» » » Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Сновської міської територіальної громади

Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Сновської міської територіальної громади

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

02 лютого  2023  року                     м. Сновськ                                          № 26

 

Про створення комітету забезпечення доступності  інвалідів та інших маломобільних

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури                                        

Сновської міської територіальної громади

 

З метою подальшої реалізації державної політики зі створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, упорядкування складу комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури,  відповідно до Указу Президента України від 13.12.2016  № 553/2016  «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з  інвалідністю на період до 2025 року»,  Указу Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.2006  № 300/339, керуючись пп. 2 п.б  ч. 1 ст. 34, ст. 52,  ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    з о б о в’ я з у ю: 

  1. Створити комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Сновської міської територіальної громади.
  2.   Затвердити склад Комітету (додається).
  3. Затвердити Положення про  комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних  груп до об’єктів   соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Сновської міської територіальної громади (додається).
  4. Вважати таким , що втратило чинність розпорядження  № 26 від 12.02.2018р. «Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та про Положення.
  5.     Контроль за виконанням  розпорядження  покласти на заступника міського голови Сергія СИЛЕНКА.

 

     

     Міський голова                                                      Олександр МЕДВЕДЬОВ