» » » Про призначення матеріально – відповідальних осіб

Про призначення матеріально – відповідальних осіб

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

14 вересня 2022 року                  м. Сновськ                                        № 152

Про призначення матеріально – відповідальних осіб

Для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, а також враховуючи вимоги Наказу Міністерства  фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» та Положення «Про інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.02014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській  міській раді, з о б о в ’ я з у ю :

 

  1. Призначити старосту Новоборовицького старостинського округу Анищенко Олену Іванівну матеріально-відповідальною особою за збереженням матеріальних цінностей (об’єктів нерухомості, комп’ютерної техніки та оргтехніки, меблів та інших необоротних активів, інших товарно-матеріальних цінностей), які знаходяться на балансі Сновської міської ради та розташовані на території Новоборовицького старостинського округу.
  2. Постійно діючій комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей здійснити інвентаризацію та передачу товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться в підзвіті старости Староборовицького старостинського округу Шевардіної Алли Анатоліївни в підзвіт старості Новоборовицького старостинського округу Анищенко Олені Іванівні.
  3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради згідно чинного законодавства укласти зі старостою Новоборовицького старостинського округу Анищенко Оленою Іванівною відповідний договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та здійснити передачу матеріальних цінностей.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

Секретар міської ради                                                         Наталія САМОЙЛОВА