» » » Про створення комісії з приймання – передачі архівних справ, документів та довідкового апарату до них

Про створення комісії з приймання – передачі архівних справ, документів та довідкового апарату до них

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

30 квітня 2021 року                            м. Сновськ                                            86

 

 Про створення комісії з приймання – передачі архівних справ, документів та довідкового апарату до них

 Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Наказу Мінстертва юстиції України від 18.06.2015р.  № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», керуючись ст.50 «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з ліквідацією архівного сектору та кадровими змінами:

  1. Створити комісію з приймання – передачі архівних справ, документів та довідкового апарату до них, та затвердити її склад, згідно додатку.
  2. Комісії з приймання – передачі архівних справ, документів та довідкового апарату до них 30 квітня 2021 року перевірити фактичну наявність, забезпечити проведення прийому-передачі архівних справ, документів та довідкового апарату до них, скласти відповідний акт-приймання передачі та подати акт-приймання передачі мені на затвердження.
  3. Відповідальною за прийом та зберігання архівних справ, документів та довідкового апарату до них призначити ОГІЄНКО Олесю Геннадіївну, головного спеціаліста з архівних питань відділу кадрової та архівної роботи.
  4. Контроль за виконанням данного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Р.КРАВЦЯ.

 

Секреатр міської ради                                                      Наталія САМОЙЛОВА

Додаток до розпорядження

секретаря міської ради

від 30 квітня 2021 року №86

 

СКЛАД

комісії з приймання-передачі архівних справ,

документів та довідкового апарату до них

 

Голова комісії:

 

КРАВЕЦЬ

Руслан Вікторович

 

   

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради

Члени комісії:

 

СУХОБОК

Тетяна Сергіївна

  Начальник відділу кадрової та архівної роботи
УМАНСЬКИЙ

Владислав Володимирович

  Начальник відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

 

КРИВЕНКО

Валентина Борисівна

  Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

  

Начальник відділу кадрової

та архівної роботи                                                                   Тетяна СУХОБОК