» » » Про створення Комітету з управління впровадження Стратегії  розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2027 роки

Про створення Комітету з управління впровадження Стратегії  розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2027 роки

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

3 лютого 2022 року                        м.Сновськ                                                 №  15

 

Про створення Комітету з управління впровадження Стратегії  розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2027 роки

 

Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення проведення моніторингу та оцінки реалізації Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки (далі – Стратегія розвитку), затвердженої рішенням дванадцятої сесії Сновської міської ради 8 скликання № 1-12/VІІІ від 26.11.2021 р.,  з о б о в ` я з у ю:

 1. Створити Комітет з управління впровадження Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки та затвердити його склад, згідно з додатком 1.
 1. Затвердити Положення про комітет з управління впровадження Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки, згідно з додатком 2.
 1. Визначити уповноваженим з питань Стратегії розвитку (відповідальним координатором) начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Ганну ГУКУН.
 1. Комітету з управління впровадження Стратегії забезпечити проведення моніторингу та оцінки реалізації Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки, шляхом підготовки щорічних аналітичних звітів щодо стану виконання Стратегії розвитку.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Мірошниченка П.Л.

Міський голова                                                          Олександр МЕДВЕДЬОВ 

       Додаток 1

                    до розпорядження

                                                                                       3лютого 2022 року № 15

СКЛАД

Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки

ПІБ учасника Комітету Посада
  Голова:
1. Мірошниченко Павло Леонідович Перший заступник міського голови
  Заступник голови:
2. Гукун Ганна Мар’янівна Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
  Секретар:
3. Близнюк

Наталія Юріївна

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
  Члени Комітету:
4. Терещенко Лілія Олександрівна Депутат міської ради
5. Сергійко Вадим Анатолійович Депутат міської ради
6. Матчана Світлана Михайлівна Головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
7. Комісаренко Леонід Костянтинович Головний спеціаліст бюджетного сектору фінансового відділу Сновської міської ради
8. Коваленко Олена Іванівна Начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради
9. Добненко Наталія Михайлівна Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради
10. Якубовська Ірина Володимирівна Медичний директор КНП «Сновська центральна районна лікарня»
11. Хоменко Світлана Миколаївна Директор КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»
12. Кравець Людмила Романовна Голова організації ветеранів Сновської міської територіальної громади
13. Гончаренко Олександр Олександрович Фізична особа – підприємець, співзасновник ГО «Лаипа»
14. Мартиненко Лариса Вікторівна Голова ГО «Українське покоління»
15. Шакал Дмитро

Миколайович

Громадський діяч, спецкореспондент телеканалу Point-TV
16. Мудрицький Євген Олексійович Директор дитячо-юнацької спортивної школи
17. Недвига Олена Миколаївна Староста Кучинівського старостинського округу
18. Сірий Анатолій Олександрович Староста Новоборовицького старостинського округу
19. Мірошниченко Юрій Олександрович Староста Рогізківського старостинського округу
20. Бондаренко Анатолій Миколайович Староста Тихоновицького старостинського округу
21. Артюшенко Олександр Анатолійович Староста Тур’янського старостинського округу

 

 

 

  

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                              Руслан  КРАВЕЦЬ                                

 

 

 

Додаток  2

до розпорядження

                    3лютого 2022  № 15

 

 

Положення

про Комітет з управління впровадження Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки

 

 1. Загальні положення:
 • Комітет з управління впровадження Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки (далі – Комітет) – є консультативно-дорадчим органом, метою якого є забезпечення проведення моніторингу та оцінки реалізації Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки (далі – Стратегії розвитку), затвердженої рішенням дванадцятої сесії Сновської міської ради 8 скликання № 1-12/VІІІ від 26.11.2021 р.
 • Комітет з управління впровадження Стратегії розвитку формується з представників органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, бізнесу та громадськості.
 • Склад Комітету затверджується розпорядженням міського голови.
 1. Основні завдання Комітету:
 • Стимулювання реалізації і моніторинг виконання Стратегії розвитку в цілому та окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання, відповідної оперативної і стратегічної цілі.
 • Оцінка ступеня досягнення бачення та місії, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, зокрема якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання.
 • Надання інформації і рекомендацій для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і завдань Стратегії розвиту чи їх коригування.
 • Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової інформації та на офіційній веб-сторінці Сновської міської ради.
 • Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та операційними цілями, завданнями та підготовка необхідних матеріалів на розгляд сесії міської ради.
 • Підготовка щорічних аналітичних звітів щодо стану виконання Стратегії розвитку.
 1. Основні права і повноваження Комітету:
 • Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів усіх форм власності, державних органів та виконавчих органів міської ради інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників виконавчих органів селищної ради, наукових установ та громадських організацій.
 • Вимагати від основних виконавців операційних цілей і завдань, формувати річні аналітичні звіти про моніторинг виконання операційних цілей і завдань Стратегії розвитку.
 • Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом внесення пропозицій для розгляду на сесії Сновської міської ради.
 1. Організаційна структура і регламент роботи Комітету:
 • Керівництво роботою Комітету здійснює його голова. У разі відсутності голови – заступник голови Комітету. На голову Комітету покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторингом виконання Стратегії розвитку.
 • Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на відділ економічного розвитку та інвестицій. Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального секретаря.
 • Контроль над процесом реалізації і моніторингом виконання основних напрямків Стратегії розвитку, а також підготовку річних аналітичних звітів покладається на відповідального координатора, який визначається відповідним розпорядженням міського голови.
 • Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз у півроку.
 • Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комітету.
 • Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх його членів та оформлюються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник голови) і відповідальний секретар Комітету.
 • Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов’язковими для розгляду міською радою, її виконавчими органами і враховуються в їх діяльності.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                              Руслан КРАВЕЦЬ