» » » Про призначення Єфименко Н.Ю. матеріально-відповідальною особою

Про призначення Єфименко Н.Ю. матеріально-відповідальною особою

У К Р А Ї Н А 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

17 травня  2019 року                       м.Сновськ                                         №  48

 

Про призначення Єфименко Н.Ю. матеріально-відповідальною особою

 

Керуючись ст.ст. 130-136  Кодексу законів про працю України, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей у Сновській міській раді:

 

  1. На час тимчасової відсутності (відпустки, тимчасової непрацездатності, відрядження, тощо) КОВАЛЕНКО Валерія Михайловича, начальника відділу господарського забезпечення, призначити ЄФИМЕНКО Наталію Юріївну, головного спеціаліста відділу господарського забезпечення матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей (об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних активів і матеріальних цінностей), які знаходяться за місцем розташування Сновської міської ради (м. Сновськ, вул. Банкова, 5 та вул. Незалежності, 19).
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності згідно чинного законодавства укласти з Єфименко Н.Ю. відповідний договір та забезпечити передачу матеріальних цінностей.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови С.В. Силенка.

 

 

Міський  голова                                                                            О.О. Медведьов