» » » Про створення комісії  з  проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг

Про створення комісії  з  проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

02  червня 2022 року                              м. Сновськ                                        № 80

 

Про створення комісії  з  проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  №  449  від  01.06.2020 р. «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 р. № 904  «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»,  з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам цих послуг та потребам їх отримувача, забезпечення надання населенню гарантованих державою якісних соціальних послуг, удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг, підготовки відповідних звітів про надання соціальних послуг, планування подальшої роботи розвитку системи надання соціальних послуг,   з о б о в ` я з у ю :

 

  1. Створити комісію з  проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються  в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг»   Сновської  міської ради та в Центрі соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради та затвердити її склад, згідно з Додатком 1.
  2. Комісії провести зовнішній моніторинг надання та оцінки якості соціальних послуг в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг»  Сновської  міської ради та в Центрі соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської  міської  ради до 30 червня 2022 р.
  3. Затвердити план заходів щодо проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг» Сновської  міської ради та в Центрі соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради та затвердити її склад згідно з Додатком 2.
  4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Мірошниченка П.Л.

 

 

Міський голова                                                                Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток  1

до розпорядження

02  червня   2022 року № 80

 

СКЛАД

комісії  з  проведення моніторингу та  зовнішньої  оцінки якості соціальних послуг

п/п

        П.І.Б. Посада
             Голова комісії:
1. Мірошниченко Павло Леонідович Перший заступник міського голови
          Заступник голови  комісії:
2. Біліченко Алла Володимирівна Завідувач  сектору соціального захисту населення Сновської міської ради
         Члени комісії:
3. Хоменко Світлана Миколаївна Директор  КУ  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  Сновської міської ради
4. Матвієнко Вячеслав Іванович Заступник  директора КУ  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  Сновської міської ради
5. Янчевська Наталія Олександрівна В.о. директора Центру соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради

 

 

 

Додаток  2

до розпорядження

02  червня   2022 року № 80

План заходів

щодо проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг»  Сновської  міської ради та в Центрі соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  Сновської міської ради

 

з/п

Зміст роботи Відповідальна особа  Термін виконання
1 Розробити анкету (опитувальник) для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг якістю наданих соціальних послуг Сектор соціального захисту населення Сновської міської ради Червень 2022 року
2 Провести вибірку отримувачів соціальних послуг, які будуть охоплені зовнішньою оцінкою якості надання соціальних послуг  

Члени комісії

Червень 2022 року
3 Розробити та затвердити графік проведення спостереження за процесом надання соціальних послуг  

Члени комісії

Червень 2022 року
4 Провести анкетування отримувачів соціальних послуг  

Члени комісії

Червень 2022 року
5 Провести аналіз  анкетування отримувачів соціальних послуг  

Члени комісії

Червень 2022 року
6 Провести співбесіди із надавачами соціальних послуг  

Члени комісії

Червень 2022 року
7 Вивчення документації, у тому числі, звернень отримувачів соціальних послуг  

Члени комісії

Червень 2022 року
8 Здійснити оцінку

показників якості надання соціальних послуг та критеріїв дотримання цих показників

 

Члени комісії

Червень 2022 року
9 Скласти звіт зовнішньої оцінки  якості надання соціальних послуг, довести до відома надавачів соціальних послуг та розмістити звіт на офіційному веб сайті міської ради  

Члени комісії

Червень 2022 року
10 Надавачам соціальних послуг розробити заходи з покращення якості соціальних послуг та удосконалення діяльності, з метою подальшого корегування програми соціально-економічного розвитку та проведення відповідної роботи з удосконалення порядку надання соціальних послуг КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг»  Сновської  міської ради,

Центр соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Сновської міської ради

 

До 01 липня 2022 року