» » » Про призначення Сахути В.В. матеріально-відповідальною особою

Про призначення Сахути В.В. матеріально-відповідальною особою

У К Р А Ї Н А
 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  

  01 червня 2020 року         м.  Сновськ                                          №92  

 Про призначення Сахути В.В.   матеріально-відповідальною особою

 Керуючись ст.ст. 130-136 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей у Сновській міській раді:

  1. Призначити Сахуту Володимира Володимирович, коменданта відділу господарського забезпечення матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19.
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності укласти з  Сахутою В.В. договір про повну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей.
  3. Комісії з проведення інвентаризації (списання та оприбуткування матеріальних цінностей) частково провести передачу матеріальних цінностей, які обліковуються на балансі Сновської міської ради в підзвіт матеріально відповідальної особи Сахути В.В., відповідно до інвентаризаційних описів.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови С.В. Силенка.

Міський  голова                                                                        О. Медведьов