» » » Про призначення матеріально-відповідальних осіб

Про призначення матеріально-відповідальних осіб

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

09 січня 2023 року                     м. Сновськ                                              6

 

Про призначення  матеріально – відповідальних осіб

 

Для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей а також враховуючи вимоги Наказу Міністерства  фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» та Положення «Про інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.02014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській  міській раді, з о б о в ’ я з у ю : 

  1. Призначити Апришко Андрія Володимировича старосту Гірського старостинського округу матеріально-відповідальною особою за збереженням матеріальних цінностей (об’єктів нерухомості, комп’ютерної техніки та оргтехніки, меблів та інших необоротних активів, інших товарно-матеріальних цінностей), які знаходяться на балансі Сновської міської ради та розташовані на території Гірського старостинського округу.
  2. Постійно діючу комісію з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей здійснити інвентаризацію та передачу товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться в підзвіті Лісогор Тамари Петрівни діловода сектору ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок відділу «ЦНАП» в підзвіт Апришко Андрія Володимировича старости Гірського старостинського округу.
  3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради, згідно чинного законодавства укласти з Апришко Андрієм Володимировичем відповідний договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та здійснити передачу матеріальних цінностей.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Наталія САМОЙЛОВА