» » » Про призначення матеріально відповідальних осіб в утворених старостинських округах  на території Сновської міської  ради

Про призначення матеріально відповідальних осіб в утворених старостинських округах  на території Сновської міської  ради

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23  грудня  2021 року                  м. Сновськ                                               № 277

 

Про призначення матеріально відповідальних осіб в утворених старостинських округах  на території Сновської міської  ради

У зв’язку з утворенням старостинських округів на території  Сновської міської ради та затвердженням на посади старост цих округів, для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та визначення непридатності їх і встановлення неможливості відновлювального ремонту, а також враховуючи вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»  та Положення  «Про  інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській міській раді , з о б о в ’ я з у ю:

  1. Призначити матеріально відповідальними особами старост (згідно додатку) щодо об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних  активів і матеріальних цінностей, використання яких здійснюється в межах відповідних старостинських округів, на території яких староста здійснює свої повноваження.
  2. Матеріально відповідальним особам в новоутворених старостинських округах укласти з керівництвом Сновської міської ради договір про матеріальну відповідальність.
  3. Постійно діючій комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей організувати роботу з прийому – передачі документації та майна в новоутворених старостинських округах матеріально-відповідальним особам.
  4. Розпорядження:

№ 227 від 23 грудня 2020 року «Про призначення матеріально-відповідальних осіб в утворених старостинських округах на території Сновської міської ради»;

№ 213 від 30 листопада 2020 року «Про призначення матеріально-відповідальних осіб в утворених старостинських округах на території Сновської міської ради»:

№24 від 10 лютого 2021року «Про призначення Мірошниченко Ю.О. матеріально відповідальною особою вважати такими що втратили чинність.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

 

 

Міський голова                                                             О.МЕДВЕДЬОВ