» » » Про призначення Вороб’я С. А. матеріально  відповідальною  особою

Про призначення Вороб’я С. А. матеріально  відповідальною  особою

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

11  жовтня 2021 року                      м. Сновськ                                            № 215

 

Про призначення Вороб’я С. А. матеріально  відповідальною  особою

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»  та Положення  «Про  інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській міській раді, з о б о в ’ я з у ю :

  1. Призначити Вороб’я Сергія Анатолійовича матеріально відповідальною особою щодо об’єктів нерухомості, а саме об’єктів нерухомості, що знаходяться на території комунальної організації «Щорський міський парк культури і відпочинку Щорської міської ради Чернігівської області».
  2. Вороб’ю Сергію Анатолійовичу укласти з керівництвом Сновської міської ради договір про матеріальну відповідальність.
  3. Постійно діючій комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей організувати роботу з передачі – прийому майна.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

Перший заступник міського голови                                                             П.МІРОШНИЧЕНКО