» » Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту

Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

30 січня 2020 року                         м. Сновськ                                       № ­­­2-44/VII

Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту

 

З метою укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту; відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»; керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Схвалити проєкт договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту, що додається.

 

 1. Доручити міському голові Сновської міської ради підписати договір, вказаний у пункті 1 цього рішення.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова С.Скідан).

 

Міський голова                                                                  О. МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (44 сесія 7 скликання)

  від 30 січня 2020 р. № 2-44/VІІ

 

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЄКТУ

 

селище Сосниця «___»__________2020 року

 

Територіальна громада Сосницької селищної об’єднаної територіальної громади через Сосницьку селищну раду в особі селищного голови Портного Андрія Дмитровича, яка надалі іменується Сторона-1, та

територіальна громада Городнянської міської об’єднаної територіальної громади через Городнянську міську раду в особі голови Богдана Андрія Івановича, яка надалі іменується Сторона-2,

територіальна громада Корюківської міської об’єднаної територіальної громади через Корюківську міську раду в особі голови Ахмедова Ратана Ратановича, яка надалі іменується Сторона-3,

територіальна громада Семенівської міської об’єднаної територіальної громади через Семенівську міську в особі голови Деденка Сергія Івановича, яка надалі іменується Сторона-4,

територіальна громада Сновської міської об’єднаної територіальної громади через Сновську міську раду в особі голови Медведьова Олександра Олександровича, яка надалі іменується Сторона-5,

територіальна громада Холминської селищної об’єднаної територіальної громади через Холминську селищну в особі голови Шевчика Олександра Івановича, яка надалі іменується Сторона-6,

територіальна громада Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади через Новгород-Сіверську міську раду в особі голови Бондаренка Олега Анатолійовича, яка надалі іменується Сторона-7,

територіальна громада Коропської селищної об’єднаної територіальної громади через Коропську селищну в особі голови Журавля Олександра Івановича, яка надалі іменується Сторона-8,

територіальна громада Тупичівської об’єднаної територіальної громади через Тупичівську сільську раду раду в особі голови Шовкової Лариси Миколаївни, яка надалі іменується Сторона-9,

територіальна громада Менської об’єднаної територіальної громади через Менську міську раду в особі голови Примакова Генадія Анатолійовича, яка надалі іменується Сторона-10,

 

а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проєкту домовились про дотримання вимог, визначених Законом України «Про співробітництво територіальних громад», крім статей 5 – 9 відповідно до пункту 2 статті 11 зазначеного Закону.

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне та узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», також із метою вирішення питань субрегінального значення Сторони домовились про реалізацію спільного проєкту «Організації пасажироперевезення у віддалених малонаселених пунктах півночі Чернігівської області через розвиток співробітництва територіальних громад» (далі – Проєкт) та подання його для оцінювання й попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

2.2. Метою реалізації Проєкту є налагодження транспортного обслуговування мешканців віддалених малонаселених пунктів півночі Чернігівщини шляхом формування оптимальної схеми (мережі) маршрутів, сприяння організаційно-технічному забезпеченню роботи автоперевізників та відповідного інформування населення охопленої території.

2.3. Проєкт реалізується упродовж трьох років, починаючи з     лютого 2020 року.

 

 1. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ,

ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів у рамках реалізації Проєкту:

3.1.1. Розробка оптимальної схеми (мережі) маршрутів та інформування про отримані результати на засадах партисипації шляхом:

