Михайловича, матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей (об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних активів і матеріальних цінностей), які знаходяться за місцем розташування Сновської міської ради м. Сновськ, вул. Банкова, 5 та вул. Незалежності, 19) призначити КОРЕЦЬКОГО Валентина Володимировича, головного спеціаліста відділу господарського забезпечення.
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності укласти з Корецьким В.В. договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
  3. Комісії з проведення інвентаризації (списання та оприбуткування матеріальних цінностей) частково проводити передачу матеріальних цінностей, які обліковуються на балансі Сновської міської ради в підзвіт матеріально відповідальної особи Корецького В.В. відповідно до інвентаризаційних описів.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови С.В. Силенка.

 

Міський  голова                                                                              О.О. Медведьов

Leave a Reply