» » » Про призначення матеріально  відповідальних осіб в утворених старостинських округах  на території  Сновської міської  ра

Про призначення матеріально  відповідальних осіб в утворених старостинських округах  на території  Сновської міської  ра

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

23  грудня 2020 року                  м. Сновськ                                         № 227

 

Про призначення матеріально  відповідальних осіб в утворених старостинських округах  на території  Сновської міської  ради

У зв’язку з утворенням старостинських округів на території  Сновської міської ради та затвердженням на посади старост цих округів, для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та визначення непридатності їх і встановлення неможливості відновлювального ремонту, а також враховуючи вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»  та Положення  «Про  інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській міській раді:

  1. Призначити матеріально відповідальними особами старост (згідно додатку) щодо об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних  активів і матеріальних цінностей, використання яких здійснюється в межах відповідних старостинських округів, на території яких староста здійснює свої повноваження.
  2. Матеріально відповідальним особам в новоутворених старостинських округах укласти з керівництвом Сновської міської ради договір про матеріальну відповідальність.
  3. Постійно діючій комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей організувати роботу з прийому – передачі документації та майна в новоутворених старостинських округах матеріально-відповідальним особам.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

Міський голова                                                             О.МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток

до розпорядження № 227

23 грудня 2020 року

Матеріально відповідальні особи

Назва старостинського окургу Матеріально відповідальні особи-старости, затвердженні у старостинських округах на території Сновської міської ради Перелік населених пунктів, що входять

до складу старостинського округу

1 Низківський старостинський округ Шевченко Оксана Володимирівна с. Низківка

с. Щокоть

с. Руда

с. Привільне

с. Радвине

с. Лютівка

с. Куропіївка

с. Філонівка

2 Новомлинський старостинський округ Щербина Віктор Олексійович с. Нові Млини,

с. Лосєва Слобода

3 Тур’янський старостинський округ      Артюшенко Олександр

Анатолійович

с. Тур’я,

с. Мишине,

с. Лука,

с. Селище