 • створення та організація діяльності Робочої групи для підготовки заходів Проєкту та оцінки їх виконання, затвердження Положення про її діяльність, формування складу Робочої групи, спільного плану та кошторису Проєкту;
 • організації та проведення опитування мешканців території, охопленої проектом, на предмет вивчення думки щодо формування карти доріг для оптимальних маршрутів та графіку руху пасажирського транспорту;
 • залучення експертів та експертного узагальнення отриманої інформації, перегляду на основі отриманої інформації пропозицій щодо існуючої мережі транспортних маршрутів – корегування наявних, розробка та затвердження нових;
 • розробка власних маршрутів у межах територіальних громад та надання пропозицій до Чернігівської обласної державної адміністрації стосовно корегування старих і запровадження нових маршрутів пасажироперевезень між територіальними громадами;
 • дослідження можливості підключення до системи руху за маршрутами (типу «ДОЗОР»);
 • формування карти доріг для руху за маршрутами сполучення;
 • інформування мешканців територіальних громад про напрацьовану схему маршрутів та графіки руху за допомогою виготовлених для цього буклетів, публікацій у ЗМІ, поширення оголошень – паперових та електронних.

3.1.2. Формування організаційних умов для здійснення пасажироперевезень мешканців віддалених малонаселених пунктів шляхом створення Сторонами та забезпечення роботи спільного підприємства комунальної власності (далі – СПКВ):

 • визначення умов спів фінансування діяльності СПКВ в цілому;
 • визначення умов перевезень для пільгових категорій та відшкодування підприємству їхньої вартості (електронна фіксація та картки);
 • встановлення та погодження Сторонами тарифів для здійснення пасажироперевезень;
 • розробка, затвердження та реєстрація статуту СПКВ;
 • формування структури, штатного розкладу та вимог до працівників СПКВ;
 • рекрутінг персоналу СПКВ;
 • отримання ліцензії на пасажироперевезення;
 • провадження електронної системи обліку перевезень, насамперед – пільгових категорій та відшкодувань;
 • участь у місцевих та обласному конкурсі щодо маршрутів пасажироперевезень;
 • початок здійснення регулярних пасажироперевезень.

3.1.3. Створення технічних умов для здійснення пасажироперевезень мешканців віддалених малонаселених пунктів шляхом:

 • визначення місць базування транспорту СПКВ (автобусів) та його поточного обслуговування;
 • проведення публічних закупівель та придбання необхідного автотранспорту;
 • проведення публічних закупівель та придбання для супутнього автотранспорту електронного обладнання;
 • оснащення автотранспорту електронними валідаторами, бортовими системами, встановлення POS-терміналів, сервісного та допоміжного обладнання, системами відео-спостереження;
 • отримання необхідних технічних дозволів та проходження встановлених законодавством реєстрацій.

3.2. Суб’єкти співробітництва беруть участь у реалізації заходів Проєкту в формі:

3.2.1. Сторона-1 створює Робочу групу для підготовки заходів Проєкту та оцінки результатів його виконання, надає приміщення для проведення засідань Робочої групи, делегує своїх уповноважених представників до складу Робочої групи Проєкту. Готує та подає Проєкт для участі в попередньому конкурсному відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також інших конкурсів проектів регіонального розвитку.

3.2.2. Сторона-2, Сторона-3, Сторона-4, Сторона-5, Сторона-6, Сторона-7 та Сторона-8, Сторона 9 та Сторона-10 делегують своїх уповноважених представників до складу Робочої групи Проєкту та беруть участь в управлінні проектом (через його робочу групу).

3.2.3. Сторони через засоби масової інформації доводять до відома населення територіальних громад актуальність та доцільність запровадження спільного проєкту «Розвиток співробітництва територіальних громад півночі Чернігівської області з організації пасажироперевезення у віддалених малонаселених пунктах». Готують відповідну нормативно-правову документацію (регуляторних актів), зокрема щодо організації перевезення пасажирів та відповідних конкурсів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Здійснюють співфінансування Проєкту в порядку визначеним пунктами 3.4.1.,3.4.2. цього Договору. Проводять заходи щодо поширення інформації про маршрути та графіки руху, а також іншої інформації щодо реалізації Проєкту.

3.3. Умови реалізації заходів Проєкту:

3.3.1. Подання цього Проєкту для участі у конкурсах проектів регіонального розвитку, що реалізуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, інших урядових й та неурядових донорів.

