» » » Про списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади

Про списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03 серпня 2021 року                         м. Сновськ                                          № 158

 

Про списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади

 

У зв’язку із непридатністю майна до подальшого використання, враховуючи подання старост Рогізківського, Староруднянського, Жовідського, Хотуницького старостинських округів, керуючись Положенням про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня     2017 року №6-12/VIIІ, статтями 50, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:

 

  1. Списати майно комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, згідно додатку.
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради:

– списання вищезазначеного майна проводити в порядку, визначеному Положенням про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради               7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ та чинного законодавства України;

  • після завершення процедури списання майна скласти відповідний звіт за встановленою формою.
  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  

 

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

Додаток до розпорядження

                                                                                                                                                                              03 серпня 2021 року №158

 

Перелік майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягає списанню

 

Поряд-ковий номер Найменування об’єкта Старостинський округ Кіль-кість, шт. Рік випуску/дата введення в експлуатацію інвентарний (номен-клатурний) Первісна (переоцінена) вартість, гривень Сума нарахованого зносу, гривень Балансова (залишкова) вартість, гривень
1 Столи двотумбові Староруднян-          ський 2 111319003111319004 105,33 52,67 52,66
2 Стільці м’які 5 111319021-25 90,00 45,00 45,00
3 Столи письмові 1 111319066 120,00 60,00 60,00
4 Стіл підставка під прапор 1 111319072 4,00 2,00 2,00
5 Прапор 1 111319076 40,00 20,00 20,00
6 Стільці м’які зелені Жовідський 7 111305008-14 131,60    
7 Електрокамін «Угольок» 1 111305019 30,00    
8 Табуретка 1 111305023 4,70    
9 Тумбочка під телевізор 1 111305001 44,64    
10 Стілець зі спинкою 2 111305033-34 597,89    
11 Мікрофони шнурові 2 111305052-53 480,00    
12 Прапор 1 111305056 180,00    
13 Шафа для книг 1 1060007 123,00    
14 Шафа для книг 1 1060008 252,00    
15 Погосподарська книга 1 101800158 155,00    
16 Доріжка червона паласна 18 м/п 324,00    
17 Доріжка шерстяна 13 м/п 66,30    
18 Стільці Рогізківський 2 111314031-32 33,53 16,76 16,77
19 Стільці 2 111314012-13 25,33 12,67 12,66
20 Прапор України 1 111314077 90,00 45,00 45,00
22 Крісло робоче Хотуницький 1 111323009 92,00 46,00 46,00
23 Подовжувач 1 111323167 100,00 50,00 50,00
24 Мишка 1 111323168 140,00 70,00 70,00
25 Дошка класна Низківський 2 1991 10490009-10 267,00 267,00 0,00
26 Палас 1 1979 10640001 73,00 73,00 0,00
27 Коврове покриття 1 1983 10640002 115,00 115,00 0,00
28 Погосподарські книги 1 133,00 133,00 0,00
29 Станок 1 111310004 20,00 10,00 10,00
30 Пилосос «Чайка» 1 111310093 41,00 20,00 21,00
31 Електропраска 1 111310094 7,00 3,00 4,00
32 Парти 14 111310229-31111310234-401113100242-45 420,00 210,00 210,00
33 Дитячі унітази 2 111310256-57 258,00 129,00 129,00
34 Бочок для унітазу 2 111310258-59 112,00 56,00 56,00
35 Шафи 2 б/ц
36 Прапор 4 111310263-66 168,00 84,00 84,00
37 Насос БКФ 1 111310085 12,00 6,00 6,00
38 Електрооприскувач 1 111310212 75,00 38,00 37,00
39 Стільці 7 111310268-74 38,30 19,15 19,15
Всього: 4968,62 1583,25 996,24

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                       Наталія САМОЙЛОВА

 

                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                         Міський голова_____

                                                        (посада керівника установи)

                                                                                               __________

Олександр МЕДВЕДЬОВ

 (підпис)                             (ПІБ керівника)

                                                                                                         «___» ____________     2021 р.

                                                                                                      М. П.

 

АКТ

технічного стану майна

комунальної власності Сновської міської територіальної громади

 

Комісія, в складі: заступника міського голови Силенка С.В., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сновської міської ради Кравця Р.В., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Виблової С.А., головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Кривенко В.Б., головного спеціаліста відділу  бухгалтерського обліку та звітності Салати О.М., провідного спеціаліста відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Климік О.О., провела перевірку технічного стану майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади (згідно переліку, що додається), балансовою (первісною) вартістю на загальну суму 4968,62 грн., балансовою (залишковою) вартістю 996,24 грн., що знаходиться на території Сновської міської територіальної громади.

У результаті перевірки виявлено таке:

Майно вийшло з ладу за терміном використання, зношене, зламане, розвите, застаріле, за строк експлуатації вичерпало свій ресурс.

 

Висновок: враховуючи вищезазначений стан майна, комісія вважає, що вищевказані об’єкти підлягають списанню.

 

Голова комісії:

заступник міського голови                                                                           С.Силенок

                            (посада)                                                                             (підпис)                                  (ініціали та прізвище)

заступник голови комісії:

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Сновської міської ради                               ________________     _______Р.Кравець     

     (посада)                                                                                                   (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

члени комісії:

начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності-головний бухгалтер                                                                  С.Виблова 

         (посада)                                                                                                     (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

та звітності                                                                                                         В.Кривенко 

         (посада)                                                                                                    (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

та звітності                                                                                               ___        О.Салата

         (посада)                                                                                                    (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст відділу юридичної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами   _______________     ________О. Климік                                                

         (посада)                                                                                                     (підпис)                                   (ініціали та прізвище)