» » » Про призначення матеріально-відповідальної особи

Про призначення матеріально-відповідальної особи

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 10 грудня  2019 року          м.Сновськ          161

Про призначення матеріально-відповідальної особи

З метою забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, визначення їх непридатності та встановлення неможливості відновлювального ремонту, враховуючи вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», для належного зберігання необоротних активів в Сновській міській раді:

  1. Призначити матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей, використання яких здійснюється у відділі бухгалтерського обліку та звітності, заступника начальника відділу Коваленко Надію  Олександрівну.
  2. Матеріально відповідальній особі до 15 грудня 2019 року укласти із керівництвом Сновської міської ради  договір про матеріальну відповідальність.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Кравця Р.В.

Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