3.3.2. Здійснення організаційного забезпечення, визначеного пунктом 3.1.1. цього Договору.

3.3.3. Неухильне дотримання Сторонами узгодженого порядку та способу щодо організації перевезень пасажирів.

3.3.4. Укладання сторонами Договору про співробітництво територіальних громад у формі створення спільного комунального підприємства.

3.3.5. Досягнення такого рівня охоплення послугою перевезення пасажирів територіями громад Сторін, який забезпечуватиме технічну та фінансову сталість роботи автоперевізників, безперебійність надання такої послуги.

3.3.6.Погодження Сторонами тарифів для здійснення пасажироперевезень. визначення пільгових категорій та порядку відшкодування відповідних витрат.

3.3.7. Вчасне та повне співфінансування Сторонами заходів Проєкту.

3.4. Фінансування Проєкту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін або за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством.

Вартість заходів проекту (за середньорічними цінами на дату укладання договору) складає 30540000,00 грн., а саме:

 • придбання автобусів із технічними характеристиками, аналогічними автобусу «Еталон А079» або еквівалент з необхідною комплектацією: 8 шт. х 1960000,00 грн. = 15680000,00 грн.;
 • придбання автобусів із технічними характеристиками, аналогічними автобусу «Ford Transit» або еквівалент із необхідною комплектацією: 10 шт. х 1288000,00 грн. = 12880000,00 грн.;
 • придбання обладнання (разом із програмним забезпеченням), необхідного для забезпечення безпеки пасажирів та водіїв – систем відео-спостереження на кожен автобус по одному: 18 шт. х 15000,00 грн. = 270000,00 грн.;
 • придбання обладнання (разом із програмним забезпеченням), необхідного для запровадження системи муніципального електронного квитка та обліку пільгових перевезень:
 • електронних валідаторів та бортових систем із технічними характеристиками, аналогічними ACR330-A або еквівалент (з підтримкою GPS) з розрахунку – по два для більшої місткості автобусу та по одному – меншої: 26 шт. х 45000,00 грн. = 1170000,00 грн.
 • придбання POS-терміналів для поповнення електронних квитків із розрахунку на кожну одиницю транспорту: 18 шт. х 20000,00 грн. = 360000,00 грн.
 • іншого сервісного та допоміжного обладнання з розрахунку на кожну одиницю транспорту: 18 комплектів х 10000,00 грн. =.180000,00 грн.

3.4.1. Співфінансування Проєкту, за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, здійснюється в об’ємі 30,01% від загальної вартості Проєкту, що зазначена в локальному кошторисі, в формі спільного фінансування підприємства комунальної форми власності та 69,99% залучених коштів.

3.4.2. Обсяг співфінансування цього Проєкту для кожної Сторони визначається в межах затвердженого Робочою групою плану та кошторису заходів з Проєкту відповідно для:

Сторони 1 –  1042249,94 або 11,372%

Сторони 2 –  1042249,94 або 11,372%

Сторони 3 –  1042249,94 або 11,372%

Сторони 4 –  1042249,94 або 11,372%

Сторони 5 –  1042249,94 або 11,372%

Сторони 6 –    413527,24 або   4,512%

Сторони 7 –  1042249,94 або 11,372%

Сторони 8 –  1042249,94 або 11,372%

Сторони 9 –     413527,24 або   4,512%

Сторони 10 – 1042249,94 або 11,372%

від загального обсягу спів фінансування, що становить 9165054,00грн.

3.5. Координація діяльності сторін покладається на Робочу групу, створену в рамках Проєкту та здійснюється у спосіб, визначений Положенням про Робочу групу Проєкту.

3.6. Сторона-1 подає до Міністерства розвитку громад і територій України відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

 1. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення мокрими печатками.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформлюються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку, як і його укладення.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

 • завершення терміну його дії;
 • досягнення цілей співробітництва;
 • невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
 • відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього

Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва в цілому;

 • банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;
 • нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;
 • прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформлюють відповідним договором у кількості одинадцяти примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Сторона-1 надсилає до Міністерства розвитку громад і територій України упродовж п’яти робочих днів після підписання його Сторонами.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − в судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє інші Сторони про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше п’яти днів з дати їх настання та припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на десяти аркушах у кількості одинадцяти  примірників, із розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Міністерства розвитку громад і територій України, що мають однакову юридичну силу.

7.3. Сторона-1 надсилає один примірник цього Договору до Міністерства розвитку громад і територій України для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж п’яти робочих днів після підписання його Сторонами.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Сторона-1:

Сосницька селищна рада
Юридична адреса:

16100, Чернігівська область

Сосницький район

смт Сосниця

вул. Лесі Українки, 3
Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04412656

UA288201720000324101333025679

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

 

Сосницький селищний голова

__________________ПортнийА.Д.

____ ____________ 2020 року

М. П.

 

Сторона-2:

Городнянська міська рада

Юридична адреса:

15100, Чернігівська область

Городнянський район

м. Городня

вул. Троїцька,13.

Банківські реквізити:

Код ЄДРПОУ 04061731

UA078201720344260002000031663

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Городнянський міський голова

______________________ Богдан А.І.

_____ ____________ 2020 року

М. П.

 

 

Сторона-3:

Корюківська міська рада

Юридична адреса:

15300, Чернігівська область

Корюківський район

м. Корюківка

вул. Бульварна, 6

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04061760

UA 688201720000324160000025639

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Корюківський міський голова

_____________ Ахмедов Р.Р.

___ ____________ 2020 року

М. П.

 

Сторона-4:

Семенівська міська рада

Юридична адреса:

15400, Чернігівська область

Семенівський район

м. Семенівка

вул. Червона Площа, 6

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04062009

UA828201720000324180000025677

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Семенівський міський голова

_____________ Деденко С.І.

___ ____________ 2020 року

М. П.

Сторона-5:

Сновська міська рада

Юридична адреса:

15200, Чернігівська область, Сновський район

м. Сновськ, вул. Банкова, 5.

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04061932

UA488201720344240001000033996

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Сновський міський голова

_____________ Медведьов О.О.

__ ____________ 2020 року

М. П.

Сторона-6:

Холминська селищна рада

Юридична адреса:

15331, Чернігівська область, Корюківський район

смт. Холми, вул. Спортивна, 9

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04412596

UA7982017200003

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Холминський селищний голова

_____________ Шевчик О.І.

__ ____________ 2020 року

М. П.

 

 

Сторона-7:

Новгород-Сіверська міська рада

Юридична адреса:

16000, Чернігівська область

м. Новгород-Сіверський

вул. Губернська, 2

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04061978

UA758201720344210001000020654

МФО 820172

Банк ДКСУ м.Київ

Міський голова

______________Бондаренко О.А.

__ ________ 2020 року

М. П.

Сторона-8:

Коропська селищна рада

Юридична адреса:

Чернігівська обл.

смт Короп

вул. Горького,9

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04412426

UA228201720344250001000026689

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Коропський селищний голова

________________ Журавель О.І.

__ ________ 2020 року

М. П.

 

Сторона-9:

Тупичівська сільська рада

Юридична адреса:

15150, Чернігівська область,

Городнянський район,

село Тупичів

вул. Чернігівська, 75

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04415235

UA 638201720344210007000032112

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Тупичівський сільський  голова

_____________ Шовкова Л.М.

___ ___________ 2020 року

М. П.

 

Сторона-10:

Менська міська рада

Юридична адреса:

15600, Чернігівська область,

Менський район,

м. Мена,

вул. Титаренка Сергія, 7

Банківські реквізити:

ЄДРПОУ 04061777

UA 408201720000324140000025659

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

Менський міський голова

_____________ Примаков Г.А.

___ __________ 2020 року

М. П.